Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Lotyšsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na čísla 113 alebo 112

Nacionālais veselības dienests (Lotyšská štátna zdravotná služba) Tel.: +371 67043700+371 80001234
E-mail: nvd@vmnvd.gov.lv


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • S európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP) máte nárok na verejnú zdravotnú starostlivosť, ak potrebujete naliehavé/nevyhnutné lekárske ošetrenie počas vášho dočasného pobytu v Lotyšsku.
 • Verejnú zdravotnú starostlivosť poskytujú zdravotnícki pracovníci, ktorí majú zmluvu s Lotyšskou štátnou zdravotnou službou.
 • Podmienkou poskytnutia verejnej zdravotnej starostlivosti je platný EPZP a pas (alebo iný doklad totožnosti). Ak tieto doklady nepredložíte, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti od vás môže žiadať zaplatenie ceny v plnej výške.
 • Za konzultáciu u lekára vám bude účtovaný štandardný poplatok. Za ošetrenie neplatia:
  • osoby mladšie ako 18 rokov,
  • tehotné ženy, ktorých ošetrenie súvisí s tehotenstvom,
  • určité skupiny pacientov v závislosti od diagnózy (tuberkulóza, psychiatrické diagnózy, určité infekčné choroby).
 • Na konzultáciu u špecialistu potrebujete odporúčanie zvyčajne všeobecného lekára.
 • V prípade určitých ochorení nie je potrebné odporúčanie na konzultáciu u týchto lekárov: gynekológ, oftalmológ, detský chirurg, pediater, psychiater, odborník na závislosti, pneumológ (pľúcny lekár – špecialista na tuberkulózu), dermovenerológ (kožný lekár – špecialista na sexuálne prenosné choroby), endokrinológ (napríklad, ak máte cukrovku), onkológ, špecialista na chemoterapiu, špecialista na infekčné choroby (HIV/AIDS).
 • Štandardné poplatky sa v Lotyšsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich náhradu.

Zubní lekári

 • Verejná stomatologická starostlivosť sa poskytuje len deťom.
 • Dospelí musia za ošetrenie zaplatiť, pričom náhrada týchto výdavkov sa v Lotyšsku neposkytuje.
 • Ak sa stomatologické ošetrenie vo vašej krajine prepláca, po návrate domov požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o náhradu.

Nemocničná liečba

 • Pri hospitalizácii (v naliehavých prípadoch) predložte EPZP a pas (alebo iný doklad totožnosti).
 • Za nemocničné ošetrenie vám bude účtovaný štandardný poplatok, ktorý sa platí od druhého dňa v nemocnici. Tento poplatok neplatia:
  • osoby mladšie ako 18 rokov,
  • ženy v prípadoch súvisiacich s tehotenstvom alebo pôrodom,
  • pacienti za dialýzu alebo niektoré ďalšie ošetrenia (napr. určité infekčné choroby, duševné choroby).
 • Dodatočné poplatky sa účtujú za:
  • počítačovú tomografiu (CT),
  • magnetickú rezonanciu.
 • Okrem nákladov, ktoré znášajú pacienti, môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti účtovať aj spoluúčasť za chirurgický zákrok v operačnej sále.
 • Tieto poplatky sa v Lotyšsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich náhradu.

Predpisy

 • Držitelia EPZP majú nárok na lieky na základe osobitného lekárskeho predpisu od lekára, ktorý má zmluvu s Lotyšskou štátnou zdravotnou službou.
 • Od 1. januára 2018 sa predpisy na lieky preplácané štátom vydávajú len elektronicky. Výnimkou je, ak napr. pacient lekárovi oznámil, že lekársky predpis použije v jednom z členských štátov EÚ, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku.

 • Predpísané lieky si môžete vybrať v lekárni, ktorá má zmluvu s Lotyšskou štátnou zdravotnou službou. Pri výdaji liekov predložte:
  • EPZP,
  • pas (alebo iný doklad totožnosti),
  • lekársky predpis (ak potrebujete predpísané lieky, ktoré štát neprepláca).
 • Lieky sa nahrádzajú do výšky 100 %, 75 % alebo 50 % ceny predpísaného lieku v závislosti od diagnózy.
 • Poplatok, ktorý ste zaplatili vopred, sa v Lotyšsku neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho náhradu.

Sanitné vozidlo

 • Prevoz sanitným vozidlom je bezplatný, ak ho zavolala služba 113.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Platia rovnaké pravidlá ako v prípade sanitných vozidiel.

Úhrada

 • Lotyšský systém zdravotnej starostlivosti je bezplatný, takže tu neexistuje systém následnej náhrady. Naúčtovaná by vám mala byť len tá časť nákladov, ktorú znáša pacient.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

 • Ambulantné vyšetrenie u všeobecného lekára – 1,42 EUR.
 • Denná starostlivosť v nemocnici – 7,11 EUR
 • Za vyšetrenie u špecialistu sa účtuje – 4,27 EUR.
 • Za hospitalizáciu platí pacient poplatok 10 EUR za deň, počnúc druhým dňom hospitalizácie.
 • V prípade hospitalizácie onkologických pacientov a osôb liečiacich sa zo závislosti sa účtuje poplatok 7,11 EUR za deň počnúc druhým dňom hospitalizácie.
 • Za liečbu v nemocnici s ošetrovateľskou starostlivosťou alebo v zariadení rezidenčnej starostlivosti sa účtuje poplatok 7,11 EUR, počnúc druhým dňom hospitalizácie.
 • Pacientom s niektorými diagnózami sa účtujú znížené poplatky.
 • Za dodatočné diagnostické vyšetrenie sa účtuje poplatok od 1,42 EUR do 35,57 EUR.
 • Okrem nákladov, ktoré znáša pacient, môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti účtovať aj spoluúčasť vo výške od 1,42 EUR do 31 EUR, napríklad za vyšetrenie CT, zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI), elektroencefalogram (EEG), elektrokardiogram (EKG), vyšetrenie RTG, endoskopiu.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Chronická hemodialýza, hemodiafiltrácia a peritoneálna dialýza sú bezplatné, pokiaľ máte odporúčanie od špecialistu.
 • Kyslíkovú terapiu Lotyšská štátna zdravotná služba neprepláca.
 • Chemoterapia je bezplatná, pokiaľ máte odporúčanie onkológa.

Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Lotyšsku

Nacionālais veselības dienests (Lotyšská štátna zdravotná služba)
Tel.: +371 67043700
E-mail: nvd@vmnvd.gov.lv