Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Česká republika

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 112

Centrum mezistátních úhrad (CMU)
(Centrum medzištátnych úhrad)
Tel: +420 236 033 411
Email: info@cmu.cz

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má uzavretú zmluvu s jednou zo zdravotných poisťovní. Za poskytnuté služby vám bude účtovaný menší štandardný poplatok 30 CZK.
 • Lekár vám dá podpísať potvrdenie o nároku, ktoré použije na vyúčtovanie vášho ošetrenia v českom verejnom fonde zdravotného poistenia.
 • Ak potrebujete lieky na predpis, laboratórne testy alebo iné vyšetrenia, lekár vám vystaví potvrdenie o nároku, ktoré predložíte v lekárni alebo vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
 • Počas dlhodobého pobytu v Českej republike sa môžete zaregistrovať v jednej zo zdravotných poisťovní, ktorá vám vydá potvrdenie o registrácii platné počas vášho pobytu. Tento dokument musíte predložiť pri každom ošetrení alebo lekárskom predpise.

Zubní lekári

 • Štandardné stomatologické výkony sú zahrnuté v rámci zdravotného poistenia. Nadštandardné výkony a materiály sú však spoplatnené a budete musieť zaplatiť aspoň časť nákladov. Štandardný poplatok je 30 CZK.

Nemocničná liečba

 • Zoznam nemocníc poskytujúcich verejnú zdravotnú starostlivosť môžete nájsť online na webovej lokalite Centra medzištátnych úhrad (CMU).
 • Za hospitalizáciu sa platí denný poplatok 100 CZK.
 • Za urgentné nemocničné ošetrenie počas sobôt a nedieľ, sviatkov a od 17. hod. do 7.00 hod. v pracovných dňoch sa platí poplatok 90 CZK (okrem prípadu, ak dôjde k následnej hospitalizácii).

Lekársky predpis

 • Za lekársky predpis sa od februára 2013 platí štandardný poplatok 30 CZK. Okrem toho musí pacient zaplatiť časť ceny (resp. celú cenu) liekov, ktoré nie sú hradené v plnom rozsahu štátnym zdravotným poistením.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Letecká preprava je bezplatná.

Úhrada

Vo všeobecnosti by ste mali zaplatiť len štandardné poplatky pacientov.

Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o úhradu nákladov. V Českej republike žiadať o ich úhradu nemôžete.

  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+