Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Polsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na čísla 999 alebo 112
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) (Štátny fond zdravotného poistenia NFZ – oddelenie pre medzinárodné vzťahy – iba v poľštine)
Telefón: +48 (22) 572 62 68
E-mail: ca17@nfz.gov.pl


Liečba, krytie a náklady

Prípad núdze

V prípade náhleho ohrozenia života alebo zdravia vám svoje služby poskytnú tímy rýchlej zdravotníckej pomoci alebo leteckej záchrannej služby. Pomoc poskytnutá zdravotníckou záchrannou službou v núdzových situáciách je bezplatná.

V prípade všetkých ostatných služieb zdravotnej starostlivosti sa obráťte na štátneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý používa logo Štátneho fondu zdravotného poistenia (NFZ).

Lekári – primárna zdravotná starostlivosť

 • Lekári ordinujú od pondelka do piatku, od 8.00 hod. do 18.00 hod.
 • Po 18.00 hod. v pracovných dňoch a počas víkendov a sviatkov poskytujú 24-hodinovú zdravotnú starostlivosť zdravotné služby, ktoré majú uzavretú zmluvu s NFZ.
 • Ich adresy a telefónneho čísla nájdete:
  • na webovom sídle NFZ (iba v poľštine),
  • na klinikách/v ambulanciách lekárov, ktorí poskytujú primárnu zdravotnú starostlivosť v rámci zmluvy uzavretej s NFZ.

Zubní lekári

 • Keďže zubní lekári často poskytujú ošetrenie v rámci verejného (NFZ), ako aj súkromného systému, služby, ktoré pokrýva štátne poistenie, zubár nemusí poskytovať každý deň v týždni. V zubnej ambulancii by mali byť uvedené deň a čas, počas ktorých lekár vykonáva služby v rámci NFZ – overte si ich vopred.
 • Zoznam výkonov a materiálov, ktoré sú podľa poľských právnych predpisov bezplatné, nájdete v zubných ambulanciách. Zubní lekári nesmú vyberať žiadne dodatočné poplatky za položky uvedené v tomto zozname. Budete však musieť zaplatiť za ošetrenie a/alebo materiály, ktoré sa na zozname nenachádzajú. Tieto výdavky sa v Poľsku nenahrádzajú.

Nemocničná liečba

 • Hospitalizácia je podmienená odporúčaním lekára, pokiaľ nejde o prípad náhleho ochorenia, nehody alebo inej núdzovej situácie.
 • Navštívte nemocnicu, ktorá má zmluvu s NFZ (väčšina nemocníc). Logo NFZ je na budove nemocnice zvyčajne viditeľne umiestnené.
 • Nájsť vhodného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vám môže pomôcť miestna pobočka NFZ alebo ho môžete nájsť na webovom sídle NFZ (iba v poľštine).
 • Počas vášho pobytu za operácie, diagnostické testy, lieky, zdravotnícke pomôcky a poskytnuté jedlo neplatíte.

Lekárske predpisy

 • V lekárni predložte predpis spolu s európskym preukazom zdravotného poistenia.
 • Za základné lieky zaplatíte paušálny poplatok. Ďalšie lieky sa refundujú podľa rôznych sadzieb až do určitej výšky. Zvyšnú sumu musíte doplatiť. Všeobecné informácie o preplácaní liekov sú dostupné v angličtine a poľštine na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva.
 • Za lieky, ktoré nie sú na zozname refundovaných liečiv, budete musieť zaplatiť plnú sumu.

Úhrada

Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

 • Za služby poskytované v strediskách zdravotnej starostlivosti, ošetrovateľských zariadeniach a zariadeniach rezidenčnej starostlivosti alebo zdravotných rehabilitačných zariadeniach budete musieť zaplatiť za stravu a ubytovanie.
 • Kúpeľná liečba – za zdravotnú starostlivosť v kúpeľnom sanatóriu budete musieť zaplatiť časť poplatkov za stravu a ubytovanie. Výška sumy bude závisieť od ubytovacieho štandardu izby a dĺžky pobytu. Túto sumu určí Ministerstvo zdravotníctva.
 • Preprava – máte nárok na prepravu sanitným vozidlom (vrátane leteckej prepravy) do najbližšieho zdravotného strediska a späť:
  • v prípade nehody alebo stavu núdze,
  • ak prevoz nariadil lekár, ktorý má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, alebo štátny lekár/chirurg v týchto prípadoch:
   • rozhodlo sa, že potrebujete okamžité ošetrenie v zariadení zdravotnej starostlivosti,
   • je potrebné, aby ste pokračovali v súčasnej liečbe a z dôvodu zníženej mobility nemôžete využiť verejnú dopravu.

V ostatných prípadoch budete musieť zaplatiť 60 % alebo 100 % nákladov.


Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Musíte mať odporúčanie od lekára, ktorý vás ošetruje v rámci vnútroštátneho systému zdravotného poistenia.

Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

Zoznam lekárov a nemocníc (len v poľštine)

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Poľsku

Štátny fond zdravotného poistenia (NFZ) – oddelenie pre medzinárodné vzťahy

Telefón: +48 (22) 572 62 68
E-mail: ca17@nfz.gov.pl