Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Zo gebruikt u de kaart - Slowakije

Alarmnummer

Bel 112

Noodgevallen

Bel 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Zorgautoriteit)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel.: +421 2 20 856 226


Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • Om gebruik te kunnen maken van uw Europese zorgpas, moet u een arts raadplegen die is aangesloten bij het Slowaaks stelsel voor openbare gezondheidszorg.
 • Soms moet u een eigen bijdrage betalen. Die wordt in Slowakije niet vergoed, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Tandartsen

 • Om gebruik te kunnen maken van uw Europese zorgpas, moet u een tandarts raadplegen die is aangesloten bij het Slowaaks stelsel voor openbare gezondheidszorg.
 • Spoedeisende tandverzorging is gratis, afgezien van bepaalde materiaalkosten.
 • Voor alle andere tandheelkundige zorg moet u een eigen bijdrage betalen. Die wordt in Slowakije niet vergoed, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Behandeling in een ziekenhuis

 • Voor spoedeisende hulp kunt u in elk ziekenhuis terecht. Een verwijsbrief is niet nodig.
 • Behandelingen en geneesmiddelen zijn in principe gratis, maar complexe ingrepen moet u zelf betalen. De kosten daarvan worden niet vergoed in Slowakije, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Geneesmiddelen

 • Voor elk geneesmiddel moet u een eigen bijdrage betalen.
 • De kosten van geneesmiddelen die niet onder het openbare zorgstelsel vallen, zult u gedeeltelijk zelf moeten betalen. Deze kosten worden in Slowakije niet vergoed, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.
 • Apotheken hebben een lijst met geneesmiddelen die worden vergoed.

Ambulance

 • Gratis

Traumahelikopter


Terugbetalingen

 • Er is geen terugbetalingssysteem in Slowakije.
 • Als u voor verleende zorg heeft moeten betalen, dan kunt u de kosten daarvan na thuiskomst bij uw zorgverzekeraar declareren.

Eigen bijdrage

Begeleiders van patiënten in ziekenhuizen

 • De kosten bedragen 3,32 euro per dag, waarbij de eerste en de laatste dag samen voor één dag tellen.
 • Het verblijf is gratis voor begeleiders van:
  • zogende moeders met kind/kinderen
  • kinderen onder de 3 jaar
  • kinderen en jongeren onder de 18 die voor kanker worden behandeld

Apotheken

 • U betaalt 0,17 euro administratiekosten per voorschrift/recept.
 • U hoeft dit bedrag niet te betalen als:
  • u een uittreksel van uw voorschrift/recept voorlegt
  • het om geneesmiddelen of dieetproducten gaat die u geheel zelf betaalt
  • het om een vaccin gaat (voorschrift/recept met de letter "V")

Afdeling spoedeisende hulp

 • Bij een bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp (van een gezondheidscentrum of ziekenhuis) moet u een eigen bijdrage van 1,99 euro betalen.
 • Als u moet worden opgenomen, hoeft u deze eigen bijdrage niet te betalen.

Ziekenvervoer

 • De eigen bijdrage voor ambulancevervoer bedraagt 0,07 euro per kilometer.
 • U hoeft dit bedrag niet te betalen als:
  • u deelneemt aan een programma voor chronische dialyse of transplantatie
  • u voor kanker wordt behandeld of een hartoperatie moet ondergaan
  • u ernstig gehandicapt bent en u op particulier vervoer bent aangewezen
  • u in opdracht van het ziekenhuis naar een ander ziekenhuis wordt overgebracht

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

 • Met uw Europese zorgpas heeft u in Slowakije recht op dialyse, zuurstoftherapie en chemotherapie.
 • Voor zo'n behandeling moet u, voor u naar Slowakije vertrekt, een afspraak maken met een bij het openbare zorgstelsel aangesloten ziekenhuis of kliniek.
 • U moet in het bezit zijn van een doktersverklaring waaruit blijkt dat de behandeling noodzakelijk is.
 • De lijst van aangesloten zorgverstrekkers per stad kunt u vinden op de volgende websites:
 • Lijst van dialysecentra (alleen in het Slowaaks)

Een Europese zorgpas aanvragen


Wie accepteert de zorgpas?


Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Slowakije uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
(Zorgautoriteit)

SK - 829 24 Bratislava 25

Tel.: +421 2 20 856 226