Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Zo gebruikt u de kaart - Denemarken

Opmerking

 • Als u in Finland, IJsland, Noorwegen of Zweden woont, hoeft u in Denemarken alleen een geldige identiteitskaart te laten zien om een beroep te doen op de gezondheidszorg.

Noodsituaties

 • Bel 112, 24 uur per dag bereikbaar

Buiten kantooruren
Informatie over gezondheidszorg buiten kantooruren

Algemene informatie over de Deense gezondheidszorg
Zo krijgt u hulp als u ziek bent

U kunt ook contact opnemen met:

Styrelsen for Patientsikkerhed

Danish Patient Safety Authority
International Health Insurance
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tel: +45 72 26 94 90
Fax: +45 72 28 66 01
E-mail: stps@stps.dk

Website: www.stps.dk

Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • Behandeling door een bij het nationale zorgstelsel aangesloten arts is gratis.
 • Als u door een specialist behandeld wilt worden, heeft u meestal een doorverwijzing van een huisarts nodig.
 • U vindt een huisarts ("praktiserende læge") of een specialist ("behandlere") in deze lijst met zorgaanbieders (in het Deens).

Tandartsen

 • U betaalt minder als u zich laat behandelen door een tandarts die is aangesloten bij het nationale zorgstelsel.
 • Bepaalde preventieve behandelingen en vullingen worden voor maximaal 40% vergoed.
 • De kosten van kunstgebitten, kronen, e.d. worden niet terugbetaald.
 • U vindt een tandarts ("tandlæge") in deze lijst met zorgaanbieders (in het Deens).

Ziekenhuisopname

 • In noodgevallen kunt u naar de spoedeisende hulp ("skadestue" of "akutmodtagelse"/"akutklinik") van een openbaar ziekenhuis.
 • Informatie over dringende hulp in ziekenhuizen In bepaalde regio's moet u bellen voordat u naar de spoedeisende hulp gaat.
 • In niet-dringende gevallen moet u worden doorverwezen door een arts (huisarts of specialist).
 • De behandeling zelf is gratis.

Geneesmiddelen

 • U kunt met uw recept/voorschrift naar een apotheek naar keuze gaan. Een apotheek in de buurt zoeken.
 • De eerste keer dat u in Denemarken geneesmiddelen op voorschrift koopt, krijgt u een kaart met een persoonlijk nummer.
 • U moet deze kaart iedere keer dat u geneesmiddelen koopt laten zien, zodat uw vergoeding berekend kan worden.
 • Of de kosten worden terugbetaald, hangt af van de totale kosten in een bepaald jaar. Die moeten boven een bepaalde drempel liggen (in 2017: 950 DKK/jaar), want anders krijgt u geen vergoeding.

Ambulance

 • Bel 112 als u een ambulance nodig heeft.
 • Ambulancevervoer is gratis bij noodgevallen.

Traumahelikopter

 • Er zijn geen aparte regels voor vervoer per traumahelikopter.

Terugbetalingen

Als u de behandeling zelf heeft moeten betalen, kunt u later terugbetaald worden via de gemeente ("kommunen") waar u verblijft. Zij vergoeden uw medische kosten of kunnen u vertellen hoe u een vergoeding kunt krijgen.

Gemeente vinden (in het Deens)

 • Dien alle originele rekeningen, ontvangstbewijzen en verwijsbrieven in.
 • Leg uw Europese zorgpas voor.
 • Geef de IBAN- en SWIFT/BIC-code van uw bankrekening.

Hebt u tijdens uw verblijf in Denemarken niet om vergoeding kunnen vragen? Neem dan bij thuiskomst contact op met uw zorgverzekeraar.


Eigen bijdrage

Behandeling in het ziekenhuis en behandeling door een huisarts of specialist (als u bent doorverwezen) is gratis.

Tandartsen

Het openbare zorgstelsel vergoedt maximaal 40% van de kosten van bepaalde bepaalde behandelingen. De kosten van kunstgebitten, kronen, e.d. worden niet terugbetaald.

Geneesmiddelen

 • De vergoeding wordt berekend op basis van de totale kosten van alle geneesmiddelen die u in een bepaald jaar zijn voorgeschreven.
 • Geen vergoeding onder een bepaalde drempel (in 2017: 950 DKK/jaar) (60% vergoeding voor personen onder de 18).
 • Als buitenlander krijgt u de eerste keer dat u in Denemarken geneesmiddelen op voorschrift koopt, een speciale kaart met een persoonlijk nummer. U moet deze kaart iedere keer dat u geneesmiddelen koopt laten zien, zodat uw vergoeding berekend kan worden.
 • Meer informatie over de vergoeding voor geneesmiddelen die u buiten Denemarken koopt, vindt u op de website van het Deense Geneesmiddelenagentschap (Lægemiddelstyrelsen).

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

 • Als u weet dat u tijdens uw verblijf in Denemarken medische zorg nodig heeft, moet u ruim van tevoren afspraken daarvoor maken.
 • Behandeling in een privékliniek is alleen mogelijk als u door een openbaar ziekenhuis wordt doorverwezen.
 • Bij gebrek aan capaciteit kunnen openbare ziekenhuizen de behandeling weigeren.
 • Voor informatie over vervoerskosten moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

Een Europese zorgpas aanvragen

U kunt zelf uw Europese zorgpas aanvragen via de zelfbedieningsdienst op de website van Life in Denmark.

Wie accepteert de zorgpas?


Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Denemarken uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

 • Udbetaling Danmark kan u een tijdelijk vervangend certificaat geven.
 • In dringende gevallen kunt u dit per fax toegestuurd krijgen in het land waar u verblijft.

U kunt daarvoor contact opnemen met:

Udbetaling Danmark

International Health Insurance

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

Denemarken

Tel. +45 7012 8081

E-mail: udbetalingdanmark@atp.dk