Cale de navigare

Îngrijiri medicale neprevăzute - Regatul Unit

Urgenţe

Sunaţi la 999 sau 112 (pentru cazuri care nu sunt urgente, sunaţi la 101)

Serviciul Naţional de Sănătate 111 (National Health Service - NHS)

Oferă consultaţii şi vă îndrumă către serviciul local care vă poate acorda asistenţa medicală de care aveţi nevoie. Sunaţi la 111 dacă aveţi nevoie de ajutor rapid, dar nu este vorba despre o urgenţă.

Servicii şi costuri

Medici

Medici stomatologi

Spital (NHS)

  • În afara situaţiilor de urgenţă, spitalizarea se face la recomandarea medicului (GP), a medicului stomatolog sau oftalmolog. Dacă sunteţi posesorul unui card de asigurări sociale de sănătate valid, spitalele NHS vă oferă gratuit cea mai mare parte a tratamentului. Găsiţi un spital în zona în care vă aflaţi.
  • În calitate de vizitator posesor al unui card valid, puteţi beneficia gratuit de orice tratament medical necesar pe durata şederii. Cardul nu acoperă tratamente planificate.

Reţete

Ambulanţă

  • Transportul cu ambulanţa este acoperit.

Ambulanţă aeriană

  • Nu sunt disponibile informaţii.

Rambursări

În Regatul Unit, tratamentul este cel mai adesea gratuit, prin urmare nu există un sistem de rambursare.

Când se aplică tarife standard, de ex. onorariile stomatologilor NHS, acestea nu se rambursează în Regatul Unit. Nu este prevăzută rambursarea consultaţiilor oferite de medici din sistemul privat.

Dacă a trebuit să plătiţi costul asistenţei, adresaţi-vă casei naţionale de asigurări de sănătate la întoarcerea în ţară.

    Partajează

  • Twitter Facebook Partajează pe Google+