Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Niet-geplande zorg - Slovenië

Noodsituaties

Bel 112

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS – Sloveense ziektekostenverzekering)
Telefoonnummer: +386 1 30 77 200
Email: DI@zzzs.si

Behandelingen en kosten

Artsen

  • Als u gebruik wilt maken van de voordelen van de Europese zorgpas, moet u een arts raadplegen die is aangesloten bij de ZZZS.
  • Soms moet u een eigen bijdrage betalen. Dit bedrag wordt niet vergoed in Slovenië, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Tandartsen

  • Als u gebruik wilt maken van de voordelen van de Europese zorgpas, moet u een tandarts raadplegen in een openbaar of particulier medisch centrum dat een contract heeft met de ZZZS.

Ziekenhuisopname

  • Behalve in noodgevallen, heeft u een verwijsbrief van een arts nodig.

Geneesmiddelen

  • De kosten van geneesmiddelen variëren per recept/voorschrift. Deze kosten worden niet vergoed in Slovenië, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Ambulance

  • Dringend ziekenvervoer per ambulance is gratis, mits een arts bevestigt dat dit medisch noodzakelijk was. Zo niet, dan moet u maximaal 90% van de kosten zelf betalen.

Luchtambulance

  • Geen informatie beschikbaar.

Terugbetalingen

Er is geen terugbetalingssysteem in Slovenië.

Als u toch hebt moeten betalen voor de verleende zorg, dan kunt u bij thuiskomst uw verzekeringsmaatschappij om terugbetaling vragen.

    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+