Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Slovinsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na 112

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Úrad zdravotného poistenia v Slovinsku - HIIS)
Tel: +386 1 30 77 200
Email: DI@zzzs.si

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

Zubní lekári

  • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve zubného lekára vo verejnom zdravotníckom zariadení alebo v súkromnom centre, ktoré má zmluvu s Úradom zdravotného poistenia v Slovinsku (HIIS) (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - ZZZS).

Nemocničná liečba

  • Okrem neodkladných prípadov by ste mali mať odporúčanie lekára.

Lekársky predpis

  • Poplatky za lieky závisia od vášho lekárskeho predpisu. Tieto poplatky sa v Slovinsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich úhradu.

Sanitné vozidlo

  • Preprava sanitným vozidlom je bezplatná, ak lekár potvrdí naliehavosť ošetrenia. V opačnom prípade môžete zaplatiť až 90 % nákladov prepravy.

Letecká zdravotnícka pomoc

  • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

V Slovinsku neexistuje systém preplácania nákladov.

Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na vašu zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o úhradu nákladov.


    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+