Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Niet-geplande zorg - Letland

Noodgevallen

Nacionālais veselības dienests (Letse nationale gezondheidsdienst)
Tel.: +371 67 04 37 00; +371 80 00 12 34
E-mail: nvd@vmnvd.gov.lv


Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • Als u tijdelijk in Letland verblijft, dan heeft u met een geldige Europese zorgpas (EHIC) toegang tot dringende/noodzakelijke openbare medische zorg.
 • Deze zorg wordt verstrekt door artsen of andere zorgverleners die onder contract met de nationale gezondheidsdienst werken.
 • U moet uw geldige EHIC en uw paspoort (of ander identiteitsbewijs) laten zien. Kunt u dat niet, dan kan de arts of zorgverlener u vragen de volledige kosten te betalen.
 • Bij een bezoek aan de dokter moet u een eigen bijdrage betalen. Dat geldt niet voor:
  • jongeren onder de 18
  • zwangere vrouwen bij een behandeling in verband met hun zwangerschap
  • bepaalde categorieën patiënten met een bijzondere diagnose
 • Voor specialistische zorg hebt u een verwijzing van een arts, meestal een huisarts, nodig.
 • Staat uw ziekte op een bepaalde lijst van ziekten, dan heeft u geen verwijsbrief nodig voor een bezoek aan een: gynaecoloog, oogarts, kinderchirurg, kinderarts, psychiater, verslavingsdeskundige, tuberculose-arts, dermatoveneroloog, endocrinoloog of oncoloog.
 • De eigen bijdrage wordt in Letland niet vergoed. U kunt deze kosten na thuiskomst mogelijk wel bij uw eigen zorgverzekeraar declareren.

Tandartsen

 • Alleen voor kinderen betaalt de overheid de tandarts.
 • Volwassenen moeten hun eigen tandartskosten betalen. In Letland worden deze niet terugbetaald.
 • Als tandheelkundige behandelingen in uw eigen land wel worden vergoed, dan kunt u de kosten daarvan na thuiskomst bij uw zorgverzekeraar declareren.

Ziekenhuisopname

 • Bij opname in het ziekenhuis moet u uw EHIC en uw paspoort of (ander identiteitsbewijs) laten zien.
 • Vanaf de tweede dag betaalt u een eigen bijdrage per ligdag. Dat geldt niet voor:
  • jongeren onder de 18
  • zwangere vrouwen die in verband met hun zwangerschap of bevalling worden opgenomen
  • nierdialysepatiënten of patiënten die in verband met bepaalde andere behandelingen (besmettelijke ziekten, geestesziekten) worden opgenomen
 • Aanvullende kosten worden in rekening gebracht voor:
  • CT-scans
  • MRI-scans
 • Naast de eigen bijdrage kan de zorginstelling ook een bijdrage aanrekenen voor ingrepen in een operatiekamer.
 • Deze wordt in Letland niet vergoed. U kunt deze kosten na thuiskomst mogelijk wel bij uw eigen zorgverzekeraar declareren.

Geneesmiddelen en therapie

 • Als EHIC-houder heeft u recht op geneesmiddelen die door een bij de Letse gezondheidsdienst aangesloten arts worden voorgeschreven.
 • Daarvoor moet u bij een apotheek zijn die eveneens bij de Letse gezondheidsdienst is aangesloten. Laat de volgende documenten zien:
  • uw EHIC,
  • uw paspoort (of ander identiteitsbewijs)
  • het recept/doktersvoorschrift.
 • De overheid vergoed, afhankelijk van uw ziekte, 100%, 75% of 50% van de kosten van de voorgeschreven geneesmiddelen.
 • Wat u zelf moet betalen, wordt in Letland niet vergoed. U kunt deze kosten na thuiskomst mogelijk wel bij uw eigen zorgverzekeraar declareren.

Ambulance

 • Vervoer per ambulance is gratis, voor zover dit op initiatief van de 113-dienst gebeurt.

Luchtambulance

 • Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor gewone ambulances.

Terugbetalingen
 • De gezondheidszorg in Letland is in principe gratis. Er is daarom geen terugbetalingsregeling. U hoeft alleen de eigen bijdrage te betalen.
 • Als u toch voor de verleende zorg heeft moeten betalen, dan kunt na thuiskomst uw zorgverzekeraar om terugbetaling vragen.

Eigen bijdrage
 • Voor ambulant onderzoek door een huisarts betaalt u 1,42 euro.
 • Voor onderzoek door een specialist wordt tussen de 4,27 en 35,57 euro aangerekend.
 • Bij opname in het ziekenhuis betaalt u 10 euro per dag vanaf de tweede ligdag.
 • Behandeling in een verpleegtehuis in een verpleegafdeling kost 7,11 euro euro per dag vanaf de tweede dag.
 • Voor bepaalde ziekten gelden lagere tarieven.
 • Voor aanvullend diagnostisch onderzoek wordt tussen de 14,23 en 35,57 euro aangerekend.
 • Naast de eigen bijdrage van de patiënt kan de zorgverstrekker nog een extra bijdrage van maximaal 31 euro vragen, afhankelijk van de duur van de operatie.

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie
 • Chronische bloeddialyse, bloeddiafiltratie en buikvliesdialyse is gratis na verwijzing door een specialist.
 • Zuurstoftherapie wordt niet vergoed door de nationale gezondheidsdienst.
 • Chemotherapie is gratis na verwijzing door een oncoloog.

Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Letland uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Nacionālais veselības dienests (Letse nationale gezondheidsdienst)Tel.:

Tel.: +371 67043700

E-mail: nvd@vmnvd.gov.lv