Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Holandsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na 112

Agis Zorgverzekeringen (Zdravotná poisťovňa Agis)
Tel: +31 33 445 68 70
E-mail: gbr@agisweb.nl

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

  • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára registrovaného v holandskom systéme verejného zdravotného poistenia.

Zubní lekári

  • Štátna stomatologická starostlivosť sa poskytuje len deťom. Všetci ostaní musia za ošetrenie zaplatiť, pričom úhrada týchto výdavkov sa v Holandsku neposkytuje. Ak je zubárska starostlivosť vo vašej domovskej krajine krytá v rámci poistenia, vaša poisťovňa vám môže vzniknuté náklady uhradiť.

Nemocničná liečba

  • Pri prijatí do nemocnice (v naliehavom prípade) sa musíte preukázať európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP).

Lekársky predpis

  • V niektorých prípadoch môžno budete musieť za lieky doplácať. V prípade otázok sa informujte v lekárni.
  • Ak si úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť nemôžete uplatniť v Holandsku, po návrate domov požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o ich preplatenie.

Sanitné vozidlo

  • Prevoz sanitným vozidlom je bezplatný, ak ho lekár považuje za nevyhnutný.

Letecká zdravotnícka pomoc

  • V prípade núdze sa vyšle letecká záchranná služba.

Úhrada

So žiadosťou o preplatenie nákladov sa obráťte na poisťovňu Agis Zorgverzekeringen.

Agis Zorgverzekeringen
Groep Buitenlands Recht
Postbus 1725
3800 BS Amersfoort
Tel: + 31 33 445 68 70
E-mail: gbr@agisweb.nl

Ak ste nestihli požiadať o úhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť v Holandsku, po návrate domov môžete požiadať o ich preplatenie svoju zdravotnú poisťovňu . Vaša zdravotná poisťovňa by mala kontaktovať Agis. Máte nárok na preplatenie výdavkov, ktoré by Agis zaplatila tamojšiemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podľa holandských zákonov.

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+