Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Slovinsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na číslo 112

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Úrad zdravotného poistenia v Slovinsku – ZZZS)
Tel.: +386 1 30 77 300
E-mail: DI@zzzs.si


Liečba, krytie a náklady

Lekári

  • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má zmluvu s Úradom zdravotného poistenia v Slovinsku (ZZZS).
  • Budete pravdepodobne musieť zaplatiť paušálny poplatok za zdravotné ošetrenie. Tento poplatok sa v Slovinsku neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho náhradu.

Zubní lekári

Nemocničná liečba

  • Okrem nevyhnutných prípadov sa na hospitalizáciu vyžaduje odporúčanie lekára.

Predpisy

  • Poplatky za lieky závisia od vášho lekárskeho predpisu. Tieto poplatky sa v Slovinsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich náhradu.

Sanitné vozidlo

  • Preprava sanitným vozidlom je bezplatná, ak lekár potvrdí naliehavosť ošetrenia.
  • V opačnom prípade môžete zaplatiť až 90 % nákladov prepravy.

Letecká zdravotnícka pomoc

Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

  • V Slovinsku neexistuje systém náhrady výdavkov.
  • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

Informácie o zdravotníckych službách, na ktoré sa vzťahujú dodatočné poplatky, nájdete na webových stránkach Úradu zdravotného poistenia v Slovinsku (ZZZS) (v angličtine) v časti „Coverage and costs“ (Krytie a náklady).

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Slovinsku

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

(Úrad zdravotného poistenia v Slovinsku – ZZZS)

Služba za poslovanje s karticami (Úrad pre správu preukazov)

Tel.: +386 1 30 77 466
E-mail: kzz@zzzs.si