Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Dánsko

Poznámka:

 • Osoby s pobytom vo Fínsku, Nórsku, Švédsku a na Islande majú nárok na zdravotnú starostlivosť v Dánsku po predložení platného dokladu totožnosti.
 • Obyvateľom Spojeného kráľovstva na preukázanie nároku na zdravotnú starostlivosť postačuje pas.

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 112

Mimo úradných hodín
Pohotovostná služba ('lægevagt') miestneho lekára (iba v dánčine)

Všeobecné informácie o zdravotnej starostlivosti v Dánsku
Ste v Dánsku? Ako sa dostanete k lekárskej pomoci v prípade choroby

alebo kontaktujte:

Patientombuddet
Národná agentúra pre práva a sťažnosti pacientov
Medzinárodné zdravotné poistenie
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tel: +45 72 26 94 90
Fax: +45 72 28 66 01
E-mail: pob@patientombuddet.dk

Zdravotná starostlivosť a náklady

Vyhľadajte lekára, špecialistu, zubára alebo nemocnicu (sygehuse), ktorí pôsobia v rámci verejného systému zdravotnej starostlivosti.

Lekári

 • Lekári pôsobiaci v rámci verejného systému zdravotnej starostlivosti poskytujú ošetrenie bezplatne.
 • Konzultácie u špecialistu sú bezplatné, ak máte odporúčanie od štátneho lekára.

Zubní lekári

 • Ak navštívite štátneho zubného lekára, náklady ošetrenia budú nižšie.
 • Niektoré preventívne ošetrenia a výplne zubov sa preplácajú až do výšky 40 %.
 • Protézy, korunky atď. sa nepreplácajú.

Nemocničná liečba

 • V naliehavom prípade môžete kontaktovať pohotovostné oddelenie (skadestue) ktorejkoľvek štátnej nemocnice.
 • V niektorých z piatich regiónov Dánska si musíte návštevu lekára dohodnúť vopred. Informácie o urgentnom nemocničnom ošetrení nájdete na www.borger.dk pod Skadestue (iba v dánčine).
 • Ak prípad nie je naliehavý, musíte mať odporúčanie od lekára.
 • Liečba je bezplatná.

Lekársky predpis

 • Váš predpis od lekára, nemocnice alebo špecialistu môžete predložiť v ktorejkoľvek lekárni.
 • Pri prvom nákupe liekov v Dánsku dostanete špeciálnu kartu so špecifickým číslom.
 • Kedykoľvek budete kupovať lieky, predložte túto kartu kvôli kalkulácii vašej úhrady z ceny lieku.
 • Úhrada vašich nákladov závisí od množstva liekov, ktoré ste mali v danom roku predpísané. Vaše náklady vám nebudú uhradené, ak cena za lieky, ktoré spotrebujete počas roka, je nižšia ako stanovené minimum.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom (alebo vozidlom služby 'Special Sick Vehicle' særligt sygekøretøj) je v naliehavých prípadoch bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Na leteckú prepravu pacientov sa nevzťahujú žiadne osobitné pravidlá.

Úhrada

Ak ste nepredložili svoj európsky preukaz zdravotného poistenia a zaplatili ste za lekárske ošetrenie celú sumu, máte v rámci štátneho zdravotného poistenia nárok na úhradu. Túto úhradu poskytuje komúna (kommunen), v ktorej sa nachádzate. Oficiálny názov svojej komúny môžete nájsť na borger.dk, “Vælg kommune” (na začiatku strany).

 • Predložte všetky originály účtov, dokladov o zaplatení a lekárskych odporúčaní.
 • Predložte takisto svoj európsky preukaz zdravotného poistenia.
 • Uveďte svoje bankové údaje (číslo IBAN a kód SWIFT/BIC).

Ak ste si nestihli podať žiadosť o úhradu nákladov počas vášho pobytu v Dánsku, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich úhradu.


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+