Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Maďarsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na čísla 104 alebo 112

Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar
(maďarský Národný fond zdravotného poistenia)
Tel.: +36 1 350 1618
E-mail: sajto@oep.hu
E-mail: nemzetk@oep.hu


Liečba, krytie a náklady

Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú uzavretú zmluvu s Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar (OEP – Národný fond zdravotného poistenia). Nájdete ich podľa označenia: „A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött szolgáltató” (poskytovateľ, ktorý má zmluvu v rámci štátneho systému sociálneho zabezpečenia).

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má uzavretú zmluvu s Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar (OEP – Národný fond zdravotného poistenia). Návšteva lekára je bezplatná.
 • Na konzultáciu u špecialistu potrebujete odporúčanie všeobecného lekára.

Zubní lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve zubného lekára, ktorý má uzavretú zmluvu s národným fondom zdravotného poistenia OEP.
 • Zubní lekári so zmluvou s OEP môžu v nevyhnutných prípadoch poskytovať bezplatne tieto služby:
  • pohotovostná starostlivosť,
  • niektoré ošetrenia na základe odporúčania špecialistu,
  • niektoré ošetrenia na záchranu chrupu,
  • stomatochirurgia,
  • liečenie ochorenia ďasien.
 • Za všetky ostatné ošetrenia sa účtuje poplatok. Neplatí to však pre osoby do 18 rokov a nad 62 rokov, tehotné ženy a mladé rodičky do 90 dní po pôrode.
 • Pred ošetrením sa informujte u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo si telefonicky overte výšku poplatkov (informácie môžu byť niekedy k dispozícii aj v iných jazykoch okrem maďarčiny, nie je to však zákonná povinnosť).
 • Náklady na materiál zvyčajne znáša pacient.

Nemocničná liečba

 • Okrem naliehavých prípadov sa na hospitalizáciu vyžaduje odporúčanie lekára.
 • Nemocničná liečba je vo všeobecnosti bezplatná v nemocniciach, ktoré majú zmluvu s OEP.
 • Nemocnice účtujú dodatočné poplatky za osobitné služby ako nadštandardné ubytovanie alebo špeciálny druh stravy.

Predpisy

 • Za lieky na predpis sa platí poplatok.
 • V závislosti od lieku vám bude účtovaný celý alebo znížený poplatok. Tento poplatok sa v Maďarsku nenahrádza, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o jeho náhradu.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada
 • Keďže v Maďarsku je pacientom účtovaná len časť nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorá je nenávratná, nejestvuje tu možnosť následnej náhrady.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta Národný fond zdravotného poistenia
Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia
Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Maďarsku

Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar
(maďarský Národný fond zdravotného poistenia)
Tel.: +36 1 350 1618
E-mail: sajto@oep.hu
E-mail: nemzetk@oep.hu