Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Niet-geplande zorg - Bulgarije

Noodgevallen

Ambulance

Национална здравноосигурителна каса
(Nationaal ziekenfonds)
Tel.: +359 2 965 9116
Tel. hotline: 0800 14 800


Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • De meeste artsen in Bulgarije zijn aangesloten bij het Nationaal ziekenfonds (NHIF).
 • Normaal gesproken komt u in aanmerking voor behandeling als u uw Europese zorgpas kunt laten zien.
 • U moet een kleine eigen bijdrage betalen (2,90 lev, ±1,50 euro).
 • Deze eigen bijdrage wordt in Bulgarije niet terugbetaald.

Tandartsen

 • De meeste tandzorg is niet gedekt.
 • Als de tandarts niet is aangesloten bij het Nationaal ziekenfonds, moet u het hele bedrag zelf betalen.

Ziekenhuisopname

 • Behandeling in een ziekenhuis dat is aangesloten bij het Nationaal ziekenfonds (NHIF) is gratis op vertoon van uw Europese zorgpas.
 • De eerste 10 dagen van uw ziekenhuisverblijf betaalt u een eigen bijdrage van 5,40 lev (±3 euro) per dag.
 • Na uw ontslag heeft u nog recht op twee nacontroles als onderdeel van uw behandeling in het ziekenhuis.

Geneesmiddelen

 • Geneesmiddelen worden in Bulgarije niet terugbetaald.
 • Heeft u een recept/voorschrift van een bij het Nationaal ziekenfonds (NHIF) aangesloten arts, dan krijgt u de geneesmiddelen voor een lagere prijs bij apotheken die ook bij het NHIF zijn aangesloten. U herkent deze apotheken aan het NHIF-logo.
 • Om bepaalde dure geneesmiddelen van het NHIF vergoed te krijgen, bijv. voor een chronische ziekte, heeft u een "receptenboekje" nodig. Dit is verkrijgbaar bij een huisarts die bij het NHIF aangesloten is. Hiervoor moet u (tijdelijk) een huisarts kiezen.
 • Heeft u moeten betalen voor uw behandeling, declareer de kosten dan na thuiskomst bij uw eigen zorgverzekeraar.

Ambulance

 • Ambulancevervoer in noodsituaties is gratis.

Traumahelikopter

 • Geen informatie beschikbaar.

Terugbetalingen

Artsen

 • De eigen bijdrage wordt in Bulgarije niet terugbetaald.

Tandartsen

 • Als de tandarts niet is aangesloten bij het Nationaal ziekenfonds (NHIF) , moet u het hele bedrag zelf betalen. Dit bedrag wordt in Bulgarije niet terugbetaald.

Geneesmiddelen

 • Geneesmiddelen worden in Bulgarije niet terugbetaald.
 • Als u voor verleende zorg of geneesmiddelen heeft moeten betalen, dan kunt u de kosten daarvan na thuiskomst bij uw zorgverzekeraar declareren.

Eigen bijdrage
 • U moet een eigen bijdrage betalen voor o.a. klinische onderzoeken, tandzorg, ambulante behandelingen en behandelingen tijdens een ziekenhuisopname en geneesmiddelen, wanneer het Nationale ziekenfonds die niet volledig vergoedt.
 • Sommige ziekenhuizen rekenen ook nog toeslagen aan. U moet altijd een factuur krijgen.
 • Moet u naar het ziekenhuis? Vraag dan vooraf of het ziekenhuis toeslagen aanrekent en zo ja, hoe hoog die zijn.
 • De niet-gereguleerde toeslagen en gebruikskosten moet u zelf betalen. Zij worden in Bulgarije niet vergoed.
 • Voorbeelden van diensten waarvoor u een eigen bijdrage moet betalen:
  • standaardvergoedingen voor ziekenhuisbehandelingen, zowel ambulante als tijdens een opname
  • medische hulpmiddelen en materialen
  • vergoeding voor de keuze van de arts of het medische team dat u in een ziekenhuis behandelt
  • een één- of tweepersoonskamer in een ziekenhuis
  • specifieke dieeteisen

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

Dialyse

 • Dialyse wordt gedekt door het Nationaal ziekenfonds op voorwaarde dat de behandeling wordt uitgevoerd in een ziekenhuis/dialysekliniek die voor deze behandeling (klinische procedure 1,2, 2, 3 of 4) door het Nationaal ziekenfonds is erkend.
 • Dat betekent onder meer dat de patiënt niet langer dan 12 uur in het ziekenhuis mag blijven.

Zuurstoftherapie

 • Het Nationaal ziekenfonds vergoedt alleen CPAP en BiPAP in een ziekenhuis dat voor deze behandeling (klinische procedure 17) door het Nationaal ziekenfonds is erkend.
 • De behandeling is alleen mogelijk voor patiënten met neuromusculaire aandoeningen die aan chronische ademhalingszwakte lijden. Zij moeten al deelnemen aan een programma voor ademhalingsondersteuning met niet-invasieve beademing (CPAP of BiPAP). Hierdoor kan ademhalingsondersteuning worden gegeven op grond van een vooraf vastgestelde individuele behoefte.
 • Het Nationaal ziekenfonds betaalt de kosten van deze behandeling eenmaal per jaar.
 • Informatie over erkende ziekenhuizen vindt u

Chemotherapie

 • Chemotherapie mag worden toegediend in ziekenhuizen en kankerklinieken die door het Nationaal ziekenfonds erkend zijn voor deze behandeling (klinische procedure 5 of behandelpad 298).
 • Bij deze behandeling is doorgaans opname in het ziekenhuis noodzakelijk.

Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Bulgarije uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Национална здравноосигурителна каса

Tel.: +359 2 965 9116

Hotline: 0800 14 800

E-mail: jvatkova@nhif.bg