Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Francúzsko

Stav núdze

 • Zatelefonujte na číslo 112.

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Centrum európskych a medzinárodných kontaktov v oblasti sociálneho zabezpečenia)
poskytuje podrobné informácie vo francúzskom, anglickom, španielskom, nemeckom, talianskom a portugalskom jazyku.

Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: ceam@cleiss.fr

Liečba, krytie a náklady

Všetky informácie týkajúce sa zdravotníkov (lekárov, zubárov, sestier atď.) a nemocníc dostupných v mieste vášho pobytu, ako aj informácie o liečebných nákladoch a ich preplácaní vo Francúzsku nájdete na webovej lokalite ameli-direct (portál zdravotného poistenia – iba vo francúzštine).

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má zmluvu v rámci štátneho systému zdravotnej starostlivosti („conventionné“ – zmluvný lekár).
 • Existujú dve kategórie všeobecných zmluvných lekárov (conventionné):
  kategória 1: lekári, ktorí účtujú štandardné poplatky,
  kategória 2: lekári, ktorí okrem štandardného účtujú aj dodatočný poplatok.
 • Poplatky platíte priamo lekárovi. Lekár vyplní formulár ošetrenia (feuille de soins) a v prípade potreby lekársky predpis. Formulár ošetrenia budete potrebovať pri predložení žiadosti o úhradu vašich nákladov.

Zubní lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve zubného lekára, ktorý má zmluvu v rámci štátneho systému zdravotnej starostlivosti („conventionné“ – zmluvný lekár).
 • Za ošetrenie zaplatíte priamo zubnému lekárovi, ktorý vyplní formulár ošetrenia (feuille de soins) a v prípade potreby lekársky predpis. Formulár ošetrenia budete potrebovať pri predložení žiadosti o úhradu vašich nákladov.

Nemocničná liečba

 • Pred hospitalizáciou nezabudnite predložiť svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Nebudete tak musieť platiť všetky náklady za zdravotnú starostlivosť (a následne žiadať o ich čiastočnú úhradu), ale len tú časť, ktorú znáša pacient.
 • Za pobyt v nemocnici sa účtuje denný poplatok.
 • Okrem denného poplatku sa za vážnejšie lekárske zákroky platí paušálny príspevok. Tieto poplatky sa vo Francúzsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich úhradu.
 • Ak ste hospitalizovaný v súkromnej klinike alebo nemocnici, uistite sa, že má registráciu aj na poskytovanie štátnej starostlivosti („conventionné“).

Predpisy

 • Spolu s lekárskym predpisom by vám mal byť vydaný aj formulár ošetrenia (feuille de soins), bez ktorého nemôžete požiadať o úhradu nákladov. Úhrada sa poskytuje len za predpísané lieky, ktoré sú uvedené na zozname uhrádzaných farmaceutických výrobkov. Lekárnik vás bude informovať o tom, ktoré lieky sa uhrádzajú a ktoré nie.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom alebo taxi službou musí byť potvrdená v lekárskom predpise. Poplatky za prepravu sa platia vopred priamo zdravotnému pracovníkovi.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Leteckú prepravu musí predpísať lekár a vopred schváliť lekársky úrad miestnej pobočky poisťovne (CPAM – Caisse Primaire d’Assurance Maladie).

Úhrada

 • Vo Francúzsku treba žiadosti o náhradu výdavkov predkladať miestnej pobočke CPAM (Caisse Primaire D’Assurance Maladie).
 • Musíte predložiť formulár ošetrenia (feuille de soins), kópie faktúr a lekárskych predpisov, ako aj kópiu európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP). V žiadosti uveďte svoju adresu pobytu a bankové údaje vrátane bankových údajov IBAN a BIC. Potvrdenie o úhrade vám bude zaslané na domácu adresu.
 • Máte nárok na približne 70 % nákladov na štandardnú zdravotnú starostlivosť (alebo 80 % nákladov na nemocničnú liečbu).
 • Ak ste nestihli podať žiadosť o úhradu nákladov počas svojho pobytu vo Francúzsku, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich úhradu.
nullNie sú dostupné nijaké informácie.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Webová lokalita ameli-direct je službou poskytovanou francúzskym systémom zdravotného poistenia. Pomáha vyhľadať oficiálny odborný zdravotnícky personál (lekárov, zdravotné sestry, lekárnika atď.) alebo zdravotné stredisko (nemocnice, kliniky atď.) podľa rôznych kritérií (meno/názov, oblasť odbornosti, poloha, ...). Na webovej lokalite nájdete aj prehľad nákladov a podklady na ich preplatenie.

Na tejto webovej lokalite môžete nájsť miesta, ktoré ponúkajú dialýzu, chemoterapiu alebo kyslíkovú terapiu (ktorá vo Francúzsku spadá pod pneumológiu).

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného vo Francúzsku

Kontaktujte miestnu pobočku CPAM (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) vo Francúzsku:


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+