Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Polsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na 999 alebo 112

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) (štátny fond zdravotného poistenia NFZ – oddelenie pre medzinárodné vzťahy)
Tel: +48 (22) 572 62 68
e-mail: ca17@nfz.gov.pl

Zdravotná starostlivosť a náklady

Či má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zmluvu v rámci štátneho systému zistíte podľa loga Štátneho fondu zdravotného poistenia NFZ.

Lekári

 • Lekári ordinujú od pondelka do piatku, od 8:00 do 18:00.
 • Zdravotnícke zariadenia, ktoré majú zmluvu s NFZ, poskytujú nepretržitú zdravotnú starostlivosť počas víkendov a sviatkov a po 18:00 počas pracovných dní.
 • Ich adresy a telefónne čísla môžete nájsť na webovej lokalite NFZ (iba v poľštine).

Zubní lekári

 • Zubní lekári často poskytujú ošetrenie v rámci verejného (NFZ), ako aj súkromného systému. To znamená, že služby, ktoré pokrýva štátne poistenie, zubár nemusí poskytovať každý deň v týždni. Vopred si v ambulancii overte dostupnosť služieb pokrytých štátnym poistením.
 • Zoznam výkonov a materiálov, ktoré sú podľa poľského zákona bezplatné, môžete nájsť v zubnej ambulancii. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si nemôže účtovať dodatočné poplatky za úkony, ktoré sú na zozname. Budete však musieť zaplatiť za úkony, ktoré v ňom uvedené nie sú. Takéto poplatky sú v Poľsku nenávratné.

Nemocničná liečba

 • Hospitalizácia je podmienená odporúčaním lekára, s výnimkou prípadov náhleho ochorenia, nehody alebo iných núdzových situácií.
 • Navštívte nemocnicu, ktorá má zmluvu s NFZ (väčšina nemocníc). Logo NFZ je na budove nemocnice zvyčajne viditeľne umiestnené.
 • Nájsť vhodného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vám môže pomôcť miestna pobočka NFZ, alebo ho môžete nájsť na webovej lokalite NFZ.
 • Počas vášho pobytu za operácie, diagnostické testy a lieky neplatíte.

Lekársky predpis

 • Zmluvní lekári NFZ v zásade predpisujú iba lieky, ktoré sa preplácajú.
 • V lekárni predložte predpis spolu s európskym preukazom zdravotného poistenia.
 • Za základné lieky zaplatíte paušálny poplatok. Ďalšie lieky sa preplácajú podľa rôznych sadzieb až do určitej výšky. Zvyšnú sumu musíte doplatiť.
 • Za lieky, ktoré nie sú na zozname preplácaných liečiv, musíte zaplatiť plnú sumu.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Letecká preprava je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Úhrada

Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na vašu zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o úhradu nákladov.

  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+