Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Luxembursko

Stav núdze

 • Zatelefonujte na číslo 112

Caisse nationale de santé (Luxemburská štátna zdravotná poisťovňa)
Telefón: + 352 27 57 - 1
Email: cns@secu.lu


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Môžete navštíviť ktoréhokoľvek lekára, pretože všetci pracujú v rámci systému verejnej zdravotnej starostlivosti (Caisse nationale de santé – CNS).
 • Poplatky za návštevu lekára sú rôzne. Uistite sa, že dostanete účtovný doklad za každú sumu, ktorú zaplatíte.
 • Ak chcete navštíviť špecialistu, nepotrebujete odporúčanie všeobecného lekára.
 • Musíte však predložiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Zubní lekári

 • Môžete navštíviť ktoréhokoľvek zubného lekára, pretože všetci pracujú v rámci systému verejnej zdravotnej starostlivosti.
 • Ak prekročíte ročnú hranicu 60 EUR preplácanú v plnej miere, ošetrenie u zubára sa ďalej prepláca do výšky 88 % nákladov. Pre zubné protézy sú stanovené osobitné sadzby a podmienky.
 • Pre niektoré druhy ošetrení však budete potrebovať predchádzajúce schválenie CNS.

Nemocničná liečba

 • Všetky nemocnice v Luxembursku majú uzavretú zmluvu so štátnou zdravotnou poisťovňou CNS. Musíte však predložiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).
 • Hospitalizovaní pacienti platia nenávratný štandardný denný poplatok.
 • Osoby do 18 rokov nemusia tento poplatok platiť.
 • Takisto vám môže byť naúčtovaný poplatok, ktorý zaplatíte priamo ošetrujúcemu lekárovi. Následne ho predložíte CNS na preplatenie.
 • Za všetky nadštandardné služby si platí pacient sám, napr. samostatnú izbu.

Predpisy

 • Lekársky predpis môžete predložiť v ktorejkoľvek lekárni v Luxembursku.
 • Niektoré lekárske predpisy musí vopred schváliť CNS pred tým, než si lieky vyzdvihnete v lekárni.
 • Závisí od konkrétneho lieku, koľko vám z neho preplatia. Mali by ste sa informovať u lekára, či potrebujete predchádzajúci súhlas CNS.

Sanitné vozidlo

 • V naliehavých prípadoch je preprava sanitným vozidlom pre osoby s platným, resp. dočasným preukazom EPZP bezplatná.
 • Ak nejde o naliehavý prípad, preprava je hradená do výšky 70 % nákladov, ktoré sú stanovené nasledovne: 1,12 EUR / km a zároveň minimálne 34 EUR za jeden prevoz. Poistenie kryje len prepravu do a z nemocnice a na predpise musí byť uvedené, že zo zdravotných dôvodov pacient potrebuje pri prevoze ležať v stabilizovanej polohe.

Letecká zdravotnícka pomoc

V naliehavých prípadoch je letecká preprava pre osoby s platným, resp. dočasným preukazom EPZP bezplatná.


Úhrada

Žiadosť o úhradu výdavkov za zdravotnú starostlivosť by ste mali adresovať Luxemburskej štátnej zdravotnej poisťovni (Caisse nationale de santé – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Telefón: + 352 27 57 - 1
Email: cns@secu.lu

 • Niektoré druhy štátom krytej zdravotnej starostlivosti si v Luxembursku musí pacient sčasti hradiť sám, preto sa môže stať, že vaše náklady nebudú uhradené v plnej výške.
 • Aby vám výdavky mohla CNS preplatiť, budete musieť predložiť pôvodný účet a doklad o zaplatení. Na preplatenie ešte budete potrebovať kópiu vášho európskeho preukazu zdravotného poistenia, adresu vášho pobytu a bankové údaje. Potvrdenie o úhrade vám bude zaslané na domácu adresu.
 • Uschovajte si kópie všetkých predložených dokumentov.
 • Ak ste nestihli podať žiadosť o úhradu nákladov počas vášho pobytu v Luxembursku, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich úhradu.

Spoluúčasť pacienta
 • Návšteva u lekára – poplatky za návštevu lekára sú rôzne. Zvyčajne sa prepláca 88 % z oficiálnej sadzby. Uistite sa, že dostanete účtovný doklad za každú sumu, ktorú zaplatíte.
 • Návšteva lekára v domácnosti – budete musieť zaplatiť 20 % z minimálnych nákladov na návštevu v domácnosti.
 • V prípade nemocničnej liečby v súčasnosti platia hospitalizovaní pacienti nenávratný štandardný denný poplatok 20,93 EUR (nevzťahuje sa na osoby do 18 rokov). Tento poplatok je obmedzený na najviac 30 kalendárnych dní do roka.
 • Stomatologické ošetrenie – ak prekročíte ročnú hranicu 60 EUR preplácanú v plnej miere, ošetrenie u zubára sa ďalej prepláca do výšky 88 % nákladov. Pre zubné protézy sú stanovené osobitné sadzby a podmienky.
 • Iné: pozri časť „Liečba, krytie a náklady“

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia
Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Luxembursku

Caisse nationale de santé

Telefón: + 352 27 57 - 1

E-mail: cns@secu.lu

Formulár žiadosti o vydanie náhradného preukazu.