Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Grécko

Stav núdze

Zatelefonujte na číslo 166

Kontaktné údaje

Národná organizácia pre poskytovanie zdravotníckych služieb (EOPYY) (v gréčtine)

Telefón: +30 210 8110 903 / +30 210 8110 931

E-mail: ehic@eopyy.gov.gr

Otázky týkajúce sa vecných dávok zdravotnej starostlivosti v EÚ:

Telefón: +30 210 8110 916 / +30 210 8110 919

Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Môžete navštíviť lekára pôsobiaceho v rámci štátneho systému zdravotného poistenia (ΕΟPΥΥ/PEDY). Ošetrenie bude po predložení európskeho preukazu zdravotného poistenia a za splnenia určitých podmienok bezplatné.
 • Návšteva súkromného lekára je spoplatnená.

Zubní lekári

 • Môžete navštíviť zubného lekára pôsobiaceho v rámci štátneho systému zdravotného poistenia (EOPYY/PEDY). Po predložení vášho európskeho preukazu zdravotného poistenia bude ošetrenie bezplatné.
 • Návšteva súkromného zubného lekára je spoplatnená.

Nemocničná liečba

 • Je bezplatná v štátnych nemocniciach, ak máte odporúčanie od gréckeho lekára, ktorý vás ošetruje.
 • V prípade súkromných kliník, ktoré majú zmluvu so štátnym systémom zdravotného poistenia, vám bude účtovaná spoluúčasť podľa ustanovení zmluvy.

Predpisy

 • Lieky predpísané lekárom pôsobiacim v rámci štátneho systému (EOPYY/PEDY) si môžete zakúpiť v ktorejkoľvek lekárni.
 • V závislosti od druhu lieku vám bude účtovaný príslušný poplatok, ktorý je v Grécku nenávratný. O jeho úhradu však môžete požiadať vo svojej krajine.

Sanitné vozidlo

 • Preprava do nemocníc pôsobiacich v rámci štátneho systému zdravotného poistenia je zvyčajne bezplatná.
 • Prepravu zabezpečuje národné centrum pre prvú pomoc (EKAV).

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Bezplatná v naliehavých prípadoch.
 • Prepravu zabezpečuje národné centrum pre prvú pomoc (EKAV).

Úhrada

 • Za ošetrenie súkromnými lekármi alebo v súkromných klinikách, ktoré nemajú zmluvu v rámci štátneho systému zdravotného poistenia (EOPYY), sa úhrada neposkytuje.
 • O úhradu vašich nákladov na zdravotnú starostlivosť by ste však mali požiadať svoju zdravotnú poisťovňu po príchode do domovského štátu.

Údaje o spolufinancovaní

 • Za ambulantnú konzultáciu/vyšetrenie v štátnej nemocnici alebo zdravotnom stredisku zaplatíte poplatok 5 EUR.
 • Výška vašej účasti na súkromných klinikách, ktoré majú zmluvu v rámci štátneho systému zdravotného poistenia, bude závisieť od systému financovania (buď 30 % alebo 10 %).
 • Za lieky predpísané lekárom sa vo všeobecnosti platí 25 % z ich ceny.
 • Za diagnostické vyšetrenie v diagnostických centrách, ktoré majú zmluvu v rámci EOPYY, sa platí spoluúčasť 15 %.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Na základe EPZP máte nárok na kyslíkovú terapiu, dialýzu a chemoterapiu.
 • Na lekárskom ošetrení by ste sa mali dohodnúť ešte pred vašou cestou do Grécka.
 • Uistite sa, že ste si pre vaše ošetrenie vybrali štátneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 • Ošetrenia od súkromného lekára EPZP nepokrýva.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Grécku

Ak ste poistený v gréckej poisťovni IKA-ETAM, kontaktujte:

IKA ETAM (oddelenie pre európske preukazy zdravotného poistenia )

Fax: +30 210 7783037

E-mail: medek@ika.gr


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+