Ścieżka nawigacji

Jak korzystać z karty - Hiszpania

W nagłych wypadkach

dzwoń pod numer 112.

ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad (ministerstwo zdrowia, usług socjalnych i równości)
tel.: +34 901 400 100
adres e-mail: oiac@msssi.es
strona internetowa: www.msssi.gob.es


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

 • zanim udasz się do lekarza lub do szpitala, upewnij się, że gabinet lub placówka medyczna świadczą usługi w ramach publicznej służby zdrowia i że twoja europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przez nie uznana.
 • listę ośrodków i szpitali publicznej służby zdrowia znajdziesz na stronie internetowej ministerstwa zdrowia, usług socjalnych i równości.
 • tutaj znajdziesz więcej informacji na temat przychodni publicznych oraz katalog ośrodków krajowej podstawowej opieki zdrowotnej i krajowy katalog szpitali.
 • niektóre szpitale i przychodnie („centros sanitarios”) oferują zarówno prywatną opiekę zdrowotną (leczenie nie jest refundowane, w pełni opłaca je pacjent), jak i państwową (leczenie jest w dużej części refundowane). to pacjent decyduje, który rodzaj opieki wybiera. wszelkie koszty poniesione w ramach prywatnej opieki medycznej nie są zwracane i nie są objęte ubezpieczeniem w ramach karty ekuz.

lekarze

 • usługi publicznej służby zdrowia są bezpłatne. należy jednak pamiętać, że pracownicy niektórych hoteli i biur podróży mogą skierować cię do prywatnego lekarza, który zażąda opłaty.
 • jeśli musisz wezwać lekarza w nagłym przypadku, upewnij się, że masz przy sobie ważną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, i zaznacz wyraźnie, że chcesz skorzystać z usług publicznej służby zdrowia („asistencia sanitaria pública” lub „asistencia del sistema nacional de salud”).
 • jeśli lekarz żąda od ciebie opłaty z góry, oznacza to, że oferuje ci leczenie prywatne i nie uznaje karty ekuz.

dentyści

 • oprócz bardzo wyjątkowych, nagłych przypadków w ramach opieki podstawowej, leczenie dentystyczne z reguły nie jest dostępne w ramach systemu państwowej opieki zdrowotnej.
 • ubezpieczeniem objęte są tylko działania profilaktyczne i szczególne środki w zakresie opieki medycznej dla dzieci.
 • żadne koszty nie są zwracane.

leczenie szpitalne

 • z wyjątkiem nagłych przypadków przyjęcie do szpitala wymaga skierowania od lekarza.
 • bezpłatne leczenie jest dostępne tylko w szpitalach publicznych.
 • aby uniknąć opłat, jakie mają zastosowanie w leczeniu prywatnym, przy przyjęciu do szpitala należy okazać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego.
 • koszty leczenia prywatnego nie podlegają zwrotowi.

recepty

 • leki przepisane przez lekarza publicznej służby zdrowia wydawane są we wszystkich aptekach („farmacia”).
 • jeżeli możesz udowodnić, że jesteś emerytem pochodzącym z państwa członkowskiego ue, islandii, liechtensteinu, norwegii lub szwajcarii, pokryjesz jedynie mniejszą część kosztów recepty (jednakże istnieją pewne wyjątki od tej zasady).
 • jeżeli potrzebujesz leków po wypisaniu ze szpitala, zostanie to zaznaczone w twojej dokumentacji leczenia szpitalnego. z tą dokumentacją powinieneś udać się do lokalnego publicznego ośrodka zdrowia oferującego opiekę podstawową („centro de salud”), gdzie lekarz wyda ci receptę.

karetka pogotowia

 • transport karetką jest bezpłatny w ramach usług publicznej służby zdrowia.

ratownictwo lotnicze

 • brak zasad szczegółowych

Zwrot kosztów

 • koszty świadczeń medycznych nie są zwracane, ponieważ usługi publicznej służby zdrowia są bezpłatne.
 • jeśli poniosłeś koszty leczenia, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Udział pacjenta w kosztach

 • Z wyjątkiem leków na receptę dostęp do publicznej opieki zdrowotnej – w tym opieki podstawowej, opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego i opieki w nagłych przypadkach – jest bezpłatny, a więc pacjent nie ponosi żadnych kosztów.
 • Z zasady za leki finansowane przez państwowy system opieki zdrowotnej i przepisane przez lekarza publicznej służby zdrowia zapłacisz częściowo:
  • 10 proc. ceny, jeśli jesteś emerytem pochodzącym z państwa członkowskiego UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii
  • 50 proc. ceny w pozostałych przypadkach.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

 • Jeśli potrzebujesz tego rodzaju zabiegów, szczegóły i terminy ustal z placówką medyczną przed wyjazdem, z dużym wyprzedzeniem.
 • Dopilnuj, aby zabieg wykonała publiczna placówka medyczna. Karta EKUZ nie pokrywa kosztów zabiegów przeprowadzonych przez placówki prywatne.
 • Jeśli Twój stan zdrowia wymaga chemioterapii, najlepiej skontaktuj się bezpośrednio ze szpitalem.
 • Jeśli potrzebujesz zabiegów dializy, skontaktuj się z centrum specjalistycznym („centro de especialidades”) albo ze szpitalem.
 • Aby móc się poddać tlenoterapii, skontaktuj się najpierw z ośrodkiem zdrowia („centro de salud”). Zabieg ten może zostać wykonany również w centrum specjalistycznym („centro de especialidades”) lub szpitalu.
 • Przed wyjazdem skontaktuj się z urzędem publicznej służby zdrowia we wspólnocie autonomicznej, w której będziesz przebywać. Poinformuje Cię on o obowiązujących procedurach i ośrodkach zdrowia, do których możesz się zwrócić.
 • Autonomiczne organizacje służby zdrowia

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?


Lekarze i szpitale honorujący EKUZ

Spis ośrodków pierwszej pomocy i szpitali państwowych (tylko w j. hiszpańskim)

W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart ekuz wydanych w hiszpanii

instituto nacional de la seguridad social (inss – krajowy instytut zabezpieczenia społecznego)

tel.: +34 901 16 65 65

skontaktuj się z regionalnymi oddziałami inss.

dla urzędników służby cywilnej:

mutualidad general de funcionarios civiles del estado

tel.: +34 91 273 95 00

skontaktuj się z muface, organem oferującym zabezpieczenie społeczne hiszpańskim urzędnikom, aby uzyskać dane kontaktowe biura informacyjnego i oddziałów regionalnych muface.