Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Belgicko

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na čísla 100 alebo 112

INAMI (fr)/RIZIV (nl)/NIHDI (en)/LIKIV (de) 
(Národný inštitút pre zdravotné a invalidné poistenie)

Tel.: +32 2 739 73 21 (holandčina, francúzština, angličtina, nemčina)
Tel.: +32 2 739 70 67 (angličtina, francúzština) Tel.: +32 2 739 73 15 (holandčina, angličtina, francúzština, nemčina)
Tel.: +32 2 739 73 16 (holandčina, francúzština, angličtina)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Webová lokalita: www.riziv.be (holandsky); www.inami.be (francúzsky)
Belgian government portal – health

 


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Za ošetrenie musíte zaplatiť lekárovi v čase ošetrenia, ale pri predložení „Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“ (potvrdenia o poskytnutej starostlivosti) na miestnej pobočke zdravotnej poisťovne podľa vášho výberu môžete požiadať o náhradu výdavkov až do výšky 75 %.
 • Uistite sa, že vám lekár vydal potvrdenie („Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“), na ktorom je uvedená suma, ktorú ste zaplatili.

Zubní lekári

 • Za ošetrenie musíte zaplatiť zubnému lekárovi v čase ošetrenia, ale pri predložení „Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“ (potvrdenia o poskytnutej starostlivosti) (na) miestnej pobočke zdravotnej poisťovne podľa vášho výberu môžete požiadať o náhradu výdavkov až do výšky 75 %.
 • Uistite sa, že vám zubný lekár vydal potvrdenie („Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“), na ktorom je uvedená suma, ktorú ste zaplatili.

Nemocničná liečba

 • Môžete navštíviť špecialistu podľa vlastných preferencií v ktorejkoľvek nemocnici a bez odporúčania lekára.
 • Ak nepredložíte európsky preukaz zdravotného poistenia (alebo dočasné náhradné potvrdenie), budete musieť zaplatiť celú sumu. Ak však máte faktúru a doklad o zaplatení, môžete miestnu pobočku ktorejkoľvek belgickej zdravotnej poisťovne požiadať o náhradu výdavkov.

Lekárske predpisy

 • V lekárni budete musieť predložiť lekársky predpis, ktorý ste dostali od lekára.
 • Za lieky budete musieť zaplatiť. Časť, ktorú musí zaplatiť pacient, sa pohybuje medzi 0 % a 80 % ceny.
 • Uistite sa, že vám lekárnik vydá potvrdenie o zaplatení, na ktorom bude uvedený názov lieku a cena, ktorú ste zaplatili. S týmto potvrdením môžete niektorú z belgických zdravotných poisťovní požiadať o náhradu výdavkov.

Sanitné vozidlo

 • Za prevoz zaplatíte paušálny poplatok spolu s poplatkom za každý prejdený kilometer. V rámci belgického štátneho systému zdravotného poistenia sa prepláca 50 % nákladov.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

Obráťte sa na jednu zo zdravotných poisťovní („ziekenfonds“, „mutualité“ alebo „organisme assureur“) podľa vášho výberu. Požiadajte o náhradu výdavkov na základe EPZP (alebo iného dokumentu, ktorý vám vydala vaša zdravotná poisťovňa) a oficiálnych dokladov vydaných osobou alebo zariadením, ktoré vám poskytli zdravotnú starostlivosť.

Lekárske predpisy

Ďalšie informácie:

INAMI (fr)/RIZIV (nl)/NIHDI (en)/LIKIV (de) 
(Národný inštitút pre zdravotné a invalidné poistenie)

Tel.: +32 2 739 73 21 (holandčina, francúzština, angličtina, nemčina)
Tel.: +32 2 739 73 14 (holandčina, angličtina, francúzština)
Tel.: +32 2 739 73 15 (holandčina, angličtina, francúzština, nemčina)
Tel.: +32 2 739 73 16 (holandčina, francúzština, angličtina)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Webová lokalita: www.riziv.be (holandčina); www.inami.be (francúzština)

Ak ste nestihli požiadať o náhradu výdavkov počas vášho pobytu v Belgicku, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich náhradu.


Spoluúčasť pacienta

Ďalšie informácie:

Národný inštitút pre zdravotné a invalidné poistenie:

INAMI (fr)/RIZIV (nl)/NIHDI (en)/LIKIV (de)

Tel.: +32 2 739 73 21 (holandčina, francúzština, angličtina, nemčina)
Tel.: +32 2 739 73 23 (francúzština) Tel.: +32 2 739 70 67 (holandčina, angličtina, francúzština)
Tel.: +32 2 739 73 15 (holandčina, angličtina, francúzština, nemčina)
Tel.: +32 2 739 73 16 (holandčina, francúzština, angličtina)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Webová lokalita: www.riziv.be (holandčina); www.inami.be (francúzština)


Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Dialýza: Najbližšie dialytické centrum nájdete na stránkach služby Global Dialysis
 • Kyslíkové ošetrenie: Kontaktujte miestnu lekáreň.
 • Chemoterapia: Kontaktujte miestnu pobočku zdravotnej poisťovne (stránky v holandčine alebo vo francúzštine).

Ako požiadať o EPZP

 • Kontaktujte svoju pobočku zdravotnej poisťovne („ziekenfonds“, „mutualité“ alebo „organisme assureur“)
 • O EPZP môžete požiadať
  • online formulárom,
  • telefonicky
  • alebo v pobočke vašej zdravotnej poisťovne.

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

 • Takmer všetci lekári a nemocnice EPZP akceptujú.
 • Jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekára, zubného lekára, zdravotnú sestru a pod.) alebo nemocnice v Belgicku nájdete pomocou:

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Belgicku

Kontaktujte svoju belgickú zdravotnú poisťovňu:

INAMI (fr)/RIZIV (nl)/NIHDI (en)/LIKIV (de)

Ak neviete, ktorá je vaša belgická zdravotná poisťovňa, obráťte sa na Národný inštitút pre zdravotné a invalidné poistenie.

INAMI (fr)/RIZIV (nl)/NIHDI (en)/LIKIV (de)

Tel.: +32 2 739 73 21 (holandčina, francúzština, angličtina, nemčina)
Tel.: +32 2 739 73 23 (francúzština) Tel.: +32 2 739 70 67 (angličtina, francúzština) Tel.: +32 2 739 73 15 (holandčina, angličtina, francúzština, nemčina)
Tel.: +32 2 739 73 16 (holandčina, francúzština, angličtina)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Webová lokalita: www.riziv.be (holandčina); www.inami.be (francúzština)