Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Niet-geplande zorg - Denemarken

Let op:

 • Als u in Finland, IJsland, Noorwegen of Zweden woont, hoeft u in Denemarken alleen uw geldige identiteitskaart te laten zien om een beroep op de gezondheidszorg te kunnen doen.
 • Als Brit heeft u alleen uw paspoort nodig.

Noodgevallen

 • Bel in noodgevallen 112

Buiten kantooruren
Heeft u buiten de kantooruren dringend een arts (lægevagt) nodig, kijk dan op https://www.borger.dk/Sider/Laegevagten.aspx (alleen in het Deens.)

Algemene informatie over de Deense gezondheidszorg
Staying in Denmark? How do you get help in case of illness?

U kunt ook contact opnemen met:

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints
International Health Insurance
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tel.: +45 72 26 94 90
Fax: +45 72 28 66 01
E-mail: pob@patientombuddet.dk

Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • Behandeling door een bij het nationale zorgstelsel aangesloten arts is gratis.
 • Behandeling door een specialist is gratis als u bent doorverwezen door een arts van het nationale zorgstelsel.

Tandartsen

 • U betaalt minder als u zich laat behandelen door een tandarts die is aangesloten bij het nationale zorgstelsel.
 • Bepaalde preventieve behandelingen en vullingen worden voor maximaal 40% vergoed.
 • De kosten van kunstgebitten, kronen, e.d. worden niet terugbetaald.

Ziekenhuisopname

 • In noodgevallen kunt u naar de spoedeisende hulp (skadestue) van een openbaar ziekenhuis.
 • In bepaalde regio's moet u voor behandeling in het ziekenhuis eerst een afspraak maken. Informatie over spoedeisende hulp in ziekenhuizen vindt u op www.borger.dk (alleen in het Deens).
 • In andere gevallen moet u worden doorverwezen door een arts.
 • De behandeling zelf is gratis.

Geneesmiddelen en therapie

 • U kunt met uw recept/voorschrift van een huisarts, ziekenhuis of specialist naar elke apotheek.
 • De eerste keer dat u in Denemarken geneesmiddelen koopt, krijgt u een kaart met een persoonlijk nummer.
 • U moet deze kaart iedere keer dat u geneesmiddelen koopt laten zien, zodat uw vergoeding berekend kan worden.
 • Of de kosten worden terugbetaald, hangt af van de totale kosten in een bepaald jaar. Die moeten boven een bepaalde drempel liggen, want anders krijgt u geen vergoeding.

Ambulance

 • Vervoer per ambulance (særligt sygekøretøj) is gratis in noodgevallen.

Traumahelikopter

 • Er zijn geen aparte regels voor vervoer per traumahelikopter.

Terugbetalingen

Als u uw Europese zorgpas niet heeft kunnen voorleggen en dus zelf heeft moeten betalen, kunt u later terugbetaald worden via de gemeente (kommunen) waar u verblijft. U kunt het adres vinden op borger.dk (alleen in het Deens) onder Vælg kommune (bovenaan de pagina).

 • Dien alle originele rekeningen, ontvangstbewijzen en verwijsbrieven in.
 • Leg uw Europese zorgpas voor.
 • Geef de IBAN- en SWIFT/BIC-code van uw bankrekening.

Hebt u tijdens uw verblijf in Denemarken niet om vergoeding kunnen vragen? Neem dan bij thuiskomst contact op met uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Behandeling in het ziekenhuis of door een huisarts of specialist (als u bent doorverwezen door de huisarts) is gratis.

Tandartsen

Het openbare zorgstelsel vergoedt maximaal 40% van de kosten van bepaalde bepaalde behandelingen. De kosten van kunstgebitten, kronen e.d. worden niet terugbetaald.

Geneesmiddelen

 • De vergoeding wordt berekend op basis van de totale kosten van alle in een bepaald jaar voorgeschreven geneesmiddelen.
 • Tot een bepaald bedrag (in 2015 was dat 925 Deense kroon) worden de kosten niet vergoed (behalve voor kinderen en jongeren onder de 18: 60%).
 • Als buitenlander krijgt u de eerste keer dat u in Denemarken geneesmiddelen koopt, een speciale kaart met een persoonlijk nummer. U moet deze kaart iedere keer dat u geneesmiddelen koopt laten zien, zodat uw vergoeding berekend kan worden.
 • Meer informatie over de vergoedingen voor geneesmiddelen vindt u op de website van de Deense volksgezondheids- en geneesmiddelenautoriteit (Sundhedsstyrelsen).

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

 • Als u tijdens uw verblijf zo'n behandeling nodig heeft, moet u ruim voor uw aankomst in Denemarken een afspraak maken met het plaatselijke ziekenhuis in Denemarken.
 • Behandeling in privékliniek is alleen mogelijk als u door een openbaar ziekenhuis wordt doorverwezen.
 • Bij gebrek aan capaciteit kunnen openbare ziekenhuizen de behandeling weigeren.
 • De Sundhedsstyrelsen (nationale volksgezondheidsautoriteit) kan u vertellen welke openbare ziekenhuizen behandelingen zoals nierdialyse, zuurstoftherapie e.d. verstrekken.
 • Voor informatie over vervoerskosten moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Denemarken uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

 • De gemeente waar u verblijft (bopælskommune) kan u een tijdelijk vervangend bewijs geven.
 • In dringende gevallen kunt u dit per fax toegestuurd krijgen in het land waar u verblijft.

U kunt daarvoor contact opnemen met:

Patientombuddet – National Agency for Patient Rights and Complaints

International Health Insurance

Finsensvej 15

2000 Frederiksberg

Tel.: +45 72 26 94 90

Fax: +45 72 28 66 01

E-mail: pob@patientombuddet.dk

www.patientombuddet.dk


  Share

 • Twitter Facebook Delen op Google+