Cale de navigare

Îngrijiri medicale neprevăzute - România

Urgențe

Sunați la 112

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Tel.: +40 372 309 250; +40 372 309 105

Servicii, acoperire și costuri

Medici

 • Pentru a putea utiliza cardul european de asigurări sociale de sănătate, trebuie să vă adresaţi unui medic generalist sau specialist care lucrează într-o unitate recunoscută de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate („CNAS”) sau de birourile locale ale acesteia.
 • CNAS poate furniza, la cerere, adresele acestor unități.
 • Asistența medicală furnizată pe baza CEASS este plătită de CNAS sau de birourile sale locale unității medicale care a acordat tratamentul.

Medici stomatologi

 • Pentru a putea utiliza cardul european de asigurări sociale de sănătate, trebuie să vă adresați unui medic stomatolog care are contract cu CNAS sau cu birourile sale locale. Puteți solicita CNAS adresele medicilor stomatologi care lucrează în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
 • Tratamentul stomatologic în acest regim se acordă doar în cazuri urgente. Aceste servicii stomatologice de urgență sunt plătite unității medicale de către CNAS.

Spitale

 • Pentru a putea utiliza cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), trebuie să vă adresați unui spital care este recunoscut de CNAS.
 • În ceea ce privește asistența medicală acordată în regim de spitalizare, posesorii de CEASS au următoarele drepturi:
  • Asistență medicală în regim de spitalizare pentru:
   • urgențe medicale sau chirurgicale care pun viața pacientului în pericol sau dacă există un risc în acest sens, până în momentul în care situația nu mai constituie o urgență;
   • boli potențial contagioase care necesită izolare/carantină până când problema este rezolvată în totalitate;
   • nașteri.
  • Îngrijiri medicale ambulatorii pentru
   • urgențe medical-chirurgicale
   • boli care nu necesită izolare/carantină.

Aceste tipuri de îngrijiri în timpul spitalizării sunt plătite de biroul local CNAS căruia îi este afiliat spitalul.

Rețete

 • Posesorii de CEASS au dreptul să cumpere medicamente, cu sau fără o contribuție personală, pe baza unei rețete prescrise de un medic recunoscut de CNAS, de la o farmacie recunoscută de aceasta.
 • Medicii pot prescrie medicamentele care figurează pe o anumită listă (sublistele A, B și C). CNAS va contribui cu până la 90 % din prețul de referință al medicamentelor de pe sublista A; cu 50 % din prețul celor de pe sublista B și cu 100 % pentru cele de pe sublista C.

Transportul și asistența medicală de urgență

Posesorii de CEASS au următoarele drepturi:

 • consultații la domiciliu pentru urgențele medicale sau chirurgicale
 • Transport neasistat:
  • Transportul echipei care acordă consultații și, în cazul în care pacientul are nevoie să fie consultat de un medic specialist și nu se află într-o stare critică, transportul pacientului și/sau a personalului medical la unitatea medicală.
  • În caz de deces, transport dus-întors pentru declararea decesului de către medic în zilele de vineri, sâmbătă și duminică și de sărbători legale și pentru eliberarea certificatului de deces, conform legii.

Aceste servicii medicale sunt furnizate de unități specializate private care au contract cu CNAS.

Ambulanță

Ambulanță aeriană

 • Serviciile de ambulanță aeriană sunt oferite doar pe teritoriul României și doar în cazuri de extremă urgență.

Rambursări

 • De obicei, asistența medicală este gratuită, deci nu există sistem de rambursare pentru posesorii de carduri.
 • Plăți suplimentare (efectuate direct de către posesorii de CEASS):
  • Valoarea serviciilor medicale neincluse în drepturile de care beneficiază posesorii de CEASS;
  • Valoarea serviciilor medicale acordate de furnizorii care nu sunt recunoscuți de CNAS (nu au contract cu casa de asigurări);
  • În caz de spitalizare, valoarea serviciilor de cazare și masă asigurând un grad mai mare de confort decât condițiile standard, furnizate la cererea pacientului. Pentru spitalele cu rezerve publice și private, contribuția personală a asiguratului pentru aceste servicii este de maxim 300 de lei/zi.
  • Pentru asistența medicală furnizată în condiții de spitalizare continuă, spitalele percep coplăți. Informații referitoare la acestea puteți găsi în secțiunea de mai jos „Informații despre coplată în țară".
  • Valoarea medicamentelor care nu sunt incluse în sistemul de asigurări de sănătate;
  • Valoarea medicamentelor eliberate de farmacii care nu sunt autorizate de CNAS;
  • Contribuția personală pentru medicamentele pe rețetă. Aceasta este suma reprezentând diferența până la nivelul prețului de vânzare cu amănuntul și va fi suportată de posesorul CEASS după cum urmează:
   • în funcție de sublista pe care figurează medicamentul, 10 %-50 % din prețul de referință va fi achitat de posesorul CEASS;
   • suma depășește prețul de referință până la nivelul prețului de vânzare cu amănuntul.
null
 • Pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare, nivelul coplății este stabilit de fiecare spital dotat cu paturi și poate varia: nivelul minim este de 5 lei, iar cel maxim de 10 lei;
 • în cazul unei spitalizări de urgență, coplata nu va fi încasată pentru serviciile medicale acordate în spital.

Dializă, oxigeno- și chimioterapie

Dializă

 • Posesorii de CEASS pot beneficia de dializă în aceleași condiții ca persoanele asigurate în sistemul de asigurări din România.
 • În cadrul programului național de furnizare a dializei pentru pacienții cu insuficiență renală cronică, serviciile de dializă sunt asigurate, inclusiv medicația și materialele medicale specifice, investigațiile medicale paraclinice, transportul privat al pacienților care fac dializă de la și la domiciliul acestora, medicația lunară și materialele pentru dializă peritoneală la domiciliul pacientului.
 • Serviciile de dializă sunt asigurate atunci când sunt furnizate de unități publice sau private recunoscute de CNAS.

Oxigenoterapie

 • Posesorii de CEASS pot beneficia de oxigenoterapie pe durata spitalizării dacă primesc asistență medicală pentru spitalizare continuă.
 • Acest tip de asistență medicală este plătit de CNAS.
 • Se aplică condițiile descrise în secțiunea „Spitale”.

Chimioterapie

 • Posesorii de CEASS pot beneficia de tratament special pentru bolnavii de cancer în cadrul Subprogramului de tratament pentru pacienții care suferă de afecțiuni oncologice, care asigură citostatice, imunomodulatoare, hormoni, factori de creștere și inhibitori de osteoclaste.
 • Medicamentele sunt eliberate pe baza unei rețete prescrise de un medic specialist recunoscut de CNAS, în farmacii care aparțin unităților medicale incluse în subprogram sau în farmacii cu circuit deschis. Medicii prescriu medicamentele de pe o anumită listă, așa-numita listă C2.
 • Listele unităților medicale, farmaciilor cu circuit deschis și specialiștilor recunoscuți de CNAS pot fi accesate pe site-ul CNAS.

Card pierdut sau furat

Date de contact pentru posesorii de CEASS eliberate în România

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Tel.: +40 372 309 236
E-mail: relpubl1@casan.ro


  Partajează

 • Twitter Facebook Partajează pe Google+