Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Slovensko

Integrovaný záchranný systém

Zatelefonujte na 112.

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel: +421 2 20 856 226


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má zmluvu v rámci verejného zdravotného poistenia.
 • Za poskytnuté služby vám môže byť účtovaný poplatok. Tieto poplatky sa na Slovensku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete o ich náhradu požiadať svoju zdravotnú poisťovňu.

Zubní lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má zmluvu v rámci verejného zdravotného poistenia.
 • Naliehavé stomatologické ošetrenie je zvyčajne bezplatné (prípadný poplatok závisí od použitého zdravotníckeho materiálu).
 • Vo všetkých ostatných prípadoch sa platí poplatok. Tieto poplatky sa na Slovensku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete o ich náhradu požiadať svoju zdravotnú poisťovňu.

Nemocničná liečba

 • Naliehavé ošetrenie je možné na úrazovom a pohotovostnom oddelení ktorejkoľvek nemocnice. Odporúčanie nie je potrebné.
 • Služby a lieky sú vo všeobecnosti bezplatné. V prípade zložitých zákrokov vám môžu byť účtované značné nenávratné poplatky. Tieto poplatky sa na Slovensku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete o ich náhradu požiadať svoju zdravotnú poisťovňu.

Lekársky predpis

 • Za každý lekársky predpis sa platí štandardný poplatok.
 • Za lieky, ktoré nie sú pokryté verejným systémom zdravotného poistenia, vám môže byť účtovaná časť ceny. Tieto poplatky sa na Slovensku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete o ich náhradu požiadať svoju zdravotnú poisťovňu.
 • V lekárni nájdete zoznam dotovaných liekov.

Sanitné vozidlo

 • Prevoz je bezplatný.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 18155
 • Prevoz je bezplatný.

Úhrada

 • Na Slovensku neexistuje systém následnej úhrady výdavkov.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

Sprevádzajúca osoba v nemocnici

 • Platí sa poplatok 3,30 EUR za deň.
 • Osoba za pobyt neplatí, ak:
  • ide o dojčiacu matku,
  • sprevádza dieťa mladšie ako tri roky,
  • sprevádza osobu mladšiu ako 18 rokov, ktorá podstupuje onkologickú liečbu.

Lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

 • Bude sa vám účtovať poplatok 0,17 EUR za štatistické spracovanie lekárskeho predpisu alebo poukazu na zdravotnícke pomôcky.
 • Tento poplatok sa neúčtuje, ak poistenec:
  • predloží kópiu lekárskeho predpisu (ak navštívi viac ako jednu lekáreň),
  • predloží lekársky predpis na liek alebo dietetické potraviny, ktoré sú plne hradené poistencom,
  • predloží lekársky predpis na očkovacie látky, ktoré sú povinné,
  • získal zlatú Janského plaketu (alebo vyššiu) alebo
  • predloží elektronický zdravotný záznam (elektronický preukaz) s lekárskym predpisom.

Pohotovosť

V závislosti od druhu záchrannej služby a poskytnutej zdravotnej starostlivosti:

 • V prípade ambulantnej pohotovostnej alebo stomatologickej pohotovostnej služby sa poistencovi účtuje 2,00 EUR okrem prípadov, ak je poistenec bezprostredne odoslaný na nemocničnú pohotovostnú službu.
 • V prípade záchrannej služby doma alebo v inom prostredí, kde sa nachádza poistenec, sa účtuje poplatok 10 EUR.
 • V prípade nemocničnej zdravotnej záchrannej služby sa poistencovi účtuje poplatok 2 EUR, ak:
  • sa návšteva uskutočňuje medzi 16.00 hod a 22.00 hod. počas pracovných dní od 7.00 hod a 22.00 hod. počas víkendov a sviatkov v mieste, kde nie je dostupná ambulantná záchranná služba, alebo
  • poistenec sa sem dostavil bezprostredne po poskytnutí ambulantnej záchrannej služby.
 • V ostatných prípadoch nemocničnej zdravotnej záchrannej služby sa poistencovi účtuje poplatok 10 EUR.

Všetky uvedené druhy záchranných služieb sú bezplatné, ak sa poskytnutá zdravotná starostlivosť týka:

 • ambulantnej alebo nemocničnej záchrannej služby bezprostredne po úraze, s výnimkou prípadov, ku ktorým došlo v dôsledku zneužitia alkoholu alebo iných návykových látok resp. použitia liekov inak ako podľa odporúčania lekára,
 • nemocničnej záchrannej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako 2 hodiny,
 • ambulantnej alebo nemocničnej záchrannej služby, po ktorej nasledovalo prijatie do nemocničnej zdravotnej starostlivosti,
 • ambulantnej alebo nemocničnej záchrannej služby poskytnutej neplnoletej osobe v zariadení, o ktorom rozhodol súd alebo služby na ochranu dieťaťa, pričom o zdravotnú starostlivosť požiadali sociálne služby,
 • osoby, ktorá získala zlatú Janského plaketu (alebo vyššiu).

Preprava

 • Za prepravu sanitným vozidlom sa účtuje 0,10 EUR za kilometer.
 • Za prepravu sanitným vozidlom neplatí poistenec:
  • zaradený do chronického dialyzačného alebo transplantačného programu,
  • ktorému sa poskytuje onkologická alebo kardiochirurgická liečba,
  • s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
  • ktorého prepravujú z jednej nemocnice do druhej na základe požiadavky nemocnice,
  • získal zlatú Janského plaketu (alebo vyššiu).

Iné

Za vydanie dokumentov pre zdravotné záznamy sa účtuje poplatok vo výške 2  EUR.


Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Po predložení EPZP máte na Slovensku nárok na dialýzu, kyslíkovú terapiu a chemoterapiu.
 • Liečbu si dohodnite s verejným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pred príchodom na Slovensko.
 • Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti je potrebné predložiť lekárske osvedčenia o nevyhnutnosti tejto zdravotnej starostlivosti.
 • Zoznam verejných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nájdete na webových sídlach poisťovní podľa miesta pobytu:
 • Zoznam dialyzačných centier (len v slovenčine)

Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného na Slovensku

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel: +421 2 20 856 226