Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Rakúsko

Rýchla zdravotnícka pomoc

 • Zatelefonujte na 144 alebo 112

Online sprievodca pre cudzincov v Rakúsku (kontaktné informácie v prípade pohotovosti, choroby a nemecko-anglický slovník)

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

 • Mali by ste navštíviť lekára, ktorý má uzavretú zmluvu s jednou z miestnych pobočiek zdravotnej poisťovne v Rakúsku (Gebietskrankenkasse) a ktorého služby sú bezplatné. V ambulanciách týchto lekárov nájdete zvyčajne označenie Kassenarzt (zmluvný lekár) alebo Alle Kassen (lekár pôsobiaci v rámci štátneho systému).

Zubní lekári

 • V rámci štátneho systému zdravotnej starostlivosti je dostupné len obmedzené množstvo stomatologických ošetrení.
 • Ak má lekár uzavretú zmluvu s Gebietskrankenkasse, vaše ošetrenie bude bezplatné. V ambulanciách týchto lekárov nájdete zvyčajne označenie Kassenarzt (zmluvný lekár) alebo Alle Kassen (lekár pôsobiaci v rámci štátneho systému).

Nemocničná liečba

 • V nemocniciach, ktoré majú zmluvu s Landesgesundheitsfonds (univerzitné a krajské nemocnice), je liečba bezplatná.
 • Okrem neodkladných prípadov by ste mali mať odporúčanie lekára.
 • Za prvých 28 dní pobytu v nemocnici sa účtuje denný poplatok.

Lekársky predpis

 • Lieky na predpis získate v každej lekárni.
 • Za lieky na lekársky predpis sa platia štandardné poplatky.

Sanitné vozidlo

 • Nevyhnutná preprava je predmetom poistenia.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Online sprievodca pre cudzincov v Rakúsku (kontaktné informácie v prípade pohotovosti, choroby a nemecko-anglický slovník)

Úhrada

Ak ste za ošetrenie museli zaplatiť, môžete si požiadať o úhradu nákladov až do výšky 80 %. Zvyšných 20 % sa v Rakúsku neprepláca, ale po návrate domov môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o ich úhradu.

Žiadosť o úhradu predložte priamo jednej z pobočiek zdravotnej poisťovne Gebietskrankenkassen v Rakúsku.

K žiadosti pripojte originály faktúr. Nezabudnite si uschovať kópie všetkých predložených dokumentov.

Ak ste si nestihli podať žiadosť o úhradu nákladov počas svojho pobytu v Rakúsku, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o ich úhradu.

 


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+