Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Lotyšsko

Stav núdze

 • Zatelefonujte na čísla 113 alebo 112

Nacionālais veselības dienests (Štátna zdravotná služba)
Telefón: +371 67043700
Email: nvd@vmnvd.gov.lv

Treatment, coverage & costs

Lekári

 • Za konzultáciu u lekára vám bude účtovaný štandardný poplatok. Za ošetrenie neplatia osoby do 18 rokov a tehotné ženy, ktorých ošetrenie súvisí s tehotenstvom. Platí to aj pre niektoré skupiny pacientov v závislosti od diagnózy.
 • Na konzultáciu u špecialistu potrebujete odporúčanie zvyčajne všeobecného lekára.
 • Ak máte určité ochorenia, nepotrebujete odporúčanie, aby ste mohli navštíviť gynekológa, očného lekára, detského chirurga, pediatra, psychiatra, špecialistu na závislosti, pneumoftizeológa (pľúcny špecialista na tuberkulózu), dermatovenerológa, endokrinológa a onkológa.
 • Tieto štandardné poplatky sa v Lotyšsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich úhradu.

Zubní lekári

 • Stomatologické ošetrenie nie je uhrádzané okrem osôb do 18 rokov, ktorým sa poskytuje bezplatne.

Nemocničná liečba

 • Za pobyt v nemocnici vám bude účtovaný štandardný poplatok, ktorý sa platí od druhého dňa v nemocnici.
 • Osoby do 18 rokov nijaké poplatky neplatia, rovnako ženy v prípadoch súvisiacich s tehotenstvom a pôrodom, pacienti za dialýzu a niektoré ďalšie špecifické druhy liečby (určité infekčné choroby, mentálne postihnuté osoby atď.).
 • Dodatočné poplatky sa účtujú za diagnostické vyšetrenia (počas pobytu v nemocnici), CT a magnetickú rezonanciu.
 • Okrem nákladov, ktoré znášajú pacienti, môže zdravotná inštitúcia účtovať aj spoluúčasť za chirurgický zákrok vykonaný v operačnej sále.
 • Tieto poplatky sa v Lotyšsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich úhradu.

Predpisy

 • Lieky sú čiastočne uhrádzané, ak sú na lekársky predpis. Poplatky, ktoré musíte platiť, sa v Lotyšsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich úhradu.

Sanitné vozidlo

 • Prevoz sanitným vozidlom je bezplatný, ak ho zavolala služba 113.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Platia rovnaké pravidlá ako v prípade sanitných vozidiel.

Reimbursement

 • V Lotyšsku neexistuje systém úhrady. Naúčtovaná by vám mala byť len tá časť nákladov, ktorú znáša samotný pacient.
 • V prípade, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá zmluvu so štátnou zdravotnou službou, nemôžete použiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Budú vám účtované poplatky ako súkromnému pacientovi. O úhradu týchto poplatkov nemôžete požiadať v Lotyšsku.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Information on co-payment

 • Ambulantné vyšetrenie u všeobecného lekára – 1,42 EUR.
 • Za vyšetrenie u špecialistu sa účtuje od 4,27 do 35,57 EUR.
 • Za hospitalizáciu platí pacient poplatok 10 EUR za deň, počnúc druhým dňom hospitalizácie.
 • Za liečbu v nemocnici s ošetrovateľskou starostlivosťou alebo v zariadení rezidenčnej starostlivosti sa účtuje poplatok 7,11 EUR, počnúc druhým dňom hospitalizácie.
 • Pacientom s niektorými diagnózami sa účtujú znížené poplatky.
 • Za dodatočné diagnostické vyšetrenie sa účtuje od 14,23 do 35,57 EUR.
 • Okrem nákladov, ktoré znáša pacient, môže zdravotná inštitúcia účtovať aj spoluúčasť v maximálnej výške 31 EUR za čas hospitalizácie v operačnej sále.

How to get dialysis, oxygen therapy and chemotherapy?

 • Chronická hemodialýza, hemodiafiltrácia a peritoneálna dialýza sú bezplatné, pokiaľ máte odporúčanie od špecialistu.
 • Kyslíkovú terapiu Štátna zdravotná služba neprepláca.
 • Chemoterapia je bezplatná, pokiaľ máte odporúčanie onkológa.

Loss of card

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Lotyšsku

Nacionālais veselības dienests

Telefón: +371 67043700

E-mail: nvd@vmnvd.gov.lv


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+