Cale de navigare

Îngrijiri medicale neprevăzute - Danemarca

Notă:

 • Pentru a avea acces la asistenţă medicală de stat în Danemarca, rezidenţii ţărilor nordice (Finlanda, Islanda, Norvegia şi Suedia) trebuie doar să prezinte o carte de identitate valabilă.
 • Cetăţenii britanici trebuie să prezinte doar paşaportul, pentru a face dovada eligibilităţii.

Urgenţe

În afara orelor de program
Serviciu de urgenţă („lægevagt”) furnizat de un medic local (doar în limba daneză)

Informaţii generale despre asistenţa medicală acordată în Danemarca
Vă aflaţi în Danemarca? Cum obţineţi ajutor dacă vă îmbolnăviţi

sau contactaţi:

Patientombuddet
Agenţia Naţională pentru Drepturile Pacientului şi Plângeri
Biroul Asigurări Internaţionale de Sănătate
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tel.: +45 72 26 94 90
Fax: +45 72 28 66 01
E-mail: pob@patientombuddet.dk

Servicii şi costuri

Căutaţi un medic generalist, specialist, stomatolog sau un spital („sygehuse”) care are contract cu casa de asigurări de sănătate

Medici

 • Medicii care au contract cu casa de de asigurări de sănătate vă pot acorda tratament gratuit.
 • Consultaţiile acordate de medici specialişti sunt gratuite, dacă aveţi trimitere de la un medic din sistemul public.

Medici stomatologi

 • Veţi plăti mai puţin dacă vă adresaţi unui medic stomatolog care are contract cu casa de asigurări de sănătate.
 • Costurile pentru unele tratamente preventive şi plombe se rambursează în proporţie de până la 40%.
 • Protezele, coroniţele, etc. nu se rambursează.

Spital

 • În situaţii de urgenţă, puteţi contacta unitatea primiri urgenţe („skadestue”) din cadrul oricărui spital public.
 • În unele din cele cinci regiuni ale Danemarcei trebuie să vă programaţi, în prealabil, pentru o consultaţie. Pentru informaţii despre cum să obţineţi tratament de urgenţă în spital, accesaţi www.borger.dk, secţiunea „Skadestue” (doar în limba daneză).
 • Pentru cazuri mai puţin urgente, aveţi nevoie de trimitere de la medic.
 • Tratamentul este gratuit.

Reţete

 • Prezentaţi reţeta eliberată de medic, spital sau specialist la orice farmacie.
 • La prima achiziţie de medicamente în Danemarca, veţi primi un card special cu un cod unic.
 • Acest card trebuie prezentat la cumpărarea oricărui medicament, pentru a se calcula valoarea sumei rambursabile.
 • Rambursările depind de cantitatea de medicamente prescrise în anul respectiv. Dacă valoarea consumului anual nu depăşeşte un prag minim fix, medicamentele nu vă vor fi rambursate.

Ambulanţă

 • Intervenţiile de urgenţă cu ambulanţa sau cu un „vehicul sanitar special” („særligt sygekøretøj”) sunt gratuite.

Ambulanţă aeriană

 • Nu există reguli speciale pentru transportul cu ambulanţa aeriană.

Rambursări

Dacă aţi plătit costul integral al tratamentului (deoarece nu aţi prezentat cardul european de asigurări sociale de sănătate, de exemplu), puteţi fi rambursat de casa de asigurări de sănătate din municipiul („kommunen”) în care vă aflaţi. Căutaţi municipalitatea locală pe borger.dk, „Vælg kommune” (în partea superioară a paginii).

 • Prezentaţi toate chitanţele, facturile şi trimiterile în original.
 • Prezentaţi cardul de asigurări sociale de sănătate
 • Indicaţi toate datele dvs. bancare (cont IBAN şi cod SWIFT/BIC).

Dacă nu aţi putut solicita rambursarea în timpul şederii în Danemarca, adresaţi-vă casei naţionale de asigurări de sănătate la întoarcerea în ţară.

  Partajează

 • Twitter Facebook Partajează pe Google+