Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Slovensko

Integrovaný záchranný systém

Zatelefonujte na 112.

Rýchla zdravotnícka pomoc

Volajte na 155.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel: +421 2 20 856 226


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má zmluvu v rámci verejného zdravotného poistenia.
 • Za poskytnuté služby vám môže byť účtovaný poplatok. Tieto poplatky sa na Slovensku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete o ich náhradu požiadať svoju zdravotnú poisťovňu.

Zubní lekári

 • EPZP môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má zmluvu v rámci verejného zdravotného poistenia.
 • Naliehavé stomatologické ošetrenie je zvyčajne bezplatné (prípadný poplatok závisí od použitého zdravotníckeho materiálu).
 • Vo všetkých ostatných prípadoch sa platí poplatok. Tieto poplatky sa na Slovensku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete o ich náhradu požiadať svoju zdravotnú poisťovňu.

Nemocničná liečba

 • Naliehavé ošetrenie je možné na úrazovom a pohotovostnom oddelení ktorejkoľvek nemocnice. Odporúčanie nie je potrebné.
 • Služby a lieky sú vo všeobecnosti bezplatné. V prípade zložitých zákrokov vám môžu byť účtované značné nenávratné poplatky. Tieto poplatky sa na Slovensku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete o ich náhradu požiadať svoju zdravotnú poisťovňu.

Lekárske predpisy

 • Za každý lekársky predpis sa platí štandardný poplatok.
 • Za lieky, ktoré nie sú pokryté verejným systémom zdravotného poistenia, vám môže byť účtovaná časť ceny. Tieto poplatky sa na Slovensku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete o ich náhradu požiadať svoju zdravotnú poisťovňu.
 • V lekárni nájdete zoznam dotovaných liekov.

Sanitné vozidlo

 • Prevoz je bezplatný.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 18155.
 • Prevoz je bezplatný.

Úhrada

 • Na Slovensku neexistuje systém následnej náhrady výdavkov.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

Sprevádzajúca osoba v nemocnici

 • platí poplatok 3,32 EUR za deň, pričom prvý a posledný deň sa počítajú ako jeden deň;
 • za pobyt neplatí, ak:
  • ide o dojčiacu matku,
  • sprevádza dieťa mladšie ako tri roky,
  • sprevádza osobu mladšiu ako 18 rokov, ktorá podstupuje onkologickú liečbu.

Lekárne

 • vám budú účtovať poplatok 0,17 EUR za štatistické spracovanie lekárskeho predpisu alebo poukazu na zdravotnícke pomôcky.
 • Tento poplatok sa neúčtuje:
  • poistencovi pri výbere lieku predpísaného na výpise z lekárskeho predpisu,
  • poistencovi pri výbere lieku alebo dietetických potravín, ktoré sú plne hradené poistencom,
  • pri vydávaní očkovacích látok označených symbolom „V“ na jednom lekárskom predpise.

Úrazové a pohotovostné oddelenie

 • Ak ste hospitalizovaný na úrazovom a pohotovostnom oddelení (lekárska služba prvej pomoci alebo urgentný príjem), platíte poplatok 1,99 EUR.
 • Ak musíte po vyšetrení zostať hospitalizovaný v nemocnici, poplatok vo výške 1,99 EUR neplatíte.

Preprava

 • Preprava sanitným vozidlom sa účtuje vo výške 0,07 EUR na kilometer.
 • Za prepravu sanitným vozidlom neplatí poistenec:
  • zaradený do chronického dialyzačného alebo transplantačného programu,
  • ktorému sa poskytuje onkologická alebo kardiochirurgická liečba,
  • s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
  • ktorého prepravujú z jednej nemocnice do druhej na základe rozhodnutia nemocnice.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Po predložení EPZP máte na Slovensku nárok na dialýzu, kyslíkovú terapiu a chemoterapiu.
 • Liečbu si dohodnite s verejným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pred príchodom na Slovensko.
 • Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti je potrebné predložiť lekárske osvedčenia o nevyhnutnosti tejto liečby.
 • Zoznam verejných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nájdete na webových sídlach poisťovní podľa miesta pobytu:
 • Zoznam dialyzačných centier (v slovenčine)

Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného na Slovensku

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2

SK - 829 24 Bratislava 25

Telefón: +421 2 20 856 226