Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Švédsko

Poznámka: Obyvatelia severských krajín (Dánska, Islandu, Nórska a Fínska) majú nárok na zdravotnú starostlivosť vo Švédsku po predložení platného dokladu totožnosti.

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na 112

1177 – národná služba pre zdravotné poradenstvo (online a telefonicky), 24 hodín denne, 365 dní v roku. Zdravotné sestry na čísle 1177 vám odpovedia na vaše otázky, určia, aká ďalšia lekárska starostlivosť je potrebná a/alebo odporučia inú lekársku pomoc. Služba 1177 ponúka poradenstvo v angličtine.

Tel.: 1177
Webová lokalita: www.1177.se informácie dostupné vo viacerých jazykoch

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

S európskym preukazom zdravotného poistenia máte nárok na zdravotnú starostlivosť v ktoromkoľvek verejnom zdravotníckom zariadení.

Vo všeobecnosti platí, že európsky preukaz zdravotného poistenia nemožno využiť v prípade súkromnej starostlivosti. Niektorí súkromní lekári však pôsobia aj v rámci štátneho systému poistenia a tento preukaz akceptujú. Skôr ako navštívite lekára alebo nemocnicu, overte si, že váš preukaz bude akceptovaný, čím sa vyhnete nečakaným nákladom.

 • Mali by ste navštíviť lekára, ktorý poskytuje služby v rámci štátneho systému poistenia.
 • Budete musieť predložiť platný európsky preukaz zdravotného poistenia a platný pas (resp. iný doklad totožnosti).
 • Na základe platného preukazu budete mať nárok na dotovaný poplatok za nevyhnutné ošetrenie za rovnakých podmienok ako občania Švédska. Poplatky sú nenávratné a ich výška sa môže líšiť.
 • Zdravotná starostlivosť pre pacientov do 20 rokov je vo väčšine prípadov bezplatná.
 • Bez EPZP budete musieť uhradiť všetky náklady vašej liečby.

Zubní lekári

Väčšina zubárov vás ošetrí v rámci verejnej zdravotnej starostlivosti.

Nemocničná liečba

 • Okrem nenávratného denného štandardného poplatku je hospitalizácia bezplatná.
 • Za ambulantnú liečbu platíte dotovaný poplatok. Poplatky sú nenávratné a ich výška sa môže líšiť.
 • Zdravotná starostlivosť u lekára špecialistu je spoplatnená. Tieto poplatky sa vo Švédsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich úhradu.

Lekársky predpis

 • Aby ste mali nárok na dotovanú cenu za lieky, musíte v lekárni predložiť platný európsky preukaz zdravotného poistenia.
 • Výška poplatkov sa môže líšiť.

Sanitné vozidlo

 • Vo väčšine prípadov je letecká preprava bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Vo väčšine prípadov je letecká preprava bezplatná.

Úhrada

Vo Švédsku neexistuje systém následnej úhrady. Pokiaľ máte európsky preukaz zdravotného poistenia, mali by vám byť účtované len štandardné príspevky pacientov, ktoré sú nenávratné.

Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o úhradu nákladov.

  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+