Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Luxembursko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na číslo 112.

Caisse nationale de santé (CNS – Luxemburská štátna zdravotná poisťovňa)
Telefón: + 352 27 57 - 1
E-mail: cns@secu.lu 


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Môžete navštíviť ktoréhokoľvek lekára. Všetci lekári, ktorí sú oprávnení pracovať v Luxembursku, majú automaticky zmluvu s Caisse nationationale de santé (Luxemburskou štátnou zdravotnou poisťovňou).
 • Poplatky za návštevu lekára sú rôzne. Uistite sa, že dostanete účtovný doklad za každú sumu, ktorú zaplatíte.
 • Ak chcete navštíviť špecialistu, nepotrebujete odporúčanie všeobecného lekára.
 • Musíte však predložiť svoj platný európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Zubní lekári

 • Môžete navštíviť ktoréhokoľvek zubného lekára, pretože všetci pracujú v rámci systému verejnej zdravotnej starostlivosti.
 • Ak prekročíte ročnú hranicu 60 EUR preplácanú v plnej miere, ošetrenie u zubára sa ďalej prepláca do výšky 88 % nákladov. Pre zubné protézy sú stanovené osobitné sadzby a podmienky.
 • Pre niektoré druhy ošetrení však budete potrebovať predchádzajúce schválenie CNS.

Nemocničná liečba

 • Všetky nemocnice v Luxembursku majú uzavretú zmluvu so štátnou zdravotnou poisťovňou CNS. Musíte však predložiť svoj platný európsky preukaz zdravotného poistenia.
 • Hospitalizovaní pacienti platia nenávratný štandardný denný poplatok.
 • Štandardný denný poplatok sa nevzťahuje na osoby do 18 rokov.
 • Tento štandardný denný poplatok sa nevzťahuje na ženy počas prvých 12 dní po pôrode.
 • Takisto vám môže byť naúčtovaný poplatok, ktorý zaplatíte priamo ošetrujúcemu lekárovi. Následne ho predložíte CNS na preplatenie.
 • Za všetky nadštandardné služby (napr. samostatnú izbu) si platí pacient sám.

Predpisy

 • Lekársky predpis môžete predložiť v ktorejkoľvek lekárni v Luxembursku.
 • Niektoré lekárske predpisy musí schváliť CNS pred tým, než si lieky vyzdvihnete v lekárni.
 • Závisí od konkrétneho lieku, koľko vám z neho preplatia. Mali by ste sa informovať u lekára, či potrebujete predchádzajúci súhlas CNS.
 • Lieky sú uhrádzané do výšky 40 %, 80 % alebo 100 % pôvodnej ceny, pokiaľ sú uvedené v zozname liečiv publikovanom každý mesiac.

Sanitné vozidlo

 • V naliehavých prípadoch je preprava sanitným vozidlom (zabezpečovaná pohotovostnou lekárskou službou – SAMU) pre osoby s platným, resp. dočasným preukazom EPZP bezplatná.
 • Ak nejde o naliehavý prípad, preprava je hradená do výšky 70 % nákladov, ktoré sú stanovené nasledovne: 1,25 EUR/km a zároveň minimálne 38 EUR za jeden prevoz. Poistenie kryje len prepravu do a z nemocnice a na predpise musí byť uvedené, že zo zdravotných dôvodov pacient potrebuje pri prevoze ležať v stabilizovanej polohe.

Letecká zdravotnícka pomoc

V naliehavých prípadoch je letecká preprava pre osoby s platným, resp. dočasným preukazom EPZP bezplatná.


Úhrada

Žiadosť o náhradu výdavkov za zdravotnú starostlivosť by ste mali adresovať Luxemburskej štátnej zdravotnej poisťovni (Caisse nationale de santé – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Telefón: + 352 27 57 - 1
E-mail: cns@secu.lu

 • Niektoré druhy štátom krytej zdravotnej starostlivosti si v Luxembursku musí pacient sčasti hradiť sám, preto sa môže stať, že vaše náklady nebudú uhradené v plnej výške.
 • Aby vám výdavky mohla CNS preplatiť, budete musieť predložiť pôvodný účet a doklad o zaplatení. Taktiež budete potrebovať kópiu európskeho preukazu zdravotného poistenia, vašu adresu a bankové údaje (v podobe potvrdenia o vedení účtu alebo tzv. relevé d'identité bancaire, RIB vydaného vašou bankou). Potvrdenie o náhrade vám bude zaslané na domácu adresu.
 • Uschovajte si kópie všetkých predložených dokumentov.
 • Ak ste nestihli podať žiadosť o náhradu výdavkov počas vášho pobytu v Luxembursku, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich náhradu.

Spoluúčasť pacienta

 • Návšteva u lekára – poplatky za návštevu lekára sú rôzne. Zvyčajne sa prepláca 88 % z oficiálnej sadzby. Uistite sa, že dostanete účtovný doklad za každú sumu, ktorú zaplatíte.
 • Návšteva lekára v domácnosti – budete musieť zaplatiť 20 % z minimálnych nákladov na návštevu v domácnosti.
 • V prípade nemocničnej liečby v súčasnosti platia hospitalizovaní pacienti nenávratný štandardný denný poplatok 21,45 EUR (nevzťahuje sa na osoby do 18 rokov). Tento poplatok je obmedzený na najviac 30 kalendárnych dní do roka.
 • Stomatologické ošetrenie – ak prekročíte ročnú hranicu 60 EUR preplácanú v plnej miere, ošetrenie u zubára sa ďalej prepláca do výšky 88 % nákladov. Pre zubné protézy sú stanovené osobitné sadzby a podmienky.
 • Ostatné: pozri časť „Liečba, krytie a náklady“

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia


Ako požiadať o EPZP

Osoby poistené v Luxembursku si môžu preukaz objednať pomocou elektronického formulára.

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

Všetci lekári, ktorí sú oprávnení pracovať v Luxembursku, majú automaticky zmluvu s Caisse nationale de santé (Luxembourskou štátnou zdravotnou poisťovňou).

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Luxembursku

Caisse nationale de santé

Telefón: + 352 27 57 - 1

E-mail: cns@secu.lu

Formulár žiadosti o vydanie náhradného preukazu.