Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Estónsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 112

Eesti Haigekassa
(Národný fond zdravotného poistenia)
Tel: +372 669 6630
Tel: 16363 (vnútroštátne číslo)
E-mail: info@haigekassa.ee

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

 • Pri návšteve všeobecného lekára neplatíte žiadny poplatok.
 • Za zdravotnú starostlivosť u špecialistu zaplatíte poplatok (napríklad u kardiológa, psychiatra, gynekológa atď.).

Zubní lekári

 • Za všetky druhy stomatologických ošetrení platia pacienti náklady v plnej výške.
 • Osoby do 19 rokov za ošetrenie neplatia.

Nemocničná liečba

Za prvých desať dní hospitalizácie sa platí štandardný poplatok. Poplatok sa neplatí, ak ide o:

 • osoby vo veku do 19 rokov;
 • tehotenstvo a pôrod;
 • intenzívnu starostlivosť.

Lekársky predpis

 • V závislosti od diagnózy, liečby, veku pacienta a pod. sa uplatňujú rôzne zľavy.
 • V prípade, že liek sa nenachádza na národnom zozname liekov, budete musieť zaplatiť plnú cenu. Tieto poplatky sa v Estónsku nepreplácajú, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich úhradu.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

V Estónsku neexistuje systém následnej úhrady. Účtovaná vám bude len časť nákladov, ktorú znáša pacient.

Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o úhradu nákladov.

  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+