Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Grécko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na číslo 166.

Kontaktné údaje

Národná organizácia pre poskytovanie zdravotníckych služieb (EOPYY) (v gréčtine)

Tel.: +30 210 8110 903 / +30 210 8110 904 / +30 210 8110 905 / môžete volať na čísla až do +30 210 8110 931

E-mail: ehic@eopyy.gov.gr

Otázky týkajúce sa zdravotnej starostlivosti v EÚ:

Tel.: +30 210 8110 916 / +30 210 8110 919 / +30 210 8110 925


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Môžete navštíviť lekára pôsobiaceho v rámci štátneho systému zdravotného poistenia (PEDY) alebo lekára so zmluvou s EOPYY a ošetrenie bude bezplatné. Lekári, ktorí majú uzavretú zmluvu s EOPYY, môžu zdarma uskutočniť najviac 200 konzultácií za mesiac.
 • Stačí sa preukázať vaším EPZP.
 • Návšteva súkromného lekára je spoplatnená.

Zubní lekári

 • Ošetrenie u štátneho zubného lekára (PEDY alebo ESY) je bezplatné. Stačí sa preukázať vaším EPZP.
 • Organizácia EOPYY nemá zmluvy so súkromnými zubnými lekármi.
 • Návšteva súkromného zubného lekára je spoplatnená.

Nemocničná liečba

 • V štátnych nemocniciach je liečba bezplatná, musíte mať však odporúčanie od gréckeho lekára.
 • Na súkromnej klinike, ktorá má uzavretú zmluvu s EOPYY, budete musieť náklady na ošetrenie čiastočne uhradiť. Pacientom sa tiež účtujú všetky poplatky za lekára (chirurga) a anesteziológa.

Lekárske predpisy

 • Lieky predpísané lekárom pôsobiacim v rámci štátneho systému (EOPYY/PEDY/ESY) si môžete zakúpiť v ktorejkoľvek lekárni.
 • Musíte zaplatiť poplatok za predpis, ktorý sa mení v závislosti od lieku.
 • Tieto poplatky sa nepreplácajú, ale o ich preplatenie môžete požiadať vo vašej domovskej krajine.

Sanitné vozidlo

 • Preprava do štátnych nemocníc, ktoré sú v pohotovosti, je bezplatná. Ide o nemocnice, ktoré poskytujú pohotovostné služby mimo pracovného času na základe rotácie.
 • Prepravu zabezpečuje EKAV (národné centrum pre prvú pomoc).

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Bezplatná v naliehavých prípadoch.
 • Prepravu zabezpečuje EKAV (národné centrum pre prvú pomoc).

Úhrada

 • NEMÁTE nárok na preplatenie zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytli:
  • súkromní lekári,
  • súkromné kliniky alebo diagnostické laboratóriá, ktoré nemajú zmluvu s EOPYY.
 • Ak ste museli zaplatiť za liečbu, po návrate domov sa so žiadosťou o náhradu výdavkov obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu.

Spoluúčasť pacienta

 • Na súkromnej klinike, ktorá má uzavretú zmluvu s EOPYY, budete musieť čiastočne uhradiť náklady na ošetrenie. Tento príspevok sa pohybuje v rozmedzí 10 – 30 % celkových nákladov. Musíte zaplatiť poplatky za chirurga a anestéziológa. Je možné, že za niektoré druhy operácií vám budú účtovať príplatok.
 • Musíte zaplatiť 25 % nákladov na predpísané lieky.
 • Za diagnostické testy v rámci kliniky alebo laboratória so zmluvou s EOPYY musíte zaplatiť 15 % celkových nákladov.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Bezplatné s EPZP.
 • Objednajte sa na ošetrenie ešte pred cestou.
 • Uistite sa, že ste si vybrali štátneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PEDY alebo EOPYY).
 • Ošetrenie na súkromnej klinike alebo v súkromnej nemocnici je spoplatnené.

Ako požiadať o EPZP

Ste poistený v rámci systému sociálneho zabezpečenia EFKA (predtým TAISYT)?

 • Žiadosť nájdete na webovom sídle EFKA.
 • Vyplnenú žiadosť musíte poslať na túto adresu: bmhtrwo@etapmme.gov.gr

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Grécku

 • Ste poistený v rámci gréckeho systému sociálneho zabezpečenia EFKA (predtým IKA-ETAM)?

Obráťte sa na EFKA (predtým IKA-ETAM) (oddelenie pre európske preukazy zdravotného poistenia)

Fax: +30 210 7783037

Telefón: +30 210 7457389 (od 8.00 hod. do 16.00 hod.)

E-mail: medek@ika.gr

 • Ste poistený v rámci systému sociálneho zabezpečenia EFKA (predtým TAISYT)?

Kontakt: Chr. Lada 2, Atény

Fax: +30 210 3247935

Telefón: +30 210 3225730

E-mail: bmhtrwo@etapmme.gov.gr