Ścieżka nawigacji

Nieplanowane leczenie medyczne - Luksemburg

W sytuacjach nadzwyczajnych

 • Dzwoń pod numer 112.

Caisse nationale de santé (luksemburski Narodowy Fundusz Zdrowia)
Tel.: + 352 27 57 - 1
Adres e-mail: cns@secu.lu


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • Możesz udać się do dowolnego lekarza, ponieważ wszyscy pracują w ramach publicznego systemu służby zdrowia (Caisse nationale de santé – CNS).
 • Opłaty za wizytę lekarską różnią się. Pamiętaj, aby zachować wszystkie rachunki.
 • Aby udać się do specjalisty, nie potrzebujesz skierowania od lekarza ogólnego.
 • Należy każdorazowo okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Dentyści

 • Możesz udać się do dowolnego dentysty, ponieważ wszyscy pracują w ramach publicznego systemu służby zdrowia.
 • Rocznie pełnemu zwrotowi podlega suma 60 euro, po przekroczeniu tej kwoty zwracanych jest 88 proc. kosztów leczenia dentystycznego. W przypadku protez dentystycznych obowiązują osobne stawki refundacji i warunków jej uzyskania.
 • W przypadku niektórych zabiegów dentystycznych trzeba najpierw uzyskać zgodę Narodowego Funduszu Zdrowia (CNS).

Leczenie szpitalne

 • Wszystkie szpitale w Luksemburgu mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (CNS). Po przyjęciu do szpitala należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 • W przypadku pobytu w szpitalu pacjenci uiszczają standardową opłatę dzienną, która nie podlega zwrotowi.
 • Opłata dzienna nie jest naliczana w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18.
 • W niektórych przypadkach konieczne może być uiszczenie opłaty bezpośrednio lekarzowi – należy wtedy zwrócić się do CNS o jej zwrot.
 • Za wszelkie opcje dodatkowe, np. pokój jednoosobowy, płaci pacjent.

Recepty

 • Leki na receptę wydawane są we wszystkich aptekach.
 • W przypadku niektórych recept leki są wydawane tylko, jeśli pacjent uzyskał zezwolenie Narodowego Funduszu Zdrowia (CNS).
 • Wysokość refundacji zależy od leku. Należy zapytać lekarza wypisującego receptę, czy jej zrealizowanie wymaga kontaktu z CNS.

Pogotowie

 • W nagłych przypadkach transport karetką jest bezpłatny, jeśli pacjent posiada przy sobie ważną kartę EKUZ lub kartę zastępczą.
 • Transport niezwiązany z nagłymi przypadkami jest płatny w wysokości do 70 proc. kosztów. Koszty ustalane są na podstawie stawki 1,12 euro/km z zastosowaniem minimalnej opłaty za przejazd w wysokości 34 euro. Ubezpieczeniem objęty jest tylko transport do szpitala lub ze szpitala. Na skierowaniu musi być zaznaczone, że ze względów medycznych pacjent musi zostać przewieziony w pozycji odchylonej lub unieruchomionej.

Ratownictwo lotnicze

W nagłych przypadkach transport pogotowiem lotniczym jest bezpłatny, jeśli pacjent posiada przy sobie ważną kartę EKUZ lub kartę zastępczą.


Zwrot kosztów

Wnioski o zwrot kosztów należy kierować do luksemburskiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Caisse nationale de santé – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Tel.: + 352 27 57 - 1
Adres e-mail: cns@secu.lu

 • Z reguły koszty nie są refundowane w pełni, ponieważ za niektóre świadczenia publicznej służby zdrowia częściowo płaci pacjent.
 • Aby uzyskać zwrot kosztów, wyślij do CNS oryginały rachunków oraz dowód zapłaty. Załącz również kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz podaj swój adres stałego zamieszkania i dane rachunku bankowego. Potwierdzenie refundacji zostanie wysłane na Twój adres.
 • Zachowaj kopie wszystkich wysłanych dokumentów.
 • Jeśli nie byłeś w stanie przedstawić wniosku o zwrot kosztów podczas pobytu w Luksemburgu, skontaktuj się w tej sprawie ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Udział pacjenta w kosztach
 • Opłaty za wizytę lekarską różnią się. Ubezpieczenie pokrywa zazwyczaj 88 proc. oficjalnej stawki. Pamiętaj, aby zachować wszystkie rachunki.
 • Za wizytę lekarza w domu pacjent musi zapłacić 20 proc. minimalnej stawki.
 • Za pobyt w szpitalu pacjentom naliczana jest opłata dzienna, która nie podlega zwrotowi i która wynosi obecnie 20,93 euro (opłata nie jest pobierana od dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia). Pacjent nie płaci za więcej niż 30 dni pobytu w szpitalu na rok kalendarzowy.
 • Leczenie dentystyczne – rocznie pełnemu zwrotowi podlega suma 60 euro, po przekroczeniu tej kwoty zwracanych jest 88 proc. kosztów. W przypadku protez dentystycznych obowiązują osobne stawki refundacji i warunków jej uzyskania.
 • Inne: zobacz 'Leczenie, zakres świadczeń i koszty'

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa
W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Luksemburgu

Caisse nationale de santé (CNS)

Tel.: + 352 27 57 - 1

Adres e-mail: cns@secu.lu

W przypadku utraty karty EKUZ o kartę zastępczą można zwrócić się za pomocą tego formularza.