Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Portugalsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na číslo 112.
 • Môžete sa obrátiť priamo na
  • verejné zdravotné centrá (Centros de Saúde),
  • nepretržité služby (Serviços de Atendimento Permanente) alebo
  • nemocnice (v naliehavom prípade).
 • Portál štátneho systému zdravotníctva (v portugalčine)

Liečba, krytie a náklady

Lekári/Zubári/Nemocničná liečba

 • Verejná zdravotná starostlivosť je vo všeobecnosti bezplatná. V niektorých prípadoch sa môže uplatňovať štandardný poplatok.

Lekárske predpisy

 • Štát pokrýva časť nákladov za lieky, ktoré sú na oficiálnom zozname liekov dotovaných zdravotnými službami. Zvyšok budete musieť zaplatiť vopred, pričom môže ísť o 10 % až 85 % z ceny lieku.
 • Lekárne sú zvyčajne otvorené od pondelka do piatku od 9.00 hod do 13.00 hod a od 15.00 hod do 19.00 hod. V soboty sú otvorené od 9.00 hod do 13.00 hod.
 • Zoznam lekární poskytujúcich 24-hodinovú službu nájdete v každej lekárni.

Sanitné vozidlo

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

 • Náhrada výdavkov na zdravotnú starostlivosť počas vášho pobytu v Portugalsku nie je možná.
 • Ak za poskytnutú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov požiadajte o náhradu výdavkov vašu zdravotnú poisťovňu.

Spoluúčasť pacienta

 • Zdravotná starostlivosť je v rámci portugalského štátneho systému zdravotníctva zvyčajne bezplatná, môžu sa však uplatňovať štandardné poplatky.
 • Štandardné poplatky sa niekedy účtujú s cieľom predchádzať využívaniu verejných zdravotných služieb v prípadoch, keď to nie je nevyhnutné.
 • Výnimkou sú deti do 17 rokov, tehotné ženy a niektoré ďalšie prípady.

.

 • Zdravotná starostlivosť je v rámci portugalského štátneho systému zdravotníctva zvyčajne bezplatná, môžu sa však uplatňovať štandardné poplatky.
 • Štandardné poplatky sa niekedy účtujú s cieľom predchádzať využívaniu verejných zdravotných služieb v prípadoch, keď to nie je nevyhnutné.
 • Výnimkou sú deti do 17 rokov, tehotné ženy a niektoré ďalšie prípady.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Na týchto druhoch liečby sa v zásade musia vopred dohodnúť poistenec a nemocnica/oddelenie poskytujúce liečbu, aby zabezpečili jej dostupnosť počas pobytu poistenca v Portugalsku.
 • Na potvrdenie chronického ochorenia sa vyžadujú predpis alebo lekárska správa.

Ďalšie informácie:

Dialýza – zoznam poskytovateľov, ktorí majú uzavreté zmluvy s portugalským štátnym systémom zdravotníctva.

Chemoterapia – obráťte sa na zmluvnú nemocnicu štátneho systému zdravotníctva v mieste vášho pobytu.

Kyslíková terapia – zoznam poskytovateľov, ktorí majú uzavreté zmluvy s portugalským štátnym systémom zdravotníctva:

Acail

Apartado 707, Valrico

4524-906 Souto

Telefón: +351 256 808 001

Fax: +351 256 800 059

E-mail: acailusados@gmail.com

http://www.acailgrupo.pt/gas.asp (v portugalčine)

Gasoxmed-Gases Medicinais SA

Zona Industrial Maia I Sector VIII-Lote 15
4475-132 Maia
(Nogueira e Silva Escura)

http://www.gasoxmed.pt/ (v portugalčine)

Linde Portugal, Lda.

Av. Inf. D. Henrique, Lt. 21/24
1800-217 Lisbon
Tel.: +351 218 310 420 
Fax +351 218 595 997

http://www.linde-healthcare.pt/

Praxair

Est. Nacional, 13, Km 6,4
4471-909 Maia
Porto

Tel.: +351 (22) 9438320
Fax: +351 (22) 9486920
E-mail: contact_portugal@praxair.com

http://www.praxair.pt/

Vitalaire – Air Liquide Medicinal SA (Avintes)

Rua 5 Outubro 5005, Avintes
4430-809 Avintes

Tel.: +351 214 124 500

Fax +351 227 868 200

E-mail: airliquide.medicinal@airliquide.com

http://www.airliquide.pt (v portugalčine)


Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Portugalsku

Severný región

Administração Regional de Saúde do Norte

Rua de Santa Catarina

4000 – 447 Porto

Telefón: +351 220 411 000

E-mail: arsn@arsnorte.min-saude.pt

Centrálny región

Administração Regional de Saúde do Centro

Alameda Júlio Henriques S/n

Apartado 1087

3001 – 553 Coimbra

Telefón: +351 239 796 800

E-mail: secretariado.ca@arscentro.min-saude.pt

Lisabon a údolie Tejo

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

Av. Estados Unidos da América, N.° 77

1749 – 096 Lisboa

Telefón: +351 218 424 800

E-mail: geral@arslvt.min-saude.pt

Región Alentejo

Administração Regional de Saúde do Alentejo

Largo do Jardim do Paraíso, N.º 1

7000 – 864 Évora

Telefón: +351 266 758 770

E-mail: arsa@arsalentejo.min-saude.pt

Algarve

Administração Regional de Saúde do Algarve

E.N. 125 Sítio das Figuras, lote 1, 2º andar

8005 – 145 Faro

Telefón: +351 289 889 900

E-mail: arsalgarve@arsalgarve.min-saude.pt

Madeira

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.

Avenida Luís de Camões, 57

9004 – 514 Funchal

Telefón: +351 291 236 525 alebo +351 291 213 280

E-mail: sri@srs.pt

Azorské ostrovy

Direção Regional de Saúde dos Açores

Solar dos Remédios

9701 – 855 Angra do Heroísmo
Telefón: +351 295 204 273

E-mail: sres-saud@azores.gov.pt