Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Niet-geplande zorg - Spanje

Noodgevallen

Bel 112

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Ministerie van Volksgezondheid, sociale zaken en gelijke kansen)
Tel.: +34 901 400 100
E-mail: oiac@msssi.es
Website: www.msssi.gob.es


Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • De gezondheidszorg van het openbare zorgstelsel is gratis. Let op: hotels en touroperators raden soms privé-artsen aan waarvoor u wel moet betalen.
 • Als u bij een noodgeval een dokter belt, houd dan uw geldige zorgpas bij de hand en vraag om openbare zorg ("asistencia sanitaria pública" of "asistencia del Sistema Nacional de Salud").
 • Als u vooraf moet betalen, betekent dit dat u niet onder het openbare zorgstelsel behandeld wordt en dat uw zorgpas dus niet geaccepteerd wordt.

Tandartsen

 • Behalve in zeer uitzonderlijke vallen in de eerstelijnszorg wordt de behandeling door de tandarts niet gedekt door het openbare zorgstelsel.
 • Alleen preventieve behandelingen en bepaalde behandelingen bij kinderen zijn gedekt.
 • Er is geen systeem van terugbetalingen.

Ziekenhuisopname

 • Om in een ziekenhuis te worden behandeld, hebt u een verwijsbrief van een arts nodig, behalve bij spoedgevallen.
 • Alleen in openbare ziekenhuizen wordt u gratis behandeld.
 • Toon uw geldige Europese zorgpas bij uw opname, want anders zult u het particuliere tarief moeten betalen.
 • De kosten van particuliere zorg worden niet vergoed.

Geneesmiddelen

 • Geneesmiddelen die u worden voorgeschreven door een bij het openbare zorgstelsel aangesloten arts, kunt u bij elke apotheek ("farmacia") krijgen.
 • Als u kunt aantonen dat u een gepensioneerde uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland bent, dan betaalt u minder voor geneesmiddelen (op enkele uitzonderingen na).
 • Als u na een verblijf in het ziekenhuis geneesmiddelen nodig heeft, wordt dat aangegeven in het medisch verslag van het ziekenhuis. Als u met dit verslag naar een eerstelijnscentrum ("centro de salud") gaat, zal een arts daar een voorschrift/recept voor u uitschrijven.

Ambulance

 • Ambulancevervoer is gratis als het door een openbare zorgverstrekker gebeurt.

Traumahelikopter

 • Geen specifieke regels.

Terugbetalingen
 • In Spanje zijn er geen terugbetalingen omdat de openbare gezondheidszorg gratis is.
 • Als u voor verleende zorg heeft moeten betalen, dan kunt u de kosten daarvan na thuiskomst bij uw zorgverzekeraar declareren.

Eigen bijdrage
 • Behalve voor geneesmiddelen op doktersvoorschrift is de toegang tot openbare gezondheidszorg, inclusief eerstelijnszorg, specialistische zorg, ziekenhuisopname en spoedeisende hulp, geheel gratis: er is geen eigen bijdrage.
 • Voor geneesmiddelen op doktersvoorschrift die onder het openbare stelsel vallen, betaalt u doorgaans een percentage van de kosten:
  • 10% als u een gepensioneerde uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland bent,
  • 50% in de overige gevallen.

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie
 • Als u een van deze behandelingen nodig heeft, moet u hiervoor vóór uw vertrek een afspraak maken. Doe dat ruim op tijd.
 • Zorg dat u aanklopt bij een zorgverstrekker die bij het openbare stelsel is aangesloten. Behandelingen in particuliere klinieken worden niet door uw Europese zorgpas gedekt.
 • Voor chemotherapie moet u contact opnemen met een ziekenhuis.
 • Voor nierdialyse moet u bij een "centro de especialidades" (specialistisch centrum) of ziekenhuis zijn.
 • Voor zuurstoftherapie is uw eerste contactpunt het "centro de salud" (gezondheidscentrum). U kunt voor deze behandeling ook terecht bij een "centro de especialidades" (specialistisch centrum) of ziekenhuis.
 • Neem voor uw vertrek contact op met de gezondheidsdienst van de autonome gemeenschap waarin de plaats van bestemming ligt. Die kan u meer vertellen over de procedures en de beschikbare centra.
 • Gezondheidsdiensten van de autonome gemeenschappen

Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Spanje uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Tel.: +34 901 16 65 65

Neem contact op met de provinciale hoofdkantoren van het INSS

Voor ambtenaren:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)

Tel.: +34 91 273 95 00

Op de website van MUFACE, het socialezekerheidsorgaan voor Spaanse ambtenaren, vindt u de contactgegevens van het informatiecentrum en van de provinciale vestigingen van MUFACE.