Cale de navigare

Îngrijiri medicale neprevăzute - Belgia

Urgenţe

Sunaţi la 100 sau 112 

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Institutul Naţional pentru Asigurări de Sănătate şi Invaliditate)

Tel.: +32 2 739 73 21 (olandeză, franceză, engleză, germană)
Tel.: +32 2 739 73 10 (olandeză, engleză, franceză)
Tel.: +32 2 739 73 14(olandeză, engleză, franceză)
Tel.: +32 2 739 73 15 (olandeză, engleză, franceză, germană)
Tel: +32 2 739 73 16 (olandeză, franceză, engleză)

E-mail: info@health.fgov.be
Site: http://www.riziv.be/ (olandeză); http://www.inami.be/ (franceză)
Portalul guvernului belgian – informaţii oficiale şi servicii

Servicii şi costuri

Medici

 • Va trebui să-i plătiţi medicului costul serviciului de care beneficiaţi, dar aţi putea recupera ulterior până la 75% din costuri, pe baza prezentării unei „Attestation de soins donnés” (adeverinţă privind furnizarea de îngrijiri medicale) la ghişeul casei de asigurări la care alegeţi să mergeţi.
 • Solicitaţi-i medicului chitanţa verde („Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”) cu suma achitată.

Medici stomatologi

 • Va trebui să-i plătiţi medicului stomatolog costul serviciului de care beneficiaţi, dar aţi putea recupera ulterior până la 75% din costuri, pe baza prezentării unei „Attestation de soins donnés” (adeverinţă privind furnizarea de îngrijiri medicale) la ghişeul casei de asigurări la care alegeţi să mergeţi.
 • Solicitaţi-i medicului stomatolog chitanţa verde („Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp”) cu suma achitată.

Spital

 • Nu este necesară trimiterea de la medic. Puteţi merge la orice specialist din orice spital.
 • Dacă nu prezentaţi cardul european de asigurări sociale de sănătate (sau adeverinţa provizorie), veţi plăti costul integral. Totuşi, veţi putea solicita rambursarea acestuia ulterior, adresându-vă unei case belgiene de asigurări de sănătate. În acest caz, va trebui să prezentaţi la ghişeu factura şi o dovadă de plată.

Reţete

 • Prezentaţi reţeta de la medic în orice farmacie.
 • Va trebui să achitaţi costul medicamentelor integral, urmând să vi se ramburseze între 0% şi 80% din preţul medicamentelor.
 • Farmacistul trebuie să vă elibereze o chitanţă în care să figureze medicamentele furnizate şi costul achitat. Cu aceasta, puteţi solicita rambursarea la una din casele de asigurări de sănătate din Belgia.

Ambulanţă

 • Trebuie plătită o sumă fixă, la care se adaugă un tarif pe km. Sistemul public de asigurări de sănătate din Belgia rambursează 50% din cost.

Ambulanţă aeriană

 • Nu sunt disponibile informaţii.

Rambursări

Pentru informaţii despre cum să solicitaţi rambursările în Belgia, contactaţi Institutul Naţional pentru Asigurări de Sănătate şi Invaliditate (INAMI/RIZIV) – Serviciul Asistenţă Medicală – Departamentul Relaţii Internaţionale.

Reţete

Pentru mai multe informaţii:

INAMI (FR) / RIZIV (NL)
(Institutul Naţional pentru Asigurări de Sănătate şi Invaliditate)

Tel.: +32 2 739 73 21 (olandeză, franceză, engleză, germană)
Tel.: +32 2 739 73 10 (olandeză, engleză, franceză)
Tel.: +32 2 739 73 14 (olandeză, engleză, franceză)
Tel.: +32 2 739 73 15 (olandeză, engleză, franceză, germană)
Tel.: +32 2 739 73 16 (olandeză, franceză, engleză)

E-mail: info@health.fgov.be
Site: http://www.riziv.be/ (Dutch); http://www.inami.be/ (franceză)

Dacă nu aţi putut solicita rambursarea în timpul şederii în Belgia, adresaţi-vă casei dvs. naţionale de asigurări de sănătate la întoarcerea în ţară.


  Partajează

 • Twitter Facebook Partajează pe Google+