Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Francúzsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 112

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Centrum európskych a medzinárodných kontaktov v oblasti sociálneho zabezpečenia)
Poskytuje podrobné informácie vo francúzskom, anglickom, španielskom, nemeckom, talianskom, portugalskom a poľskom jazyku.

Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: ceam@cleiss.fr

Zdravotné poistenie (Assurance maladie, vo francúzštine): www.ameli.fr


Liečba, krytie a náklady

Všetky informácie týkajúce sa:

 • zdravotníckych pracovníkov (lekári, zubní lekári, zdravotné sestry atď.),
 • nemocníc v mieste, kde sa nachádzate,
 • nákladov a ich náhrady vo Francúzsku,

nájdete na webovej lokalite annuaire santé d'amélie (portál zdravotného poistenia - iba vo francúzštine).

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má zmluvu v rámci štátneho systému zdravotnej starostlivosti („conventionné“ – zmluvný lekár).
 • Existujú dve kategórie všeobecných zmluvných lekárov (conventionné):
  kategória 1: lekári, ktorí účtujú štandardné poplatky,
  kategória 2: lekári, ktorí okrem štandardného poplatku účtujú aj dodatočný poplatok.
 • Poplatky platíte priamo lekárovi. Lekár vyplní formulár ošetrenia (feuille de soins) a v prípade potreby lekársky predpis. Formulár ošetrenia budete potrebovať pri predložení žiadosti o náhradu vašich výdavkov.

Zubní lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve zubného lekára, ktorý má zmluvu v rámci štátneho systému zdravotnej starostlivosti („conventionné“ – zmluvný lekár).
 • Poplatky platíte priamo zubnému lekárovi. Lekár vyplní formulár ošetrenia (feuille de soins) a v prípade potreby lekársky predpis. Formulár ošetrenia budete potrebovať pri predložení žiadosti o náhradu vašich výdavkov.

Nemocničná liečba

 • Pred hospitalizáciou predložte svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Nebudete tak musieť zaplatiť poplatky, ktoré sa uhrádzajú vopred a na ktoré sa vzťahuje EPZP. Zaplatíte len tú časť, ktorú znáša pacient.
 • Za pobyt v nemocnici sa účtuje denný poplatok.
 • Okrem denného poplatku sa za vážnejšie lekárske zákroky platí paušálny príspevok. Tieto poplatky sa vo Francúzsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich náhradu.
 • Ak ste hospitalizovaný v súkromnej klinike alebo nemocnici, uistite sa, že má registráciu aj na poskytovanie štátnej starostlivosti („conventionné“).

Predpisy

 • Spolu s lekárskym predpisom by vám mal byť vydaný aj formulár ošetrenia (feuille de soins). Bez neho nemôžete požiadať o náhradu výdavkov. Nahrádzajú sa len predpísané lieky, ktoré sú uvedené na zozname nahrádzaných farmaceutických výrobkov. Lekárnik vás bude informovať o tom, ktoré lieky sa nahrádzajú a ktoré nie.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom alebo taxi službou musí byť potvrdená v lekárskom predpise.
 • Poplatky za prepravu sa platia vopred priamo zdravotnému pracovníkovi.

Letecká zdravotnícka pomoc

Leteckú prepravu musí: 

 • predpísať lekár
 • a vopred schváliť lekársky úrad miestnej pobočky poisťovne (CPAM – Caisse Primaire d'Assurance Maladie).

Úhrada

 

 • Vo Francúzsku predkladajte žiadosti o náhradu výdavkov miestnej pobočke CPAM (Caisse Primaire D’Assurance Maladie).
 • Musíte predložiť:
  • formulár ošetrenia (feuille de soins),
  • kópie faktúr a lekárskych predpisov,
  • kópiu európskeho preukazu zdravotného poistenia,
  • vašu adresu,
  • vaše bankové údaje vrátane IBAN a BIC.

Potvrdenie o náhrade vám bude zaslané na domácu adresu.

 • Máte nárok na približne 70 % nákladov na štandardnú zdravotnú starostlivosť (alebo 80 % nákladov na nemocničnú liečbu).
 • Ak nemôžete požiadať o náhradu výdavkov počas svojho pobytu vo Francúzsku, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich náhradu.

Spoluúčasť pacienta Nie sú dostupné žiadne informácie.
Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Register zdravotnej starostlivosti (annuaire santé) je služba, ktorú poskytuje francúzsky systém zdravotného poistenia. Pomocou rôznych kritérií (meno, oblasť odbornosti, poloha atď.) môžete vyhľadávať:

 • autorizovaných odborných zdravotníckych pracovníkov (lekári, zdravotné sestry, lekárnici atď.),
 • zdravotné strediská (nemocnice, kliniky) podľa
 • súvisiacich nákladov a možností, ako požiadať o ich náhradu,
 • miest, ktoré ponúkajú dialýzu, chemoterapiu alebo kyslíkovú terapiu (ktorá vo Francúzsku spadá pod pneumológiu).

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného vo Francúzsku

Kontaktujte svoju pobočku CPAM (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) vo Francúzsku: