Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Niet-geplande zorg - Frankrijk

Noodsituaties

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Europees en internationaal verbindingscentrum voor sociale zekerheid)
Inlichtingen in het Frans, Engels, Spaans, Duits, Italiaans en Portugees.

Telefoonnummer: +33 1 45 26 33 41
E-mail: ceam@cleiss.fr

Behandelingen en kosten

Op de website ameli-direct (alleen in het Frans) vindt u alle informatie over zorgverleners (artsen, tandartsen, verpleegkundigen enz.) en ziekenhuizen in de regio waar u verblijft. Ook vindt u er alle informatie over de kosten van behandelingen en terugbetaling door het Franse socialezekerheidsstelsel.

Artsen

 • Om gebruik te kunnen maken van uw Europese zorgpas, moet u een arts raadplegen die is aangesloten bij het staatsstelsel voor gezondheidszorg.("conventionné").
 • Zorgverleners die "conventionné" zijn, vallen onder een van deze 2 categorieën:
  Sector 1: artsen die het officiële tarief van de sociale zekerheid aanrekenen
  Sector 2: artsen die op dit officiële tarief een toeslag aanrekenen
 • U moet de arts zelf betalen. U krijgt dan een bewijs van behandeling ("feuille de soins") en indien nodig een voorschrift/recept. Met dit bewijs van behandeling kunt u om terugbetaling vragen.

Tandartsen

 • Om gebruik te kunnen maken van uw Europese zorgpas, moet u een tandarts raadplegen die is aangesloten bij het staatsstelsel voor gezondheidszorg ("conventionné").
 • U moet de tandarts zelf betalen. U krijgt dan een bewijs van behandeling ("feuille de soins") en indien nodig een voorschrift/recept. Met dit bewijs van behandeling kunt u om terugbetaling vragen.

Ziekenhuisopname

 • Leg uw Europese zorgpas voor bij de opname. Zo hoeft u kosten die voor vergoeding in aanmerking komen, niet meer voor te schieten, en betaalt u alleen uw eigen bijdrage.
 • U zult een eigen bijdrage per opnamedag moeten betalen.
 • Voor medische behandelingen betaalt u een vast tarief, bovenop de eigen bijdrage per opnamedag. Deze kosten worden niet vergoed in Frankrijk, maar u kunt bij thuiskomst wel om terugbetaling vragen.
 • Wordt u opgenomen in een particuliere kliniek, ga dan na of deze is aangesloten bij de nationale dienst voor gezondheidszorg ("conventionné").

Geneesmiddelen

 • Bij uw recept/voorschrift ontvangt u een bewijs van behandeling ("feuille de soins"). Zonder dit bewijs kunt u geen terugbetaling aanvragen. Geneesmiddelen op recept/voorschrift worden alleen vergoed als ze op de lijst staan van geneesmiddelen die vergoed worden. De apotheker kan u vertellen welke medicijnen wel en niet terugbetaald worden.

Ambulance

 • Voor ziekenvervoer per ambulance of taxi heeft u een voorschrift van een arts nodig. De kosten van het vervoer moeten direct aan de ambulancedienst betaald worden.

Luchtambulance

 • Voor ziekenvervoer per luchtambulance heeft u een voorschrift van een arts en voorafgaande toestemming van het plaatselijke CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) nodig.

Terugbetalingen

 • Terugbetaling moet u aanvragen bij het plaatselijke CPAM-kantoor (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) in Frankrijk.
 • Daarvoor heeft u het bewijs van behandeling ("feuille de soins") nodig, kopieën van uw recepten/voorschriften, betalingsbewijzen en Europese zorgpas (EHIC), uw vaste adres en uw bankgegevens (inclusief IBAN- en BIC-code). Een bevestiging van de terugbetaling wordt naar uw vaste adres gestuurd.
 • Ongeveer 70% van de behandelingskosten wordt terugbetaald.
 • Hebt u tijdens uw verblijf in Frankrijk niet om vergoeding kunnen vragen? Neem dan bij thuiskomst contact op met uw zorgverzekeraar.

  Share

 • Twitter Facebook Delen op Google+