Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Niet-geplande zorg - Slowakije

Alarmnummer

Bel 112

Noodgevallen

Bel 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Zorgautoriteit)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel.: +421 2 20 856 226


Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • Om gebruik te kunnen maken van uw Europese zorgpas, moet u een arts raadplegen die is aangesloten bij het Slowaaks stelsel voor openbare gezondheidszorg.
 • Soms moet u een eigen bijdrage betalen. Die wordt in Slowakije niet vergoed, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Tandartsen

 • Om gebruik te kunnen maken van uw Europese zorgpas, moet u een tandarts raadplegen die is aangesloten bij het Slowaaks stelsel voor openbare gezondheidszorg.
 • Spoedeisende tandverzorging is gratis, afgezien van bepaalde materiaalkosten.
 • Voor alle andere tandheelkundige zorg moet u een eigen bijdrage betalen. Die wordt in Slowakije niet vergoed, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Behandeling in een ziekenhuis

 • Voor een spoedbehandeling kunt u in elk ziekenhuis terecht. Een verwijsbrief is niet nodig.
 • Behandelingen en geneesmiddelen zijn in principe gratis, maar complexe ingrepen moet u zelf betalen. De kosten daarvan worden niet vergoed in Slowakije, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.

Geneesmiddelen

 • Voor elk geneesmiddel moet u een eigen bijdrage betalen.
 • De kosten van geneesmiddelen die niet onder het openbare zorgstelsel vallen, zult u gedeeltelijk zelf moeten betalen. Deze kosten worden in Slowakije niet vergoed, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.
 • Apotheken hebben een lijst met geneesmiddelen die worden vergoed.

Ambulance

 • Gratis

Traumahelikopter


Terugbetalingen
 • Er is geen terugbetalingssysteem in Slowakije.
 • Als u toch voor verleende zorg heeft moeten betalen, dan kunt u de kosten daarvan na thuiskomst bij uw zorgverzekeraar declareren.

Eigen bijdrage

Begeleiders van patiënten in ziekenhuizen

 • De kosten bedragen 3,32 euro per dag, waarbij de eerste en de laatste dag samen voor één dag tellen.
 • Het verblijf is gratis voor begeleiders van:
  • zogende moeders met kind/kinderen
  • kinderen onder de 3 jaar
  • kinderen en jongeren onder de 18 die voor kanker worden behandeld

Apotheken

 • U betaalt 0,17 euro administratiekosten per voorschrift/recept.
 • U hoeft dit bedrag niet te betalen als:
  • u een uittreksel van uw voorschrift/recept voorlegt
  • het om geneesmiddelen of dieetproducten gaat die u geheel zelf betaalt
  • het om een vaccin gaat (voorschrift/recept met de letter "V")

Afdeling spoedeisende hulp

 • Bij een bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp (van een gezondheidscentrum of ziekenhuis) moet u een eigen bijdrage van 1,99 euro betalen.
 • Als blijkt dat u moet worden opgenomen, hoeft u deze eigen bijdrage niet te betalen.

Ziekenvervoer

 • De eigen bijdrage voor ambulancevervoer bedraagt 0,07 euro per kilometer.
 • U hoeft dit bedrag niet te betalen als:
  • u deelneemt aan een programma voor chronische dialyse of transplantatie
  • u voor kanker wordt behandeld of een hartoperatie moet ondergaan
  • u ernstig gehandicapt bent en u op particulier vervoer bent aangewezen
  • u in opdracht van het ziekenhuis naar een ander ziekenhuis wordt overgebracht

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie
 • Met uw Europese zorgpas heeft u in Slowakije recht op dialyse, zuurstoftherapie en chemotherapie.
 • Voor zo'n behandeling moet u, voor u naar Slowakije vertrekt, een afspraak maken met een bij het openbare zorgstelsel aangesloten ziekenhuis of kliniek.
 • U moet in het bezit zijn van een doktersverklaring waaruit blijkt dat de behandeling noodzakelijk is.
 • De lijst van aangesloten zorgverstrekkers per stad kunt u vinden op de volgende websites:
 • Lijst van dialysecentra (in het Slowaaks)

Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Slowakije uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2

SK - 829 24 Bratislava 25

Tel.: +421 2 20 856 226