Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Luxembursko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 112

Caisse nationale de santé (Luxemburská štátna zdravotná poisťovňa)
Tel: + 352 27 57 - 1
Email: cns@secu.lu

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

 • Môžete navštíviť ktoréhokoľvek lekára, pretože všetci majú uzavretú zmluvu so štátnou zdravotnou poisťovňou (Caisse nationale de santé – CNS).
 • Poplatky za návštevu lekára sú rôzne. Uistite sa, že dostanete účtovný doklad za každú sumu, ktorú zaplatíte.
 • Ak chcete navštíviť špecialistu, nepotrebujete odporúčanie všeobecného lekára.
 • Musíte však predložiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Zubní lekári

 • Môžete navštíviť ktoréhokoľvek zubného lekára, pretože všetci majú uzavretú zmluvu so štátnou zdravotnou poisťovňou CNS.
 • Ak prekročíte ročnú hranicu 60 EUR preplácanú v plnej miere, ošetrenie u zubára sa ďalej hradí vo výške 88 %. Pre zubné protézy sú stanovené osobitné sadzby a podmienky.
 • Pre niektoré druhy ošetrení však budete potrebovať predchádzajúce schválenie CNS.

Nemocničná liečba

 • Všetky nemocnice v Luxemburgu majú uzavretú zmluvu s Caisse nationale de santé (CNS). Musíte však predložiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).
 • Hospitalizovaní pacienti platia nenávratný štandardný denný poplatok.
 • Pobyt detí do 18 rokov je bezplatný.
 • Takisto vám môže byť naúčtovaný poplatok, ktorý zaplatíte priamo ošetrujúcemu lekárovi.

Lekársky predpis

 • Lekársky predpis môžete predložiť v ktorejkoľvek lekárni v Luxembursku.
 • Niektoré lekárske predpisy musí vopred schváliť CNS pred tým, než si lieky vyzdvihnete v lekárni.
 • Závisí od konkrétneho lieku, koľko vám z neho preplatia. Mali by ste sa informovať u lekára, či potrebujete predchádzajúci súhlas CNS.

Sanitné vozidlo

 • V naliehavých prípadoch je preprava sanitným vozidlom pre osoby s platným, resp. dočasným preukazom EPZP bezplatná.
 • Ak nejde o naliehavý prípad, preprava je hradená do výšky 70 % nákladov, ktoré sú stanovené nasledovne: 1,12 EUR / km a zároveň minimálne 34 EUR za jeden prevoz. Poistenie kryje len prepravu do a z nemocnice a na predpise musí byť uvedené, že zo zdravotných dôvodov pacient potrebuje pri prevoze ležať v stabilizovanej polohe.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • V naliehavých prípadoch je letecká preprava pre osoby s platným, resp. dočasným preukazom EPZP bezplatná.

Úhrada

Žiadosť o úhradu výdavkov za zdravotnú starostlivosť adresujte Luxemburskej štátnej zdravotnej poisťovni (Caisse nationale de santé – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Tel: + 352 27 57 - 1
Email: cns@secu.lu

Niektoré druhy štátom krytej zdravotnej starostlivosti si v Luxembursku musí pacient sčasti hradiť sám, preto sa môže stať, že vaše náklady nebudú uhradené v plnej výške.

Aby vám výdavky mohla CNS preplatiť, budete musieť predložiť pôvodný účet a doklad o zaplatení. Na preplatenie ešte budete potrebovať kópiu vášho európskeho preukazu zdravotného poistenia, adresu vášho pobytu a bankové údaje. Potvrdenie o úhrade vám bude zaslané na domácu adresu.

Nezabudnite si uschovať kópie všetkých predložených dokumentov.

Ak ste si nestihli podať žiadosť o úhradu nákladov počas vášho pobytu v Luxembursku, po návrate domov sa obráťte na vašu zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich úhradu.

  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+