Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Švédsko

Poznámka: Obyvatelia severských krajín (Dánska, Islandu, Nórska a Fínska) majú nárok na zdravotnú starostlivosť vo Švédsku po predložení platného dokladu totožnosti.

Stav núdze

 • Zatelefonujte na číslo 112
 • 1177, národná služba pre zdravotné poradenstvo:
  • online a telefonicky,
  • 24 hodín denne, 365 dní v roku,
  • zdravotné sestry na čísle 1177 vám odpovedia na vaše otázky, určia, aká ďalšia lekárska starostlivosť je potrebná a/alebo odporučia inú lekársku pomoc,
  • služba 1177 ponúka poradenstvo v angličtine,
  • telefón: 1177,
  • webová lokalita: www.1177.se, informácie dostupné vo viacerých jazykoch.

Liečba, krytie a náklady

Lekári

S európskym preukazom zdravotného poistenia máte nárok na zdravotnú starostlivosť v ktoromkoľvek verejnom zdravotníckom zariadení.

 • Navštívte lekára, ktorý poskytuje služby v rámci štátneho systému poistenia.
 • Budete musieť predložiť platný európsky preukaz zdravotného poistenia a platný pas (resp. iný doklad totožnosti).
 • Na základe platného preukazu máte nárok na dotovaný poplatok za nevyhnutné ošetrenie za rovnakých podmienok ako obyvatelia Švédska. Poplatky sú nenávratné a ich výška sa môže líšiť.
 • Zdravotná starostlivosť pre pacientov do 20 rokov je vo väčšine prípadov bezplatná.
 • Bez EPZP budete musieť uhradiť všetky náklady vašej liečby.

Vo všeobecnosti platí, že európsky preukaz zdravotného poistenia nemožno využiť v prípade súkromnej starostlivosti. Niektorí súkromní lekári však pôsobia aj v rámci štátneho systému poistenia a tento preukaz akceptujú. Pred tým, ako navštívite lekára alebo nemocnicu, overte si, že váš preukaz bude akceptovaný, čím sa vyhnete nečakaným nákladom.

Zubní lekári

Väčšina zubárov vás ošetrí v rámci verejnej zdravotnej starostlivosti.

Nemocničná liečba

 • Okrem nenávratného denného štandardného poplatku je hospitalizácia bezplatná.
 • Za ambulantnú liečbu platíte dotovaný poplatok. Poplatky sú nenávratné a ich výška sa môže líšiť.
 • Zdravotná starostlivosť u lekára špecialistu je spoplatnená.

Predpisy

 • Aby ste mali nárok na dotovanú cenu za lieky, musíte v lekárni predložiť platný európsky preukaz zdravotného poistenia.
 • Výška poplatkov sa môže líšiť.

Sanitné vozidlo

 • Vo väčšine prípadov je letecká preprava bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Vo väčšine prípadov je letecká preprava bezplatná.

Úhrada
 • Vo Švédsku neexistuje systém následnej úhrady.
 • Pokiaľ máte európsky preukaz zdravotného poistenia, mali by vám byť účtované len štandardné príspevky pacientov, ktoré sú nenávratné.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta
 • Spoluúčasť pacientov sa pri návšteve všeobecného lekára pohybuje v rozmedzí od 150 do 300 SEK. Spoluúčasť je o čosi vyššia pri návšteve špecialistu, a to od 200 do 350 SEK. Táto spoluúčasť sa vzťahuje iba na primárnu ambulantnú zdravotnú starostlivosť.
 • V prípade pacientov, ktorí potrebujú častejšiu zdravotnú starostlivosť, sa uplatňuje cenový strop, čo znamená, že nikto by nemal za rok zaplatiť viac ako 2 200 SEK.
 • V prípade nemocničnej zdravotnej starostlivosti je maximálna spoluúčasť 100 SEK za deň.
 • Zdravotná starostlivosť pre osoby do 20 rokov je bezplatná vo väčšine okresov a krajov.
 • Starostlivosť o matky je vždy bezplatná.
 • V niektorých okresoch a krajoch musíte zaplatiť určitý poplatok za prevoz sanitným vozidlom a vrtuľníkom.
 • Pokiaľ ide o súkromnú zdravotnú starostlivosť, nie sú dostupné nijaké údaje.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia Aby ste mohli absolvovať dialýzu, kyslíkovú terapiu alebo chemoterapiu, musíte mať odporúčanie od lekára.
Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného vo Švédsku

Švédska agentúra pre sociálne poistenie (Försäkringskassan) – oddelenie pre medzinárodnú zdravotnú starostlivosť.

Telefón: +46 771 524 524 (zákaznícka služba)