Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Grécko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na 166

Kontakt

Národná organizácia pre poskytovanie zdravotníckych služieb (EOPYY)

Tel. +30 210 68.71.770

Tel. +30 210 68.71.771

Tel. +30 210 68.71.772

E-mail: ehic@eopyy.gov.gr

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

 • Môžete navštíviť lekára pôsobiaceho v rámci štátneho systému zdravotného poistenia (ΕΟPΥΥ) alebo lekára, ktorý má v rámci tohto systému uzavretú zmluvu. Ošetrenie bude po predložení európskeho preukazu zdravotného poistenia a za splnenia určitých podmienok bezplatné.
 • Návšteva súkromného lekára je spoplatnená.

Zubní lekári

 • Môžete navštíviť zubného lekára pôsobiaceho v rámci štátneho systému zdravotného poistenia. Po predložení vášho európskeho preukazu zdravotného poistenia bude ošetrenie bezplatné.
 • Návšteva súkromného zubného lekára je spoplatnená.

Nemocničná liečba

 • Je bezplatná, ak máte odporúčanie od lekára pôsobiaceho v rámci štátneho systému zdravotného poistenia alebo od príslušného nemocničného oddelenia. V prípade súkromných kliník, ktoré majú zmluvu s štátnym systémom zdravotného poistenia, vám bude účtovaná spoluúčasť podľa ustanovení zmluvy.

Lekársky predpis

 • Lieky predpísané lekárom pôsobiacim v rámci štátneho systému alebo lekárom, ktorý má v rámci tohto systému uzavretú zmluvu, si môžete zakúpiť v ktorejkoľvek lekárni.
 • V závislosti od druhu lieku vám bude účtovaný príslušný poplatok, ktorý je v Grécku nenávratný. O jeho úhradu však môžete požiadať vo svojej krajine.

Sanitné vozidlo

 • Preprava do nemocníc pôsobiacich v rámci štátneho systému zdravotného poistenia je zvyčajne bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Bezplatná vo veľmi naliehavých prípadoch. Prepravu zabezpečuje národné centrum pre prvú pomoc (EKAV).

Úhrada

Za ošetrenie súkromnými lekármi alebo v súkromných klinikách, ktoré nemajú zmluvu v rámci štátneho systému zdravotného poistenia (EOPYY), sa úhrada neposkytuje.

Ak ste za poskytnutú starostlivosť museli zaplatiť, mali by ste o úhradu vašich nákladov požiadať svoju zdravotnú poisťovňu po príchode do domovského štátu.

  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+