Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Francúzsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 112

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Centrum európskych a medzinárodných kontaktov v oblasti sociálneho zabezpečenia)
Poskytuje podrobné informácie vo francúzskom, anglickom, španielskom, nemeckom, talianskom a portugalskom jazyku.

Tel: +33 1 45 26 33 41
Email: ceam@cleiss.fr

Zdravotná starostlivosť a náklady

Všetky informácie týkajúce sa zdravotníkov (lekárov, zubárov, sestier atď.) a nemocníc dostupných v mieste vášho pobytu, ako aj informácie o liečebných nákladoch a ich preplácaní v rámci francúzskeho systému sociálneho zabezpečenia nájdete na webovej lokalite ameli (portál zdravotného poistenia – iba vo francúzštine).

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má zmluvu v rámci štátneho systému zdravotnej starostlivosti ("conventionné" – zmluvný lekár)
 • Existujú dve kategórie všeobecných zmluvných lekárov:
  1 kategória: lekári, ktorí účtujú štandardné poplatky
  2 kategória: lekári, ktorí okrem štandardného účtujú aj dodatočný poplatok .
 • Poplatky platíte priamo lekárovi. Lekár vyplní formulár ošetrenia (feuille de soins) a v prípade potreby lekársky predpis. Formulár ošetrenia budete potrebovať pri predložení žiadosti o úhradu vašich nákladov.

Zubní lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má zmluvu v rámci štátneho systému zdravotnej starostlivosti („conventionné“ – zmluvný lekár).
 • Poplatky platíte priamo lekárovi. Lekár vyplní formulár ošetrenia (feuille de soins) a v prípade potreby lekársky predpis. Formulár ošetrenia budete potrebovať pri predložení žiadosti o úhradu vašich nákladov.

Nemocničná liečba

 • Pred hospitalizáciou nezabudnite predložiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Nebudete tak musieť platiť všetky náklady za zdravotnú starostlivosť (a následne žiadať o ich čiastočnú úhradu), ale len tú časť, ktorú znáša pacient.
 • Za pobyt v nemocnici sa účtuje denný poplatok.
 • Okrem denného poplatku sa za vážnejšie lekárske zákroky platí paušálny príspevok. Tieto poplatky sa vo Francúzsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich úhradu.
 • Ak ste hospitalizovaný v súkromnej klinike alebo nemocnici, uistite sa, že má registráciu na poskytovanie aj štátnej starostlivosti („conventionné“).

Lekársky predpis

 • Spolu s lekárskym predpisom by vám mal byť vydaný aj formulár ošetrenia (feuille de soins), bez ktorého nemôžete požiadať o úhradu nákladov. Úhrada sa poskytuje len za predpísané lieky, ktoré sú uvedené na zozname uhrádzaných farmaceutických výrobkov. Lekárnik vás bude informovať o tom, ktoré lieky sa uhrádzajú a ktoré nie.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom alebo taxi službou musí byť potvrdená v lekárskom predpise. Poplatky za prepravu sa platia vopred priamo poskytovateľovi dopravy.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Leteckú prepravu musí predpísať lekár a vopred schváliť lekársky úrad miestnej pobočky poisťovne (CPAM – Caisse Primaire d’Assurance Maladie).

Úhrada

 • O úhradu môžete požiadať miestnu pobočku CPAM (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) vo Francúzsku.
 • Musíte predložiť kópie formulára ošetrenia (feuille de soins), faktúr a lekárskych predpisov, ako aj kópiu európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP). V žiadosti uveďte svoju adresu pobytu a bankové údaje vrátane údajov IBAN a BIC. Potvrdenie o úhrade vám bude zaslané na domácu adresu.
 • Máte nárok na vrátenie približne 70 % nákladov na štandardnú zdravotnú starostlivosť.
 • Ak ste si nestihli podať žiadosť o úhradu nákladov počas svojho pobytu vo Francúzsku, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich úhradu.

  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+