Ścieżka nawigacji

Nieplanowane leczenie medyczne - Bulgaria

W sytuacjach nadzwyczajnych

 • Dzwoń pod numer 112.

Pogotowie

 • Dzwoń pod numer 150.

Национална здравноосигурителна каса
(Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych)
Tel.: +359 2 965 9116
Infolinia: 0800 14 800

Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • Większość lekarzy w Bułgarii zawarło umowę z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych.
 • Uznają oni Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 • Za wizytę u takiego lekarza naliczana jest standardowa opłata w wysokości 2,90 lewów.
 • Standardowe opłaty za wizytę lekarską nie są w Bułgarii refundowane.

Dentyści

 • Koszty większości usług dentystycznych nie są objęte ubezpieczeniem.
 • Jeśli dentysta nie zawarł umowy z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych, zostaniesz obciążony pełnymi kosztami leczenia i nie przysługuje Ci prawo do ich zwrotu.

Leczenie szpitalne

 • Leczenie w szpitalach lub klinikach, które zawarły umowę z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych, jest bezpłatne dla osób posiadających Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 • Za każdy z pierwszych 10 dni pobytu w szpitalu naliczana jest standardowa opłata w wysokości 5,80 lewów.
 • Po wypisaniu ze szpitala pacjenci mają również prawo do dwóch wizyt kontrolnych w ramach leczenia szpitalnego.

Recepty

 • Opłaty za leki nie są w Bułgarii refundowane.
 • Leki przepisane przez lekarza, który zawarł umowę z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych, można nabyć po cenach w całości lub częściowo refundowanych w aptekach, które zawarły odpowiednią umowę z tym funduszem. Na zewnątrz lub wewnątrz takich aptek widoczne jest jego logo.
 • Aby od Krajowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych uzyskać zwrot kosztów zakupu niektórych szczególnie drogich leków, np. w przypadku chorób przewlekłych, należy okazać tzw. książeczkę z receptami. Może ją wydać lekarz ogólny, który zawarł umowę z Krajowym Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych i który skonsultował się z lekarzem specjalistą. Musisz dokonać tymczasowego wyboru lekarza ogólnego, do którego się zwrócisz.
 • Jeśli poniosłeś koszty leczenia, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Pogotowie

 • W nagłych przypadkach usługi pogotowia są bezpłatne.

Ratownictwo lotnicze

 • Brak informacji

Zwrot kosztów

Lekarze

 • Standardowe opłaty za wizytę lekarską nie są w Bułgarii refundowane.

Dentyści

Recepty

 • Opłaty za leki nie są w Bułgarii refundowane.
 • Jeśli poniosłeś koszty leczenia, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Udział pacjenta w kosztach

 • Za usługi służby zdrowia (takie jak badania kliniczne, opieka dentystyczna, usługi dla pacjentów hospitalizowanych i świadczone w ramach opieki ambulatoryjnej, zakup lekarstw) naliczane są opłaty, gdy Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych nie pokrywa w całości kosztów udzielonej opieki zdrowotnej.
 • Niektóre szpitale pobierają od wszystkich pacjentów dodatkowe opłaty, które wyszczególniają na specjalnym rachunku.
 • Zaleca się, aby pacjenci z wyprzedzeniem zasięgnęli informacji w szpitalu, czy czekają ich dodatkowe koszty i jakiego rzędu.
 • Nieregulowane opłaty dodatkowe i opłaty za korzystanie z usług opieki zdrowotnej uiszcza pacjent i nie są one zwracane.
 • Przykłady udziału pacjenta w kosztach leczenia:
  • standardowe opłaty za leczenie szpitalne i ambulatoryjne
  • za wyroby medyczne i ich dostawy
  • za leczenie szpitalne prowadzone przez lekarza lub zespół medyczny
  • za pokój jednoosobowy w szpitalu
  • za niestandardowe życzenia dotyczące wyżywienia.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

Dializa

 • Koszty hemodializy, dializy dootrzewnowej (ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa – CADO), automatycznej dializy otrzewnowej (APO) i leczenia dializą pacjenta w stanie ostrym są pokrywane przez Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych, pod warunkiem że zabiegi te są przeprowadzane w szpitalach/stacjach dializ, które fundusz ten uważa za uprawnione do leczenia w ramach odpowiedniej procedury klinicznej (kliniczne procedury leczenia nr 1, 2, 3 i 4).
 • Kliniczna procedura leczenia stanowi system wymogów i wytycznych w zakresie prowadzenia bieżącego, wymaganego leczenia, które, podobnie jak stan zdrowia pacjenta, nie wymaga pobytu w szpitalu przez dłużej niż 12 godzin.

Tlenoterapia

 • Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych pokrywa tylko koszty leczenia ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP) i leczenia w trybie dwupoziomowym ciśnieniem w drogach oddechowych (BiPAP) przeprowadzane w szpitalach, które fundusz ten uważa za uprawnione do leczenia w ramach odpowiedniej procedury klinicznej (kliniczna procedura leczenia nr 17).
 • Ta procedura kliniczna ma zastosowanie tylko w odniesieniu do pacjentów ze schorzeniem nerwowo-mięśniowym, cierpiących na przewlekłą niewydolność oddechową, którym przepisano już fizjoterapię oddechową za pomocą wentylacji nieinwazyjnej (CPAP lub BiPAP), umożliwiającą wspomaganie oddychania odpowiednio do zdiagnozowanych wcześniej potrzeb pacjenta.
 • Raz w roku Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych pokrywa koszty leczenia w ramach procedury klinicznej nr 17.
 • Informacje na temat zakładów leczniczych, które zawarły odpowiednią umowę z funduszem, można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych lub jego regionalnego oddziału (w j. bułgarskim). Informacje te można też uzyskać bezpośrednio od funduszu lub jego regionalnego oddziału.

Chemioterapia

 • Chemoterapii można poddać się w szpitalach i klinikach onkologicznych, które Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych uznał za uprawnione do leczenia w ramach procedury klinicznej nr 5 lub tzw. ścieżki klinicznej nr 298.
 • Ścieżka kliniczna stanowi system wymogów i wytycznych dla ekspertów z zakresu opieki zdrowotnej, którzy stawiają diagnozy i określają procedury terapeutyczne dla pacjentów z niektórymi chorobami wymagającymi hospitalizacji.

W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych w Bułgarii

Национална здравноосигурителна каса

Tel.: +359 2 965 9116

Infolinia: 0800 14 800

Adres e-mail: jvatkova@nhif.bg


  Podziel się

 • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+