Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Česká republika

Stav núdze

 • Zatelefonujte na číslo 112

Centrum mezistátních úhrad (CMÚ)

Tel.: +420 236 033 411
E-mail: info@cmu.cz

Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má uzavretú zmluvu s jednou zo zdravotných poisťovní.
 • Lekár vám dá podpísať potvrdenie o nároku, ktoré použije na vyúčtovanie vášho ošetrenia v českom verejnom fonde zdravotného poistenia.
 • Ak potrebujete lieky na predpis, laboratórne testy alebo iné vyšetrenia, lekár vám vystaví potvrdenie o nároku, ktoré predložíte v lekárni alebo vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
 • Počas dlhodobého pobytu v Českej republike sa môžete zaregistrovať v jednej zo zdravotných poisťovní, ktorá vám vydá potvrdenie o registrácii platné počas vášho pobytu. Tento dokument musíte predložiť pri každom ošetrení alebo lekárskom predpise.

Zubní lekári

 • Štandardné stomatologické výkony sú zahrnuté v rámci zdravotného poistenia.
 • Nadštandardné výkony a materiály sú však spoplatnené a budete musieť zaplatiť aspoň časť nákladov.

Nemocničná liečba

Predpisy

 • Pacient musí zaplatiť časť ceny (resp. celú cenu) liekov, ktoré nie sú hradené v plnom rozsahu štátnym zdravotným poistením.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Letecká preprava je bezplatná.

Úhrada

 • Vo všeobecnosti by ste mali zaplatiť len štandardné poplatky pacientov.
 • V Českej republike žiadať o ich náhradu nemôžete.
 • Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.
nullZa naliehavú zdravotnú starostlivosť, ktorú poskytne zdravotnícka služba prvej pomoci vrátane zubných lekárov, sa účtuje regulačný poplatok 90 Kč.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Ak viete, že počas vášho pobytu v Českej republike budete musieť podstúpiť dialýzu, kyslíkovú terapiu alebo chemoterapiu, odporúčame vám obrátiť sa na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ešte pred vaším príchodom.
 • Vo všeobecnosti sa neuplatňujú nijaké iné požiadavky. Ak chcete mať viac informácií, odporúčame vám vopred sa obrátiť na český fond verejného zdravotného poistenia.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Českej republike

Centrum mezistátních úhrad (CMÚ)

Telefón:+420 236 033 411

E-mail:info@cmu.cz


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+