Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Španielsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na 112

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Ministerstvo zdravotníctva, sociálnych vecí a rovnosti)
Tel.: +34 901 400 100
Email: oiac@msssi.es
Webová lokalita: www.msssi.gob.es

Zdravotná starostlivosť a náklady

Presvedčte sa, že lekár alebo nemocnica, ktorú sa chystáte navštíviť, poskytuje svoje služby v rámci štátneho systému zdravotného poistenia, a teda akceptuje váš európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Na portáli Ministerstva zdravotníctva, sociálnych vecí a rovnosti nájdete odkazy na webové lokality kompetentných autonómnych orgánov zdravotnej starostlivosti. Na týchto webových lokalitách sa zväčša uvádza zoznam verejných centier (nemocníc, zdravotníckych stredísk) na území príslušného autonómneho spoločenstva.

Niektoré nemocnice a zdravotnícke centrá (centro sanitario) ponúkajú súkromnú (plne hradenú pacientom) aj štátnu zdravotnú starostlivosť (čiastočne dotovanú). Je na vás, ktorú si vyberiete. Náklady na súkromnú starostlivosť sú nenávratné a nie sú pokryté vaším EPZP.

Lekári

 • Štátna zdravotná starostlivosť je poskytovaná bezplatne. Hotely alebo cestovné agentúry môžu niekedy zavolať alebo odporučiť súkromného lekára, ktorý vám bude účtovať poplatok.
 • Ak v naliehavom prípade potrebujete lekára, uistite sa, že máte platný európsky preukaz zdravotného poistenia a vyžiadajte si štátnu zdravotnú starostlivosť (asistencia sanitaria pública alebo asistencia del Sistema Nacional de Salud).
 • Ak sa od vás požaduje platba vopred, nejde o štátny systém zdravotnej starostlivosti a váš preukaz nebude akceptovaný.

Zubní lekári

 • Stomatologické ošetrenie sa v rámci štátneho systému zdravotného poistenia zvyčajne neposkytuje. Tieto náklady sú nenávratné.

Nemocničná liečba

 • Okrem naliehavých prípadov je na hospitalizáciu potrebné odporúčanie lekára.
 • Bezplatná starostlivosť je poskytovaná len v štátnych nemocniciach.
 • Pri prijatí sa preukážte európskym preukazom zdravotného poistenia, ináč vám budú účtované poplatky ako súkromnému pacientovi. Úhrada nákladov súkromného ošetrenia nie je možná.

Lekársky predpis

 • Lieky predpísané štátnym lekárom sú k dispozícii v ktorejkoľvek lekárni (farmacia).
 • V prípade, že ste dôchodca z krajín EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska a viete to potvrdiť predložením príslušných dokladov, až na výnimky zaplatíte len časť z ceny lieku.
 • Ak si vaša liečba vyžaduje lieky aj po prepustení z nemocnice, táto skutočnosť bude uvedená v lekárskej správe. Navštívte štátne stredisko pre primárnu starostlivosť (Centro de salud), kde vám lekár po predložení vašej lekárskej správy vydá potrebný predpis.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je bezplatná, ak ju zabezpečí štátna nemocnica.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

Štátna zdravotná starostlivosť je poskytovaná bezplatne, takže v Španielsku nejestvuje systém následnej úhrady.

Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o úhradu nákladov.


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+