Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Niet-geplande zorg - Frankrijk

Noodgevallen

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Centrum voor Europese en internationale betrekkingen voor sociale zekerheid)
Gedetailleerde informatie in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans and Portugees.

Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-mail: ceam@cleiss.fr

Behandeling, dekking en kosten

Op de website ameli-direct (alleen in het Frans) vindt u informatie over zorgverleners (artsen, tandartsen, verpleegkundigen enz.) en ziekenhuizen in de regio waar u verblijft. Ook vindt u er informatie over behandelingskosten en terugbetaling in Frankrijk.

Artsen

 • Om gebruik te kunnen maken van uw Europese zorgpas, moet u een arts raadplegen die is aangesloten bij het openbare zorgstelsel ("conventionné").
 • Zorgverleners die "conventionné" zijn, vallen onder een van deze 2 categorieën:
  "Secteur 1": artsen die het officiële tarief aanrekenen
  "Secteur 2": artsen die op dit officiële tarief een toeslag aanrekenen
 • U moet de arts zelf betalen. U krijgt dan een bewijs van behandeling ("feuille de soins") en eventueel een voorschrift/recept. Met het bewijs van behandeling kunt u om terugbetaling vragen.

Tandartsen

 • Om gebruik te kunnen maken van uw Europese zorgpas, moet u een tandarts raadplegen die is aangesloten bij het openbare zorgstelsel ("conventionné").
 • U moet de tandarts zelf betalen. U krijgt dan een bewijs van behandeling ("feuille de soins") en eventueel een voorschrift/recept. Met dit bewijs van behandeling kunt u om terugbetaling vragen.

Ziekenhuisopname

 • Laat uw Europese zorgpas zien bij de opname. Zo hoeft u kosten die voor vergoeding in aanmerking komen, niet meer voor te schieten, en betaalt u alleen uw eigen bijdrage.
 • U zult een eigen bijdrage per opnamedag moeten betalen.
 • Voor bepaalde medische behandelingen betaalt u een vast tarief, bovenop de eigen bijdrage per opnamedag. Deze kosten worden niet vergoed in Frankrijk, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.
 • Wordt u opgenomen in een particuliere kliniek, ga dan na of deze is aangesloten bij het openbare zorgstelsel ("conventionné").

Geneesmiddelen

 • Bij uw recept/voorschrift ontvangt u een bewijs van behandeling ("feuille de soins"). Zonder dit bewijs kunt u geen terugbetaling aanvragen. Geneesmiddelen op recept/voorschrift worden alleen terugbetaald als ze op de lijst staan van geneesmiddelen die vergoed worden. De apotheker kan u vertellen welke medicijnen wel en niet terugbetaald worden.

Ambulance

 • Voor ziekenvervoer per ambulance of taxi heeft u een voorschrift van een arts nodig. De kosten van het vervoer moeten direct aan de ambulancedienst betaald worden.

Traumahelikopter

 • Voor niet-dringend ziekenvervoer per luchtambulance heeft u een voorschrift van een arts en voorafgaande toestemming van het plaatselijke CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) nodig.

Terugbetalingen

 • In Frankrijk kunt u de CPAM (Caisse Primaire D'Assurance Maladie) om terugbetaling van uw medische kosten vragen.
 • Daarvoor heeft u het bewijs van behandeling ("feuille de soins") nodig, kopieën van uw recepten/voorschriften, betalingsbewijzen en Europese zorgpas (EHIC), uw vaste adres en uw bankgegevens (inclusief IBAN- en BIC-code). Een bevestiging van de terugbetaling wordt naar uw vaste adres gestuurd.
 • Standaardbehandelingen worden voor ongeveer 70% terugbetaald, ziekenhuisbehandelingen voor ongeveer 80%.
 • Hebt u tijdens uw verblijf in Frankrijk niet om vergoeding kunnen vragen? Neem dan bij thuiskomst contact op met uw zorgverzekeraar.
nullGeen gegevens beschikbaar.

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

De website ameli-direct wordt beheerd door het Franse zorgstelsel. Hier kunt u zoeken naar zorgverleners (artsen, tandartsen, verpleegkundigen enz.) en zorgcentra (ziekenhuizen, gezondheidscentra enz.) op basis van verschillende criteria (naam, specialisatie, locatie enz.) U vindt er ook de kosten en de terugbetalingspercentages van behandelingen.

U vindt er ook de plaatsen waar u terecht kunt voor dialyse, chemotherapie of zuurstoftherapie (dit valt in Frankrijk onder pneumologie).

Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Frankrijk uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

U kunt contact opnemen met uw plaatselijke CPAM-kantoor (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie):


  Share

 • Twitter Facebook Delen op Google+