Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Zo gebruikt u de kaart - Bulgarije

Noodgevallen

Ambulance

Национална здравноосигурителна каса
(Nationaal ziekenfonds)
Tel.: +359 2 965 9116
Tel. hotline: 0800 14 800


Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • De meeste artsen in Bulgarije zijn aangesloten bij het Nationaal ziekenfonds (NHIF).
 • Normaal gesproken komt u in aanmerking voor behandeling als u uw Europese zorgpas kunt laten zien.
 • U moet een kleine eigen bijdrage betalen (2,90 lev, ±1,50 euro).
 • Deze wordt niet terugbetaald.

Tandartsen

 • De meeste tandzorg is niet gedekt.
 • Als de tandarts niet is aangesloten bij het Nationaal ziekenfonds, moet u het hele bedrag zelf betalen.

Ziekenhuisopname

 • Behandeling in een ziekenhuis dat is aangesloten bij het Nationaal ziekenfonds (NHIF) is gratis op vertoon van uw geldige Europese zorgpas of een voorlopig vervangend bewijs.
 • De eerste 10 dagen van uw ziekenhuisverblijf betaalt u een eigen bijdrage van 5,40 lev (±3 euro) per dag.
 • Na uw ontslag heeft u nog recht op twee nacontroles als onderdeel van uw behandeling in het ziekenhuis.

Geneesmiddelen

 • Heeft u een recept/voorschrift van een bij het Nationaal ziekenfonds (NHIF) aangesloten arts, dan krijgt u de geneesmiddelen voor een lagere prijs bij apotheken die ook bij het NHIF zijn aangesloten. U herkent deze apotheken aan het NHIF-logo.
 • Om dure geneesmiddelen voor chronische ziekten tegen verlaagd tarief of gratis te krijgen, heeft u een “receptenboekje” nodig. Dit is verkrijgbaar bij een huisarts die bij het NHIF aangesloten is. Hiervoor moet u (tijdelijk) een huisarts kiezen.
 • Heeft u moeten betalen voor geneesmiddelen, vraag dan na thuiskomst uw eigen zorgverzekering/mutualiteit om terugbetaling.

Ambulance

 • Ambulancevervoer in noodsituaties is gratis.

Traumahelikopter

 • Geen informatie beschikbaar.

Terugbetalingen

Artsen

 • De eigen bijdrage wordt niet terugbetaald.

Tandartsen

 • Als de tandarts niet is aangesloten bij het Nationaal ziekenfonds (NHIF) , moet u het hele bedrag zelf betalen. Het betaalde bedrag wordt niet vergoed door het NHIF.

Geneesmiddelen

 • In Bulgarije betaalt u als patiënt meestal een eigen bijdrage.
 • Heeft u moeten betalen voor geneesmiddelen, vraag dan uw eigen zorgverzekering/mutualiteit om terugbetaling.

Eigen bijdrage

 • U moet een eigen bijdrage betalen voor o.a. klinische onderzoeken, tandzorg, ambulante behandelingen, behandelingen tijdens een ziekenhuisopname en geneesmiddelen, wanneer het NHIF die niet volledig vergoedt.
 • Sommige ziekenhuizen rekenen ook nog toeslagen aan. Vraag hiervoor een factuur.
 • Moet u naar het ziekenhuis? Vraag dan vooraf of het ziekenhuis toeslagen aanrekent en zo ja, hoe hoog die zijn.
 • De niet-gereguleerde toeslagen en gebruikskosten moet u zelf betalen. Zij worden in Bulgarije niet vergoed.
 • Voorbeelden van diensten waarvoor u een eigen bijdrage moet betalen:
  • standaardvergoedingen voor ziekenhuisbehandelingen, zowel ambulante als tijdens een opname
  • medische hulpmiddelen en materialen
  • vergoeding voor de keuze van de arts of het medische team dat u in een ziekenhuis behandelt
  • een één- of tweepersoonskamer in een ziekenhuis
  • specifieke dieeteisen

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

Dialyse

 • Dialyse wordt gedekt door het Nationaal ziekenfonds op voorwaarde dat de behandeling wordt uitgevoerd in een ziekenhuis/dialysekliniek die voor deze behandeling door het Nationaal ziekenfonds is erkend.

Zuurstoftherapie

 • Het Nationaal ziekenfonds vergoedt alleen CPAP en BiPAP in een ziekenhuis dat voor deze behandeling door het Nationaal ziekenfonds is erkend.
 • De behandeling is alleen mogelijk voor patiënten met neuromusculaire aandoeningen die aan chronische ademhalingszwakte lijden. Zij moeten al deelnemen aan een programma voor ademhalingsondersteuning met niet-invasieve beademing (CPAP of BiPAP). Hierdoor kan ademhalingsondersteuning worden gegeven op grond van een vooraf vastgestelde individuele behoefte.
 • Informatie over erkende ziekenhuizen vindt u

Chemotherapie

 • Chemotherapie mag worden toegediend in ziekenhuizen en kankerklinieken die door het Nationaal ziekenfonds erkend zijn voor deze behandeling (klinische procedure 5 of behandelpad 298).
 • Bij deze behandeling is doorgaans opname in het ziekenhuis noodzakelijk.

Een Europese zorgpas aanvragen

Informatie over het aanvragen van een Europese zorgpas (EHIC) (in het Bulgaars)


Wie accepteert de zorgpas?

Alle bij het Nationaal ziekenfonds (NHIF) aangesloten artsen en ziekenhuizen moeten uw geldige zorgpas accepteren.


Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Bulgarije uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Национална здравноосигурителна каса

Tel.: +359 2 965 9116

Hotline: 0800 14 800

E-mail: jvatkova@nhif.bg