Ścieżka nawigacji

Jak korzystać z karty - Łotwa

W nagłych wypadkach

 • Dzwoń pod numer 113 lub 112.

Nacionālais veselības dienests (Krajowa Służba Zdrowia – NHS)
Tel.: +371 67043700+37180001234
Email: nvd@vmnvd.gov.lv


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • Jeśli podczas pobytu na Łotwie będziesz pilnie potrzebować pomocy lekarza, dostęp do publicznej opieki zdrowotnej uzyskasz po okazaniu europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ).
 • Świadczenia publicznej opieki zdrowotnej zapewniają lekarze, którzy zawarli umowę z łotewską publiczną służbą zdrowia.
 • Aby uzyskać dostęp do takich świadczeń medycznych, należy okazać ważną kartę EKUZ i paszport lub inny dowód tożsamości. Jeśli nie okażesz tych dokumentów, możliwe, że będziesz musiał ponieść pełny koszt usługi.
 • Za wizytę u lekarza pobierane są opłaty. Opłaty nie obowiązują w przypadku:
  • pacjentów poniżej 18. roku życia
  • kobiet w ciąży leczonych w związku z ciążą
  • niektórych grup pacjentów dotkniętych konkretnymi chorobami (np. gruźlica, choroby psychiczne, niektóre choroby zakaźne).
 • Wizyta u specjalisty jest możliwa dopiero po uzyskaniu skierowania od lekarza, zazwyczaj ogólnego.
 • Od pacjentów, którzy cierpią na pewne określone choroby, nie jest wymagane skierowanie do: ginekologa, okulisty, chirurga dziecięcego, pediatry, psychiatry, specjalisty od uzależnień, pneumonologa (lekarz specjalizujący się w leczeniu gruźlicy), dermatologa-wenerologa (lekarz chorób skóry specjalizujący się w chorobach przenoszonych drogą płciową), endokrynologa (w przypadku chorych na cukrzycę), onkologa, specjalisty w dziedzinie chemioterapii oraz specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych (HIV/AIDS).
 • Na Łotwie opłaty za wizytę u lekarza nie są refundowane, ale o zwrot kosztów możesz ubiegać się u swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju.

Dentyści

 • Publiczna opieka dentystyczna obejmuje tylko dzieci.
 • Dorośli pacjenci muszą za leczenie dentystyczne płacić – na Łotwie nie jest ono refundowane.
 • Jeżeli leczenie dentystyczne jest refundowane w kraju rodzinnym, o zwrot kosztów można ubiegać się u swojego ubezpieczyciela.

Leczenie szpitalne

 • Jeśli w nagłym przypadku niezbędna będzie hospitalizacja, będziesz musiał okazać swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i paszport lub inny dowód tożsamości.
 • Za leczenie szpitalne, począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu, naliczana jest standardowa opłata. Opłaty za leczenie szpitalne nie obowiązują w przypadku:
  • pacjentów poniżej 18. roku życia
  • pacjentek hospitalizowanych z powodu ciąży lub porodu
  • pacjentów potrzebujących dializy lub innego rodzaju leczenia (np. chorób zakaźnych, psychicznych).
 • Obowiązują dodatkowe opłaty za:
  • tomografię komputerową
  • rezonans magnetyczny.
 • Oprócz tych opłat placówka medyczna może pobrać jeszcze opłatę za zabieg na sali operacyjnej.
 • Na Łotwie te opłaty nie są refundowane, ale o zwrot kosztów możesz ubiegać się u swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju.

Recepty

 • Jako posiadacz karty EKUZ masz prawo do zwrotu kosztów leków zakupionych na podstawie recepty (specjalny formularz recepty) wystawionej przez lekarza, który podpisał umowę z łotewską publiczną służbą zdrowia.
 • Leki należy wykupić w aptece, która zawarła umowę z łotewską publiczną służbą zdrowia. Aby zakupić leki, należy okazać:
  • kartę EKUZ,
  • paszport (lub inny dowód tożsamości)
  • receptę.
 • W zależności od zdiagnozowanej choroby państwowa służba zdrowia zwraca 100, 75 lub 50 proc. ceny leku na receptę.
 • Na Łotwie koszty leków na receptę nie są refundowane, ale o ich zwrot możesz ubiegać się u swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju.

Karetka pogotowia

 • Transport karetką pogotowia jest bezpłatny, o ile wezwano ją za pośrednictwem numeru 113.

Ratownictwo lotnicze

 • Zasady są takie same, jak w przypadku usług pogotowia.

Zwrot kosztów

 • Służba zdrowia na Łotwie oparta jest na modelu świadczeń rzeczowych, dlatego nie istnieje tam system refundowania kosztów medycznych. Pacjenci ponoszą tylko część kosztów leczenia.
 • Jeśli poniosłeś koszty leczenia, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Udział pacjenta w kosztach

 • Koszt badania ambulatoryjnego przeprowadzonego przez lekarza ogólnego wynosi 1,42 euro.
 • Dzienna opieka szpitalna – 7,11 euro
 • Badania specjalistyczne kosztują 4,27 euro.
 • Opłata za leczenie szpitalne wynosi 10 euro za dobę i jest naliczana począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu.
 • Opłata za leczenie pacjentów cierpiących na choroby onkologiczne i uzależnionych od narkotyków wynosi 7,11 euro za dobę i jest naliczana począwszy od drugiego dnia pobytu w szpitalu.
 • Stawka w zakładach opieki dziennej wynosi 7,11 euro i również jest naliczana począwszy od drugiego dnia pobytu.
 • Pacjenci chorzy na określone choroby wnoszą mniejsze opłaty.
 • Dodatkowe badania diagnostyczne kosztują od 1,42 do 35,57 euro.
 • Oprócz tych opłat placówka medyczna może jeszcze pobierać opłatę w wysokości od 1,42 euro do 31 euro (na przykład za wykonanie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego (MRI), elektroencefalogramu (EEG), elektrokardiogramu (EKG), zdjęć RTG czy endoskopii).

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

 • Zabiegi hemodializy, hemodiafiltracji i dializy otrzewnowej po okazaniu skierowania wykonywane są bezpłatnie.
 • Krajowa Służba Zdrowia nie pokrywa kosztów tlenoterapii.
 • Zabiegi chemoterapii wykonywane są bezpłatnie pod warunkiem przedstawienia skierowania od onkologa.

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?


Lekarze i szpitale honorujący EKUZ


W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych na Łotwie

Nacionālais veselības dienests (Krajowa Służba Zdrowia)

Tel.: +371 67043700

Adres e-mail: nvd@vmnvd.gov.lv