Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Slovinsko

Stav núdze

Zatelefonujte na číslo 112

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Úrad zdravotného poistenia v Slovinsku – ZZZS)
Telefón: +386 1 30 77 200
Email: DI@zzzs.si

Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má zmluvu s Úradom zdravotného poistenia v Slovinsku (ZZZS).
 • Budete pravdepodobne musieť zaplatiť paušálny poplatok za zdravotné ošetrenie. Tento poplatok sa v Slovinsku neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu.

Zubní lekári

Nemocničná liečba

 • Okrem nevyhnutných prípadov sa na hospitalizáciu vyžaduje odporúčanie lekára.

Predpisy

 • Poplatky za lieky závisia od vášho lekárskeho predpisu. Tieto poplatky sa v Slovinsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich úhradu.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je bezplatná, ak lekár potvrdí naliehavosť ošetrenia.
 • V opačnom prípade môžete zaplatiť až 90 % nákladov prepravy.

Letecká zdravotnícka pomoc

Nie sú dostupné žiadne informácie

Úhrada

 • V Slovinsku neexistuje systém preplácania nákladov.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Údaje o spolufinancovaní

Informácie o zdravotníckych službách, na ktoré sa vzťahujú dodatočné poplatky, nájdete na webových stránkach Úradu zdravotného poistenia v Slovinsku v angličtine v kapitole „Krytie a náklady“.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Slovinsku

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

(Úrad zdravotného poistenia v Slovinsku - ZZZS)

Služba za poslovanje s karticami (Úrad pre správu preukazov)

Telefón: +386 1 30 77 466
Email: kzz@zzzs.si


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+