Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Estónsko

Stav núdze

 • Zatelefonujte na číslo 112

Linka pomoci rodinného lekára

 • Zatelefonujte na číslo 1220

Eesti Haigekassa
(Estónsky fond zdravotného poistenia)
Tel.: +372 669 6630
Tel.: 16363 (vnútroštátne číslo)
E-mail: info@haigekassa.ee

Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Pri návšteve všeobecného lekára neplatíte žiadny poplatok.
 • Za zdravotnú starostlivosť u špecialistu zaplatíte poplatok (napríklad u kardiológa, psychiatra, gynekológa atď.).

Zubní lekári

 • Za všetky druhy stomatologických ošetrení platia pacienti náklady v plnej výške.
 • Osoby do 19 rokov za ošetrenie neplatia.

Nemocničná liečba

Za pobyt pacienta v nemocnici do 10 dní sa platí štandardný denný poplatok. Poplatok sa neplatí, ak ide o:

 • osoby vo veku do 2 rokov,
 • tehotenstvo a pôrod,
 • intenzívnu starostlivosť.

Predpisy

 • V závislosti od diagnózy, liečby, veku pacienta a pod. sa uplatňujú rôzne zľavy.
 • V prípade, že liek sa nenachádza na národnom zozname liekov (v estónčine), budete musieť zaplatiť plnú cenu. Tieto poplatky sa v Estónsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich náhradu.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Iba letecká preprava v rámci krajiny je bezplatná

Úhrada

 • V Estónsku neexistuje systém následnej náhrady výdavkov. Účtovaná vám bude len časť nákladov, ktorú znáša pacient.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Údaje o spolufinancovaní

 • Návšteva lekára v domácnosti – do 5 EUR
 • Návšteva špecialistu vrátane zubného lekára – do 5 EUR
 • Poplatok za pobyt pacienta v nemocnici – do 2,50 EUR za deň, najviac 25 EUR za pobyt v nemocnici

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Služby dostupné v dvoch najväčších nemocniciach

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Estónsku

Eesti Haigekassa (estónsky fond zdravotného poistenia)

Telefón: +372 669 6630

Telefón: 16363 (vnútroštátne číslo)

E-mail: info@haigekassa.ee


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+