Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Niet-geplande zorg - Roemenië

Noodgevallen

Bel 112

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nationale ziekteverzekering)
Tel: +40 372 309 250; +40 372 309 105

Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • Om met uw Europese zorgpas de nodige zorg te krijgen, gaat u naar een arts of specialist bij een zorginstelling die is aangesloten bij de nationale ziekteverzekering (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ("CNAS")) of een de plaatselijke kantoren.
 • Adressen van erkende zorginstellingen kunt u krijgen bij de CNAS.
 • Behandelingen die u op vertoon van uw zorgpas krijgt, worden door de CNAS of een van de plaatselijke kantoren aan de zorgverlener betaald.

Tandartsen

 • Om met uw Europese zorgpas de nodige tandheelkundige zorg te krijgen, gaat u naar een tandarts die is aangesloten bij de CNAS of een van de plaatselijke kantoren. Adressen van erkende tandartsen kunt u krijgen bij de CNAS.
 • U heeft alleen recht op tandheelkundige zorg in spoedeisende gevallen. In die gevallen wordt de behandeling door het CNAS betaald.

Ziekenhuisopname

 • Om met uw Europese zorgpas de nodige zorg te krijgen, gaat u naar een ziekenhuis dat is aangesloten bij de CNAS of een van de plaatselijke kantoren.
 • Houders van een Europese zorgpas hebben in het ziekenhuis recht op het volgende.
  • Opname voor:
   • spoedeisende behandelingen, inclusief operaties, wanneer het leven van de patiënt in gevaar is of dreigt te komen, tot dit gevaar is geweken;
   • besmettelijke ziekten waarvoor de patiënt in quarantaine moet blijven tot het besmettingsgevaar voorbij is;
   • bevallingen.
  • Poliklinische behandelingen voor:
   • medische spoedgevallen, inclusief operaties
   • ziekten waarvoor de patiënt niet in quarantaine hoeft.

Deze ziekenhuiskosten worden betaald door het plaatselijke CNAS-kantoor waarbij het ziekenhuis is aangesloten.

Geneesmiddelen

 • Houders van een Europese zorgpas hebben recht op geneesmiddelen met en zonder eigen bijdrage als die zijn voorgeschreven door een arts en geleverd door een apotheek die is aangesloten bij het CNAS.
 • Artsen mogen medicijnen voorschrijven van bepaalde lijsten (A, B en C). CNAS vergoedt tot 90% van de aanbevolen prijs van geneesmiddelen op lijst A; 50% van die op lijst B en 100% van die op lijst C.

Spoedeisende hulp en vervoer

Houders van een Europese zorgpas hebben recht op het volgende.

 • Huisbezoeken in spoedeisende gevallen.
 • Vervoer:
  • Vervoer van de arts of, als de patiënt niet thuis behandeld kan worden en niet in kritieke toestand is, vervoer van de patiënt en eventueel medische begeleiders naar het ziekenhuis.
  • Bij overlijdens, het vervoer heen en terug van een arts om de wettelijk verplichte overlijdensakte op te stellen, op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen.

Deze diensten worden geleverd door gespecialiseerde firma's die zijn aangesloten bij de nationale ziekteverzekering.

Ambulance

 • In dringende gevallen kunt u een beroep doen op plaatselijk ambulancevervoer, de ambulancedienst van Boekarest en de SMURD (mobiele reddings- en reanimatiedienst, alleen in het Roemeens).

Traumahelikopter

 • De traumahelikopter wordt gebruikt voor binnenlands vervoer, maar alleen in uitzonderlijke spoedeisende gevallen.

Terugbetalingen

 • Behandeling is meestal gratis, dus zorgpashouders hoeven niets te betalen.
 • Toeslagen (zelf te betalen door zorgpashouders)
  • Alle behandelingen die niet door de Europese zorgpas worden gedekt.
  • Alle behandelingen door zorgverleners die niet zijn erkend door de CNAS (die niet contractueel bij de nationale ziekteverzekering zijn aangesloten).
  • Bij ziekenhuisopname, de kosten voor meer of betere accommodatie en/of maaltijden dan het standaardpakket, indien de patiënt daarom vraagt. Voor zowel particuliere als openbare ziekenhuizen bedraagt deze toeslag maximaal 300 lei (zo'n 68 euro) per dag.
  • Eigen bijdrage voor medische behandelingen tijdens een ziekenhuisopname (lees hieronder meer over de eigen bijdragen).
  • De kosten van medicijnen die niet door de nationale ziekteverzekering worden gedekt.
  • De kosten van medicijnen die worden geleverd door een apotheek die niet is aangesloten bij de CNAS.
  • De eigen bijdrage voor medicijnen op recept. Houders van een Europese zorgpas betalen een gedeelte van de verkoopprijs:
   • afhankelijk van de categorie 10% tot 50% van de aanbevolen prijs
   • het verschil tussen de aanbevolen prijs en de reële verkoopprijs.

Eigen bijdrage

 • Ieder ziekenhuis bepaalt zelf de eigen bijdrage per behandeling tijdens een ziekenhuisopname: het minimum is 5 lei, het maximum is 10 lei (2,25 euro).
 • U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor spoedeisende behandelingen in een ziekenhuis.

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

Dialyseapparatuur

 • Houders van een Europese zorgpas hebben recht op dialyse onder dezelfde voorwaarden als personen die zijn aangesloten bij de Roemeense nationale ziekteverzekering.
 • Volgens het Roemeense nationale dialyseprogramma hebben chronische nierpatiënten recht op behandeling, inclusief medicijnen, medisch materiaal, onderzoeken, vervoer van en naar het dialysecentrum (inclusief maandelijkse levering aan huis van medicijnen en dialysemateriaal).
 • Alleen dialyse door openbare of particuliere instellingen die zijn aangesloten bij de CNAS, wordt vergoed.

Zuurstoftherapie

 • Houders van een Europese zorgpas hebben recht op zuurstoftherapie in het kader van een ziekenhuisopname.
 • Dit wordt vergoed door de CNAS.
 • Zie ook de voorwaarden onder "Ziekenhuisopname".

Chemotherapie

 • Houders van een Europese zorgpas hebben recht op kankerbehandeling volgens het Roemeense subprogramma voor oncologische behandelingen. Behandelingen met cytostatica, immunomodulatoren, hormonen, groeimiddelen en osteoclastremmers worden vergoed.
 • Voor medicijnen heeft u een recept nodig van een arts die is aangesloten bij de CNAS, en u kunt ze kopen bij apotheken van ziekenhuizen die aan dit subprogramma meewerken, of bij onafhankelijke apotheken. De arts moet geneesmiddelen voorschrijven uit de zogenaamde C2-lijst.
 • Lijsten van ziekenhuizen, onafhankelijke apotheken en specialisten die zijn erkend door de CNAS, vindt u op de website van de CNAS.

Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Roemenië uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nationale ziekteverzekering)
Tel.: +40 372 309 236
E-mail: relpubl1@casan.ro


  Share

 • Twitter Facebook Delen op Google+