Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Belgicko

Stav núdze

Zatelefonujte na číslo 100 alebo 112

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Národný inštitút pre zdravotné a invalidné poistenie)

Tel: +32 2 739 73 21 (holandčina, francúzština, angličtina, nemčina)
Tel: +32 2 739 73 10 (holandčina, angličtina, francúzština)
Tel: +32 2 739 73 14 (holandčina, angličtina, francúzština)
Tel: +32 2 739 73 15 (holandčina, angličtina, francúzština, nemčina)
Tel: +32 2 739 73 16 (holandčina, francúzština, angličtina)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Webové sídlo www.riziv.be (holandčina); www.inami.be (francúzština)
Portál belgickej vlády – zdravie

Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Za ošetrenie musíte zaplatiť lekárovi v čase ošetrenia, ale pri predložení “Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp (potvrdenia o poskytnutej starostlivosti)” na miestnej pobočke zdravotnej poisťovne (caisse) môžete požiadať o úhradu výdakov až do výšky 75 %.
 • Uistite sa, že vám lekár vydal potvrdenie na zelenom papieri (”Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”), na ktorom je uvedená suma, ktorú ste zaplatili.

Zubní lekári

 • Za ošetrenie musíte zaplatiť lekárovi v čase ošetrenia, ale pri predložení “Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp (potvrdenia o poskytnutej starostlivosti)” na miestnej pobočke zdravotnej poisťovne (caisse) môžete požiadať o úhradu výdakov až do výšky 75 %.
 • Uistite sa, že vám lekár vydal potvrdenie (”Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”) s uvedenou sumou, ktorú ste zaplatili.

Nemocničná liečba

 • Môžete navštíviť špecialistu podľa vlastných preferencií v ktorejkoľvek nemocnici a bez odporúčania lekára.
 • V prípade, že nepredložíte európsky preukaz zdravotného poistenia (alebo dočasné náhradné potvrdenie), budete musieť zaplatiť celú sumu. Ak však máte faktúru a doklad o zaplatení, môžete na miestnej pobočke zdravotnej poisťovne (caisse) požiadať o náhradu výdavkov jednu z belgických vzájomných zdravotných poisťovní (mutualité).

Predpisy

 • V lekárni budete musieť predložiť lekársky predpis, ktorý ste dostali od lekára.
 • Za lieky budete musieť zaplatiť. Časť, ktorú musí zaplatiť pacient sa, pohybuje medzi 0 % a 80 % ceny lieku.
 • Uistite sa, že vám lekárnik vydá potvrdenie o zaplatení, na ktorom bude uvedený názov lieku a cena, ktorú ste zaplatili. S týmto potvrdením môžete niektorú z belgických zdravotných poisťovní požiadať o náhradu výdavkov.

Sanitné vozidlo

 • Za prevoz zaplatíte paušálny poplatok spolu s poplatkom za každý prejdený kilometer. V rámci belgického systému zdravotného poistenia sa prepláca 50 % nákladov.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

Ak chcete vedieť, ako požiadať o refundáciu vašich výdavkov ešte počas vášho pobytu v Belgicku, kontaktujte INAMI / RIZIV – Službu pre zdravotnú starostlivosť, oddelenie medzinárodných vzťahov.

Predpisy

Ďalšie informácie:

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Národný inštitút pre zdravotné a invalidné poistenie)

Tel: +32 2 739 73 21 (holandčina, francúzština, angličtina, nemčina)
Tel: +32 2 739 73 10 (holandčina, angličtina, francúzština)
Tel: +32 2 739 73 14 (holandčina, angličtina, francúzština)
Tel: +32 2 739 73 15 (holandčina, angličtina, francúzština, nemčina)
Tel: +32 2 739 73 16 (holandčina, francúzština, angličtina)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Webové sídlo www.riziv.be (holandčina); www.inami.be (francúzština)

Ak ste nestihli podať žiadosť o refundáciu výdavkov počas vášho pobytu v Belgicku, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich náhradu.

Údaje o spolufinancovaní

Ďalšie informácie:

Národný inštitút pre zdravotné a invalidné poistenie

NIHDI (en) - RIZIV (nl) - INAMI (fr) - LIKIV (de)

Tel: +32 2 739 73 21 (holandčina, francúzština, angličtina, nemčina)

Tel: +32 2 739 73 14 (holandčina, angličtina, francúzština)

Tel: +32 2 739 73 15 (holandčina, angličtina, francúzština, nemčina)

Tel: +32 2 739 73 16 (holandčina, francúzština, angličtina)

Tel: +32 2 739 73 10 (holandčina, angličtina, francúzština)

rir@riziv.fgov.be

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Dialýza Najbližšie dialytické centrum nájdete na stránkach služby Global Dialysis
 • Kyslík Kontaktujte miestnu lekáreň.
 • Chemoterapia Kontaktujte kanceláriu verejného zdravotného poistenia, stránky v holandčine alebo vo francúzštine.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Belgicku

Národný inštitút pre zdravotné a invalidné poistenie

NIHDI (en) - RIZIV (nl) - INAMI (fr) - LIKIV (de)

Tel: +32 2 739 73 21 (holandčina, francúzština, angličtina, nemčina)

Tel: +32 2 739 73 14 (holandčina, angličtina, francúzština)

Tel: +32 2 739 73 15 (holandčina, angličtina, francúzština, nemčina)

Tel: +32 2 739 73 16 (holandčina, francúzština, angličtina)

Tel: +32 2 739 73 10 (holandčina, angličtina, francúzština)

rir@riziv.fgov.be


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+