Cale de navigare

Cum se folosește cardul - România

Urgențe

Sunați la 112 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Tel.: +40 372 309 250+40 372 309 105


Servicii, acoperire și costuri

Medici

 • Pentru a putea utiliza cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), vă puteți adresa unui medic generalist sau specialist dintr-o unitate medicală care are contract cu casa locală de asigurări.
 • Pentru a obține adresele furnizorilor de asistență medicală, adresați-vă casei locale de asigurări de sănătate.
 • Nu trebuie să plătiți tratamentul, deoarece casa locală de asigurări rambursează costul acestuia furnizorului de servicii medicale, pe baza CEASS.

Medici stomatologi

 • Pentru a primi tratament stomatologic de urgență pe baza cardului CEASS, vă puteți adresa unui medic stomatolog care are contract cu o casă locală de asigurări de sănătate.
 • Puteți obține adresele cabinetelor stomatologice de la casa locală de asigurări de sănătate.
 • Nu trebuie să plătiți tratamentul, deoarece casa locală de asigurări rambursează costul serviciilor stomatologice de urgență furnizorului acestora, pe baza CEASS.

Spitale

 • Pentru a beneficia de îngrijiri în spital pe baza cardului CEASS, mergeți la un spital care are contract cu o casă locală de asigurări de sănătate.
 • În calitate de titular al CEASS, aveți dreptul la următoarele tipuri de îngrijiri:
  • Asistență medicală în regim de spitalizare pentru:
   • urgențe medicale sau chirurgicale care vă pun sau riscă să vă pună viața în pericol, până în momentul în care situația nu mai constituie o urgență
   • boli potențial contagioase care necesită izolare/carantină, până când problema este rezolvată în totalitate
   • nașteri.
  • Îngrijiri medicale ambulatorii pentru:
   • urgențe medico-chirurgicale
   • o boală care se încadrează într-o epidemie, dar care nu necesită izolarea
   • servicii de chimioterapie monitorizate în centre de îngrijire pe timpul zilei.

Nu aveți nevoie de trimitere pentru niciunul dintre aceste tipuri de tratament. Totul este rambursat de către casa locală de asigurări de sănătate.

Rețete

 • Posesorii de CEASS pot obține medicamente ca pacienți tratați ambulatoriu. Pentru aceasta, aveți nevoie de rețetă de la medic. Mergeți cu ea la o farmacie care are contract cu aceeași casă județeană de asigurări ca și medicul care a scris-o.
 • Medicii pot prescrie medicamentele care figurează pe o anumită listă (sublistele A, B, C și D). Casa locală de asigurări de sănătate va acoperi suma obținută prin aplicarea procentului compensației la prețul de referință al medicamentelor.
 • Costul medicamentelor este acoperit astfel:
  • sub-lista A - 90 %
  • sub-lista B - 50 %
  • sub-lista C - 100 %
  • sub-lista D - 20 %

Transportul și asistența medicală de urgență

Posesorii de CEASS au următoarele drepturi:

 • consultații la domiciliu pentru urgențele medical-chirurgicale
 • Transport sanitar neasistat:
  • În caz de deces, transportul dus-întors pentru medicul care declară decesul și eliberează certificatul de deces, conform legii. Acest lucru este valabil pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică și pentru sărbătorile legale.
  • Echipa care se deplasează la domiciliul pacientului și, dacă este cazul, transportul pentru pacienții care nu sunt în stare critică și nu necesită monitorizare sau asistență medicală specială pe drumul către unitatea sanitară, dacă situația sau afecțiunea de care suferă necesită îngrijiri speciale care nu pot fi furnizate la domiciliu.

Aceste servicii sunt furnizate de unități specializate private care își desfășoară activitatea în baza unui contract cu casele locale de asigurări de sănătate.

Ambulanță

Serviciile de urgență sunt furnizate de

Ambulanță aeriană

 • Serviciile de ambulanță aeriană sunt oferite doar pe teritoriul României și doar în cazuri de extremă urgență.

Rambursări

 • De obicei, asistența medicală este gratuită, deci nu există sistem de rambursare pentru posesorii de carduri.
 • Plăți suplimentare (efectuate direct de către posesorii de CEASS):
  • Valoarea serviciilor medicale neincluse în pachetul de servicii medicale la care au dreptul posesorii de CEASS.
  • Valoarea serviciilor medicale furnizate de prestatori care nu au contract cu o casă locală de asigurări de sănătate.
  • În caz de spitalizare, valoarea serviciilor de cazare și masă asigurând un grad mai mare de confort decât condițiile standard, furnizate la cererea pacientului.
  • Pentru spitalele cu rezerve publice și private, contribuția personală a asiguratului pentru aceste servicii este de maxim 300 de lei/zi.
  • Spitalele percep coplăți pentru asistența medicală furnizată în condiții de spitalizare. Pentru informații suplimentare, consultați mai jos secțiunea „Contribuția pacientului”.
  • Costul medicamentelor care nu sunt acoperite de sistemul de asigurări de sănătate.
  • Costul medicamentelor furnizate de farmacii care nu au contract cu o casă locală de asigurări de sănătate.
  • Contribuția personală a titularilor CEASS la costul medicamentelor este:
   • 10 %, 50 % sau 80 % din prețul de referință, în funcție de sublista pe care se află medicamentul
   • diferența dintre prețul de referință și prețul de vânzare cu amănuntul.

Contribuția pacientului

 • Pentru serviciile medicale în regim de spitalizare, fiecare spital dotat cu paturi își stabilește propriul nivel de coplată, care variază între 5 și 10 lei.
 • Dacă sunteți spitalizat de urgență, nu vi se poate cere să faceți coplata în numerar.

Dializă, oxigeno- și chimioterapie

Dializă

 • Posesorii de CEASS pot beneficia de dializă în aceleași condiții ca persoanele asigurate în sistemul de asigurări de sănătate din România.
 • În cadrul programului național de furnizare a dializei pentru pacienții cu insuficiență renală cronică, serviciile de dializă sunt asigurate, inclusiv:
  • medicația și materialele medicale specifice
  • investigațiile medicale paraclinice
  • transportul privat al pacienților care fac dializă de la și la domiciliul acestora
 • Serviciile de dializă sunt furnizate de unități publice sau private care au contract cu casa locală de asigurări de sănătate. Puteți obține adresele furnizorilor de servicii de dializă într-unul dintre aceste centre.

Oxigenoterapie

 • Posesorii de CEASS pot beneficia de oxigenoterapie pe durata spitalizării dacă primesc asistență medicală pentru spitalizare continuă.
 • Acest tip de asistență medicală este rambursat de către casa locală de asigurări de sănătate.
 • Se aplică condițiile descrise în secțiunea „Spitale”.

Chimioterapie

 • Posesorii de CEASS pot beneficia de tratament special pentru bolnavii de cancer în cadrul Subprogramului de tratament pentru pacienții care suferă de afecțiuni oncologice, care asigură citostatice, imunomodulatoare, hormoni, factori de creștere și inhibitori de osteoclaste.
 • Medicamentele sunt eliberate pe baza unei rețete prescrise de un medic specialist care are contract cu o casă locală de asigurări de sănătate. în farmacii care aparțin unităților medicale incluse în subprogram sau în farmacii cu circuit deschis. Medicii prescriu medicamentele de pe lista C2.
 • Puteți consulta listele unităților medicale, farmaciilor cu circuit deschis și specialiștilor care au contract cu casele locale de asigurări de sănătate pe site-ul casei dvs. locale de asigurări de sănătate.

Cum obțineți cardul CEASS

 • Dacă sunteți asigurat, puteți depune o cerere pentru eliberarea cardului CEASS la casa locală de asigurări de sănătate. 
 • Dacă este aprobată, cardul vă va fi eliberat în termen de 7 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
 • Procedura de solicitare a cardului CEASS (în română)

Cine acceptă CEASS


Card pierdut sau furat

Date de contact pentru posesorii de CEASS eliberate în România

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Tel.: +40 372 309 236
E-mailrelpubl1@casan.ro