Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Írsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 112 alebo 999

Health Service Executive (HSE, Výkonný orgán v oblasti zdravia)
Tel: + 353 (0)1 635 2500
Tel: Informačná linka HSE 1850 24 1850

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

 • Ak chcete vyhľadať lekársku starostlivosť, ktorú pokrýva váš európsky preukaz zdravotného poistenia, mali by ste navštíviť lekára, ktorý má uzavretú zmluvu v rámci systému PCRS ((HSE Primary Care Reimbursement Service).
 • Títo lekári vás ošetria bezplatne.
 • Informácie o týchto lekároch získate na miestnej pobočke Health Service Executive (HSE).
 • Ak máte pochybnosti o tom, či má váš ošetrujúci lekár uzavretú zmluvu v systéme PCRS, mali by ste dať jasne najavo, že si želáte ošetrenie v rámci verejného zdravotného systému.

Lekársky predpis

 • Za lieky predpísané doktorom, ktorý má zmluvu s HSE, sa platí malý poplatok.

Zubní lekári

 • Nevyhnutné stomatologické ošetrenie vrátane opravy umelého chrupu poskytujú zubní lekári, ktorí majú zmluvy s HSE. Pred samotným zákrokom sa skontaktujte s miestnou pobočkou Health Service Executive (HSE) alebo stomatologickou klinikou.

Nemocničná liečba

 • V naliehavom prípade môžete priamo navštíviť pohotovostné oddelenie ktorejkoľvek verejnej nemocnice. Držiteľom európskeho preukazu zdravotného poistenia sa za nevyhnutnú liečbu neúčtujú žiadne poplatky.

Sanitné vozidlo

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

Írsky systém zdravotnej starostlivosti je bezplatný, takže tu neexistuje systém následnej úhrady.

Health Service Executive (HSE, Výkonný orgán v oblasti zdravia)
Tel: + 353 (0)1 635 2500
Tel: Informačná linka HSE 1850 24 1850

Ak ste za poskytnutú zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, kontaktujte po návrate domov svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a požiadajte ho o náhradu vzniknutých nákladov.


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+