Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Estónsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 112.

Linka pomoci (všeobecní lekári)

Eesti Haigekassa
(Estónsky fond zdravotného poistenia)
Tel.: +372 669 6630
Tel.: 16363 (v rámci Estónska)
E-mail: info@haigekassa.ee


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Pri návšteve všeobecného lekára neplatíte žiadny poplatok.
 • Za zdravotnú starostlivosť u špecialistu (napríklad u kardiológa, psychiatra alebo gynekológa) zaplatíte poplatok.
 • Špecializovaná zdravotná starostlivosť je bezplatná, ak:
  • lekár pošle pacienta k inému špecialistovi v tej istej nemocnici,
  • ide o tehotnú ženu,
  • ide o pacienta mladšieho ako 2 roky,
  • ide o hospitalizáciu pacienta, ktorý predtým podstúpil naliehavé lekárske ošetrenie.
 • Môžete si vybrať aj súkromného lekára alebo kliniku. V takomto prípade musíte zaplatiť náklady v plnej výške.

Zubní lekári

 • Pacienti platia náklady v plnej výške za všetky druhy stomatologických ošetrení okrem núdzových prípadov, keď by odklad starostlivosti alebo jej neposkytnutie mohli osobe, ktorá potrebuje starostlivosť, spôsobiť smrť alebo trvalé poškodenie zdravia.
 • Máte menej ako 19 rokov? Vaše stomatologické ošetrenie je bezplatné.

Nemocničná liečba

Za pobyt pacienta v nemocnici do 10 dní sa platí štandardný denný poplatok.

Poplatok sa neplatí, ak ide o:

 • tehotenstvo a pôrod,
 • intenzívnu starostlivosť,
 • špecializovanú hospitalizáciu pre pacientov mladších ako 18 rokov.

Lekárske predpisy

 • V závislosti od diagnózy, liečby, veku pacienta a pod. sa uplatňujú rôzne zľavy.
 • Ak sa liek nenachádza na národnom zozname liekov (v estónčine), budete musieť zaplatiť plnú cenu. V Estónsku nemôžete požiadať o náhradu týchto výdavkov. O náhradu však môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu po vašom návrate domov.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Bezplatná je iba letecká zdravotnícka pomoc v naliehavých prípadoch v rámci krajiny.

Úhrada

 • V Estónsku neexistuje systém následnej náhrady výdavkov. Účtovaná vám bude len časť nákladov, ktorú znáša pacient.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

 • Návšteva všeobecného lekára v domácnosti – do 5 EUR
 • Návšteva špecialistu – do 5 EUR
 • Poplatok za pobyt pacienta v nemocnici – do 2,50 EUR za deň, najviac 25 EUR za pobyt v nemocnici

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Tieto služby sú dostupné v dvoch najväčších nemocniciach:


Ako požiadať o EPZP


Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP


Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Estónsku

Eesti Haigekassa (estónsky fond zdravotného poistenia)

Tel.: +372 669 6630

Tel.: 16363 (v rámci Estónska)

E-mail: info@haigekassa.ee