Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Rumunsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na 112

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Národná zdravotná poisťovňa – webová lokalita len v rumunčine)
Tel: +40 372309.250

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

  • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára alebo špecialistu, ktorý má uzavretú zmluvu v rámci rumunského systému verejného zdravotného poistenia.
  • Návštevy u lekára a nevyhnutné vyšetrenia sú pokryté v rámci štátneho zdravotného poistenia.

Zubní lekári

  • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve zubného lekára, ktorý má uzavretú zmluvu v rámci rumunského systému verejného zdravotného poistenia.
  • Vyšetrenie u zubného lekára je pre osoby do 18 rokov bezplatné. Osoby staršie ako 18 rokov majú nárok na úhradu vo výške 60 %, pokiaľ je ošetrenie zahrnuté do balíka uhrádzaných zdravotných služieb. V naliehavých prípadoch je ošetrenie bezplatné.

Nemocničná liečba

Lekársky predpis

  • Za liek zaplatíte sumu, ktorá predstavuje rozdiel medzi trhovou cenou lieku a cenou, ktorá je pokrytá verejným zdravotným poistením. Tento poplatok sa v Rumunsku neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho úhradu.

Sanitné vozidlo

Letecká zdravotnícka pomoc

  • Táto služba je poskytovaná iba na území Rumunska a len vo veľmi naliehavých v prípadoch.

Úhrada

Keďže zdravotná starostlivosť je vo väčšine prípadov bezplatná, neexistuje tu systém následnej úhrady. Výnimky platia pre niektoré stomatologické výkony, lieky a zdravotnícke potreby, ktoré môžu byť spoplatnené.

Lekárske služby od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú zmluvu v rámci verejného systému zdravotného poistenia, sa nepreplácajú a budete za ne musieť zaplatiť plnú cenu.

Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o úhradu nákladov.

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+