Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Niet-geplande zorg - Nederland

Noodsituaties

Bel 112

Agis Zorgverzekeringen
Tel.: +31 33 445 68 70
E-mail: gbr@agisweb.nl

Behandelingen en kosten

Artsen

  • Om gebruik te kunnen maken van uw Europese ziekteverzekeringskaart, moet u een arts raadplegen die is aangesloten bij het Nederlands stelsel voor openbare gezondheidszorg.

Tandartsen

  • Alleen voor kinderen betaalt de overheid de tandarts. Volwassenen moeten hun eigen tandartskosten betalen. In Nederland worden deze niet terugbetaald. Als de tandzorg in uw eigen land wel wordt vergoed, kunt u de kosten bij uw eigen zorgverzekeraar declareren.

Ziekenhuisopname

  • Als u onverwacht in een ziekenhuis wordt opgenomen, moet u uw Europese zorgpas laten zien.

Geneesmiddelen

  • In sommige gevallen moet u een deel van de kosten zelf betalen. U kunt aan de apotheker vragen hoe het zit met de dekking.
  • Als u een eigen bijdrage moet betalen die niet in Nederland wordt terugbetaald, kunt u altijd uw eigen verzekering vragen of zij deze kosten vergoeden.

Ambulance

  • Vervoer per ambulance is gratis, voor zover een arts dit noodzakelijk vindt.

Luchtambulance

  • Indien nodig wordt u per traumahelicopter vervoerd.

Terugbetalingen

Voor terugbetalingen kunt u kunt contact opnemen met het kantoor van Agis Zorgverzekeringen in Nederland.

Agis Zorgverzekeringen
Groep Buitenlands Recht
Postbus 1725
3800 BS Amersfoort
Tel.: + 31 33 445 68 70
E-mail: gbr@agisweb.nl

Heeft u in Nederland iets moeten betalen en heeft u er geen verzoek om terugbetaling kunnen indienen, dan kunt u de kosten na thuiskomst bij uw eigen zorgverzekeraar declareren. Uw nationale zorgverzekeraar neemt dan contact op met Agis. U wordt vergoed op basis van de in Nederland geldende wettelijke tarieven voor terugbetaling.

    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+