Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Česká republika

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na číslo 112.

Kancelář zdravotního pojištění Telefón: +420 236 033 411
E-mail: info@kancelarzp.cz


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Preukaz EPZP môžete použiť iba u lekára, ktorý má uzavretú zmluvu s českou zdravotnou poisťovňou (väčšina lekárov, hoci v turistických oblastiach pôsobia aj nezmluvní lekári).
 • Lekár vás požiada o podpísanie potvrdenia o nároku, aby sa vaše ošetrenie mohlo zaúčtovať v českom verejnom fonde zdravotného poistenia.
 • Lekár vám poskytne kópiu tohto potvrdenia, aby ste sa ním mohli preukázať, ak potrebujete ošetrenie, vyšetrenie alebo lieky na lekársky predpis.
 • Zdržíte sa v krajine dlhšie?
  • Môžete sa zaregistrovať v niektorej z českých zdravotných poisťovní a získať potvrdenie o registrácii platné počas vášho pobytu.
  • Tento dokument predložte vždy, keď potrebujete ošetrenie alebo lekársky predpis.

Zubní lekári

 • Štandardné ošetrenie je bezplatné.
 • Za nadštandardné ošetrenie alebo materiály, ako sú kompozitné výplne alebo protézy, budete musieť zaplatiť poplatok.

Nemocničná liečba

Predpisy

 • Ak váš liek nie je zahrnutý do systému verejného zdravotného poistenia, musíte zaplatiť časť jeho ceny alebo plnú cenu.

Sanitné vozidlo

 • Prevoz sanitným vozidlom je bezplatný, ak sa preukážete EPZP.
 • Ak EPZP nepredložíte, budete musieť za prevoz zaplatiť a následne požiadať vašu zdravotnú poisťovňu o náhradu týchto výdavkov.
 • Na horskú záchrannú službu sa verejné zdravotné poistenie nevzťahuje.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Letecká zdravotnícka pomoc je bezplatná.

Úhrada

 • Za ošetrenie by ste mali platiť iba štandardné poplatky ako obyvatelia Českej republiky.
 • V Českej republike žiadať o ich preplatenie nemôžete.
 • Ak ste museli zaplatiť za liečbu, so žiadosťou o náhradu výdavkov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu po návrate domov.

Spoluúčasť pacienta

 • Za pohotovostné zdravotnícke služby vrátane pohotovostných služieb zubných lekárov sa platí štandardný poplatok 90 CZK.
 • Na lieky sa vzťahujú doplatky v rôznej výške.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Ak viete, že počas pobytu v Českej republike budete potrebovať niektoré z týchto ošetrení, obráťte sa na českého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (lekára, nemocnicu atď.) ešte pred uskutočnením vašej cesty.
 • Ďalšie informácie pred cestou získate v Českom fonde verejného zdravotného poistenia.

Ako požiadať o EPZP

EPZP sa vydáva každému poistencovi automaticky, nie je potrebné oň žiadať. 

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

Národný register poskytovateľov zdravotníckych služieb (len v češtine)

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Českej republike

Kancelář zdravotního pojištění

Telefón: +420 236 033 411

E-mail: info@kancelarzp.cz