Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Zo gebruikt u de kaart - Luxemburg

Noodgevallen

Caisse nationale de santé (Luxemburgse nationale zorgverzekeraar)
Tel.: + 352 27 57 - 1
E-mail: cns@secu.lu 


Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • U mag zelf kiezen welke arts u raadpleegt. Ze werken allemaal samen met de nationale zorgverzekeraar (Caisse nationale de santé – CNS).
 • De kosten kunnen variëren. Zorg dat u een betalingsbewijs krijgt voor alles wat u betaalt.
 • U heeft geen verwijsbrief nodig om een specialist te raadplegen.
 • Laat uw geldige Europese zorgpas zien.

Tandartsen

 • U mag zelf kiezen welke tandarts u raadpleegt, ze werken allemaal samen met de nationale zorgverzekeraar (CNS).
 • Per jaar wordt de eerste 60 euro aan tandartskosten volledig vergoed, de rest voor 88%. Voor tandprotheses gelden speciale voorwaarden en vergoedingspercentages.
 • Voor sommige tandheelkundige behandelingen moet u van tevoren toestemming vragen bij de CNS.

Ziekenhuisopname

 • Alle ziekenhuizen in Luxemburg hebben een contract met de nationale zorgverzekeraar CNS. U moet in het ziekenhuis wel uw geldige Europese zorgpas laten zien.
 • Bij opname moet u per dag een vaste eigen bijdrage betalen die niet wordt vergoed.
 • De eigen bijdrage per dag geldt niet voor kinderen onder de 18
 • en ook niet voor vrouwen in de eerste 12 dagen na een bevalling.
 • Soms moet u de behandelende arts direct betalen. Die kosten kunt u naderhand bij de CNS declareren.
 • Wilt u extra's, zoals een eenpersoonskamer, dan moet u die zelf betalen.

Geneesmiddelen

 • U kunt met uw doktersrecept bij elke apotheek in Luxemburg terecht.
 • Sommige recepten moeten eerst door de nationale zorgverzekeraar CNS worden goedgekeurd. Pas daarna krijgt u het geneesmiddel.
 • Hoeveel er wordt vergoed, hangt af van het soort geneesmiddel. Vraag daarom aan de arts of u contact moet opnemen met het CNS.
 • Van de kosten van geneesmiddelen wordt 40%, 80% of 100% vergoed, voor zover zij op de maandelijks gepubliceerde lijst van geneesmiddelen staan.

Ambulance

 • In noodgevallen is ambulancevervoer (door de ambulancedienst SAMU) gratis voor iedereen met een geldige Europese zorgpas (of een vervangend certificaat).
 • In andere gevallen wordt maximaal 70% van de rekening vergoed, op basis van 1,25 euro/km met een minimum van 38 euro per rit. Alleen ritten van of naar een ziekenhuis worden vergoed en op het voorschrift moet staan vermeld dat de patiënt om medische redenen liggend of geïmmobiliseerd moet worden vervoerd.

Traumahelikopter

In noodgevallen is vervoer per traumahelikopter gratis voor iedereen met een geldige Europese zorgpas (of een vervangend certificaat).


Terugbetalingen

Verzoeken om terugbetaling moet u richten aan de Luxemburgse nationale zorgverzekeraar (Caisse nationale de santé – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Tel.: + 352 27 57 - 1
E-mail: cns@secu.lu

 • U krijgt niet altijd het volle bedrag terug omdat in Luxemburg voor bepaalde medische behandelingen een eigen bijdrage geldt.
 • Om te worden vergoed moet u de originele rekening en een betalingsbewijs indienen bij het CNS. Ook moet u een kopie van uw Europese zorgpas afgeven, samen met uw adres en uw bankgegevens (een door uw bank afgegeven verklaring met uw bankgegevens of relevé d'identité bancaire, RIB). Een bevestiging van de terugbetaling wordt naar uw vaste adres gestuurd.
 • Maak kopieën van alles wat u instuurt en bewaar die.
 • Hebt u tijdens uw verblijf in Luxemburg niet om vergoeding kunnen vragen? Neem dan bij thuiskomst contact op met uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

 • Bezoek aan de huisarts: de kosten kunnen variëren. Meestal krijgt u 88% van het officiële tarief vergoed. Zorg dat u een betalingsbewijs krijgt voor alles wat u betaalt.
 • Huisbezoek (visite): u betaalt zelf 20% van het minimumtarief voor een huisbezoek.
 • Ziekenhuisopname: u betaalt momenteel een eigen bijdrage van 21,45 euro per dag (maar niet voor kinderen en jongeren onder de 18). U krijgt dat bedrag niet terug. Er is bovendien een plafond van 30 dagen per kalenderjaar.
 • Tandartskosten: per jaar wordt de eerste 60 euro aan tandartskosten volledig vergoed, de rest voor 88%. Voor tandprotheses gelden speciale voorwaarden en vergoedingspercentages.
 • Overige kosten: zie onder 'Behandeling, dekking en kosten'

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie


Een Europese zorgpas aanvragen

Wie in Luxemburg verzekerd is, kan zijn Europese zorgpas online aanvragen.


Wie accepteert de zorgpas?

Alle artsen met toestemming om in Luxemburg te werken hebben automatisch een contract met de nationale zorgverzekeraar (Caisse nationale de santé – CNS).

Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Luxemburg uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Caisse nationale de santé (CNS)

Tel.: + 352 27 57 - 1

E-mail: cns@secu.lu

Vervangend certificaat aanvragen