Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Slovensko

Integrovaný záchranný systém

Zatelefonujte na 112

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel: +421 2 20 856 226

Zdravotná starostlivosť a náklady

 

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má zmluvu v rámci verejného zdravotného poistenia.
 • Za poskytnuté služby vám môže byť účtovaný poplatok. Tento poplatok sa na Slovensku neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu.

Zubní lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má zmluvu v rámci verejného zdravotného poistenia.
 • Naliehavé stomatologické ošetrenie je zvyčajne bezplatné (prípadný poplatok závisí od použitého zdravotníckeho materiálu).
 • Vo všetkých ostatných prípadoch sa platí poplatok. Tento poplatok sa na Slovensku neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu.

Nemocničná liečba

 • Naliehavé ošetrenie je možné na úrazovom a pohotovostnom oddelení ktorejkoľvek nemocnice. Odporúčanie nie je potrebné.
 • Služby a lieky sú vo všeobecnosti bezplatné. V prípade zložitých zákrokov vám môžu byť účtované značné nenávratné poplatky. Tieto poplatky sa na Slovensku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich úhradu.

Lekársky predpis

 • Za každý lekársky predpis sa platí štandardný poplatok.
 • Za lieky, ktoré nie sú pokryté verejným systémom zdravotného poistenia, vám môže byť účtovaná časť ceny. Tento poplatok sa na Slovensku neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu.
 • V lekárni nájdete zoznam dotovaných liekov.

Sanitné vozidlo

 • Bezplatne

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 18155
 • Bezplatne

Úhrada

Na Slovensku neexistuje systém následnej úhrady nákladov.

Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o úhradu nákladov.


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+