Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Nemecko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 112

Úrazové a pohotovostné oddelenia v Nemecku sa nazývajú „Notaufnahme“.

Informácie o zdravotnej starostlivosti v Nemecku: Národný fond zdravotného poistenia

Dovolenka v Nemecku – informačný leták

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári a zubní lekári

 • Navštívte priamo lekára alebo zubného lekára, ktorý má uzavretú zmluvu s nemeckou zdravotnou poisťovňou. Vezmite si so sebou európsky preukaz zdravotného poistenia – EPZP (alebo dočasné náhradné potvrdenie) a doklad totožnosti alebo pas.
 • Mimo ordinačných hodín môžete kontaktovať lekára alebo zubného lekára v pohotovostnej službe („Notdienst“)
 • Ošetrenie je bezplatné.
 • U lekárov alebo zubárov v Nemecku zvyčajne nájdete označenie „Kassenarzt“ (zmluvný lekár) alebo „Alle Kassen“ (lekár so zmluvou pre všetky poisťovne). Znamená to, že pôsobia v rámci štátneho systému.
 • Akékoľvek služby, ktoré presahujú rámec služieb poskytovaných lekárom so zmluvou s nemeckou poisťovňou, nie sú pokryté EPZP. Tieto náklady musí zaplatiť pacient.

Nemocnice

 • Okrem naliehavých prípadov potrebujete na nemocničnú liečbu odporúčanie lekára.
 • Osoby vo veku od 18 rokov platia poplatok 10 EUR za kalendárny deň. Tento poplatok sa neúčtuje, ak osoba bola hospitalizovaná viac ako 28 dní v danom roku.
 • Nemocničná liečba zahŕňa všetky potrebné zdravotné služby.
 • Za všetky voliteľné nadštandardné služby pacient platí, napr. jednoposteľovú alebo dvojposteľovú izbu.

Lekársky predpis

 • Liečbu alebo iné služby predpísané lekárom vám poskytne príslušná osoba, napr. fyzioterapeut. Za predpis sa platí osobitný poplatok 10 EUR, ako aj 10 % ceny.
 • Lieky a zdravotný materiál na predpis získate v každej lekárni. Vo všeobecnosti pacient platí 10 % z ceny (najmenej 5 EUR a maximálne 10 EUR), a to najviac do výšky ich skutočnej hodnoty. Osobitný poplatok sa neprepláca.
 • Lieky bez lekárskeho predpisu (napr. lieky proti bolesti alebo sirup proti kašľu) musíte zaplatiť z vlastného vrecka. Takisto budete musieť zaplatiť za niektoré lieky na predpis (napr. proti chrípke alebo nádche).
 • Osoby do 18 rokov za lieky na predpis neplatia.
 • Mimo pracovných hodín si môžete lieky zakúpiť v lekárňach, ktoré majú pohotovostnú službu („Apotheken-Notdienst“). Ich názvy nájdete vyvesené v najbližšej lekárni. Tento zoznam je dostupný aj na http://www.apotheken.de/, http://www.aponet.de/ alebo v miestnych novinách.

Sanitné vozidlo

 • Ak podľa vyjadrenia lekára potrebujete okamžité ošetrenie, t. j. ide o naliehavý prípad, preprava do nemocnice je bezplatná.
 • Zvyčajne budete musieť zaplatiť 10 % nákladov, najmenej 5 EUR a maximálne 10 EUR. Nikdy by ste nemali platiť viac, ako skutočné náklady.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Platia rovnaké podmienky ako pre prepravu sanitným vozidlom.

Úhrada

Za zdravotné služby v Nemecku v zásade nemusíte platiť vopred. Pokiaľ vám ošetrenie nebolo predpísané lekárom alebo vám boli poskytnuté nadštandardné služby, náklady budete musieť znášať sám. V Nemecku sa akékoľvek zaplatené poplatky zvyčajne nepreplácajú.

Museli ste za svoje ošetrenie zaplatiť? Po návrate domov sa obráťte na svoju vnútroštátnu zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o úhradu nákladov


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+