Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Zo gebruikt u de kaart - Slovenië

Noodgevallen

Bel 112

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Sloveense ziektekostenverzekering – ZZZS)
Tel.: +386 1 30 77 300
E-mail: DI@zzzs.si


Behandeling, dekking en kosten

Artsen

  • Als u gebruik wilt maken van de voordelen van de Europese zorgpas, moet u een arts raadplegen die is aangesloten bij de Sloveense ziektekostenverzekering (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS).
  • Soms moet u een eigen bijdrage betalen. Die wordt niet vergoed in Slovenië, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Tandartsen

  • Als u gebruik wilt maken van de voordelen van de Europese zorgpas, moet u een tandarts raadplegen in een openbaar of particulier medisch centrum dat bij de Sloveense ziektekostenverzekering (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS) is aangesloten.

Ziekenhuisopname

  • Behalve in spoedgevallen hebt u een verwijsbrief van een arts nodig.

Geneesmiddelen

  • De kosten van geneesmiddelen variëren per recept/voorschrift. Deze kosten worden niet vergoed in Slovenië, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Ambulance

  • Dringend ziekenvervoer per ambulance is gratis, mits een arts bevestigt dat dit medisch noodzakelijk was.
  • Zo niet, dan moet u tot 90% van de kosten zelf betalen.

Traumahelikopter

Geen gegevens beschikbaar.

Terugbetalingen

  • Er is geen terugbetalingssysteem in Slovenië.
  • Als u toch voor de verleende zorg heeft moeten betalen, dan kunt u de kosten daarvan na thuiskomst bij uw zorgverzekeraar declareren.

Eigen bijdrage

Informatie over medische diensten waarvoor u extra moet betalen, vindt u op de Engelstalige website van de Sloveense ziektekostenverzekering ZZZS onder "Coverage and costs".

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie


Een Europese zorgpas aanvragen


Wie accepteert de zorgpas?


Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Slovenië uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

(ZZZS – Sloveense ziektekostenverzekering)

Služba za poslovanje s karticami (Dienst zorgpasbeheer)

Tel.: +386 1 30 77 466
E-mail: kzz@zzzs.si