Ścieżka nawigacji

Jak korzystać z karty - Bulgaria

W nagłych wypadkach

 • Dzwoń pod numer 112.

Karetka pogotowia

 • Dzwoń pod numer 150.

Национална здравноосигурителна каса
(Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych)
Tel.: +359 2 965 9116
Infolinia: 0800 14 800


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • Większość lekarzy w Bułgarii zawarła umowę z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych.
 • Zazwyczaj dostęp do leczenia jest możliwy po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
 • Za wizytę u lekarza naliczana jest standardowa opłata w wysokości 2,90 lewów.
 • Ta opłata nie jest refundowana.

Dentyści

Leczenie szpitalne

 • Leczenie w szpitalach lub klinikach, które zawarły umowę z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych, jest bezpłatne dla osób posiadających ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub tymczasowe zaświadczenie o ubezpieczeniu.
 • Za każdy z pierwszych 10 dni pobytu w szpitalu naliczana jest standardowa opłata dzienna (5,80 lewów).
 • Po wypisaniu ze szpitala pacjenci mają również prawo do dwóch wizyt kontrolnych w ramach leczenia szpitalnego.

Recepty

 • Leki przepisane przez lekarza, który zawarł umowę z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych, można wykupić ze zniżką w aptekach, które podpisały umowę z tym funduszem. Apteki te są oznakowane logo funduszu.
 • Aby od Krajowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych uzyskać zwrot kosztów zakupu niektórych szczególnie drogich leków (np. na choroby przewlekłe), należy okazać tzw. książeczkę z receptami. Może ją wydać lekarz ogólny, który zawarł umowę z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych. W tej sprawie będziesz musiał zwrócić się do lekarza ogólnego.
 • Jeśli poniosłeś koszty leków, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Karetka pogotowia

 • W nagłych wypadkach usługi pogotowia są bezpłatne.

Ratownictwo lotnicze

 • Brak informacji

Zwrot kosztów

Lekarze

 • Standardowe opłaty za wizytę lekarską nie są w Bułgarii refundowane.

Dentyści

Recepty

 • W Bułgarii koszty większości leków pacjent ponosi częściowo we własnym zakresie.
 • Jeśli poniosłeś koszty leków, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem.

Udział pacjenta w kosztach

 • Za usługi służby zdrowia (badania kliniczne, opieka dentystyczna, usługi dla pacjentów hospitalizowanych i świadczone w ramach opieki ambulatoryjnej, leki wydawane na receptę) naliczane są opłaty, gdy Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa w całości kosztów udzielonej opieki zdrowotnej.
 • Niektóre szpitale pobierają od wszystkich pacjentów dodatkowe opłaty. Poproś je o wystawienie Ci rachunku.
 • Przed przyjęciem do szpitala dowiedz się z odpowiednim wyprzedzeniem, czy za leczenie naliczana będzie dodatkowa opłata i w jakiej wysokości.
 • Jako pacjent będziesz musiał uiścić wszelkie nieregulowane opłaty dodatkowe i opłaty za korzystanie z usług opieki zdrowotnej. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.
 • Przykłady udziału pacjenta w kosztach leczenia:
  • standardowe opłaty za leczenie szpitalne i ambulatoryjne
  • opłaty za wyroby medyczne i ich dostawę
  • opłaty za wybranie lekarza lub zespołu medycznego podczas leczenia stacjonarnego w szpitalu
  • opłaty za pokój jednoosobowy/dwuosobowy w szpitalu
  • opłaty za specjalną dietę.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

Dializa

 • Koszty hemodializy i dializy dootrzewnowej (ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa – CADO), automatycznej dializy otrzewnowej (APO) i leczenia dializą pacjenta w stanie ostrym są pokrywane przez Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych, pod warunkiem że zabiegi te są przeprowadzane w szpitalach/stacjach dializ akredytowanych przy funduszu, tj. takich, które fundusz ten uważa za uprawnione do leczenia w ramach odpowiedniej procedury klinicznej.

Tlenoterapia

 • Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych pokrywa tylko koszty leczenia ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP) i leczenia w trybie dwupoziomowym ciśnieniem w drogach oddechowych (BiPAP) przeprowadzanego w szpitalach akredytowanych przy funduszu, tj. uprawnionych do przeprowadzania takiej terapii.
 • Terapia ta ma zastosowanie tylko w odniesieniu do pacjentów ze schorzeniem nerwowo-mięśniowym, cierpiących na przewlekłą niewydolność oddechową, którym przepisano już fizjoterapię oddechową za pomocą wentylacji nieinwazyjnej (CPAP lub BiPAP). Terapia ta umożliwia wspomaganie oddychania odpowiednio do zdiagnozowanych wcześniej potrzeb pacjenta.
 • Informacje na temat zakładów leczniczych, które zawarły odpowiednią umowę z funduszem:

Chemioterapia

 • Chemoterapii można poddać się w szpitalach i klinikach onkologicznych akredytowanych przy Krajowym Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych, tj. takich, które fundusz uznał za uprawnione do leczenia w ramach procedury klinicznej nr 5 lub tzw. ścieżki klinicznej nr 298.
 • Ścieżka kliniczna stanowi system wymogów i wytycznych dla ekspertów z zakresu opieki zdrowotnej, którzy stawiają diagnozy i określają procedury terapeutyczne dla pacjentów z niektórymi chorobami wymagającymi hospitalizacji.

Jak ubiegać się o kartę EKUZ?


Lekarze i szpitale honorujący EKUZ

Wszystkie szpitale i wszyscy lekarze, którzy zawarli umowę z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych, powinni akceptować ważne karty EKUZ.

W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Bułgarii

Национална здравноосигурителна каса

Tel.: +359 2 965 9116

Infolinia: 0800 14 800

Adres e-mail: jvatkova@nhif.bg