Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Niet-geplande zorg - Bulgarije

Noodgevallen

Ambulance

Национална здравноосигурителна каса
(Nationaal ziekenfonds)
Tel.: +359 2 965 9116
Tel. hotline: 0800 14 800

Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • De meeste artsen in Bulgarije zijn aangesloten bij het Nationaal ziekenfonds.
 • Zij behandelen u als u uw Europese zorgpas kunt laten zien.
 • U moet een kleine eigen bijdrage betalen (2,90 lev, ±1,50 euro).
 • Deze eigen bijdrage wordt in Bulgarije niet terugbetaald.

Tandartsen

 • De meeste tandzorg is niet gedekt.
 • Als de tandarts niet is aangesloten bij het Nationaal ziekenfonds, moet u het hele bedrag zelf betalen.

Ziekenhuis

 • Behandeling in een ziekenhuis dat is aangesloten bij het Nationaal ziekenfonds is gratis op vertoon van uw Europese zorgpas (EHIC).
 • De eerste 10 dagen van uw ziekenhuisverblijf betaalt u een eigen bijdrage van 5,80 lev (±3 euro) per dag.
 • Na uw ontslag heeft u nog recht op twee nacontroles als onderdeel van uw behandeling in het ziekenhuis.

Geneesmiddelen

 • Geneesmiddelen worden in Bulgarije niet terugbetaald.
 • Heeft u een recept/voorschrift van een bij het Nationaal ziekenfonds aangesloten arts, dan krijgt u de geneesmiddelen gratis of voor een lagere prijs bij apotheken die ook bij het Nationaal ziekenfonds zijn aangesloten. Deze zijn herkenbaar aan het logo van het ziekenfonds (НЗОК) op hun gevel of in het gebouw.
 • Om bepaalde dure geneesmiddelen vergoed te krijgen, bijv. voor een chronische ziekte, heeft u een "receptenboekje" nodig. Dit is verkrijgbaar bij een huisarts die bij het Nationaal ziekenfonds aangesloten is. Daarvoor moet u een voorlopige keuze voor een bepaalde huisarts maken.
 • Als u voor verleende zorg heeft moeten betalen, dan kunt u de kosten daarvan na thuiskomst bij uw zorgverzekeraar declareren.

Ambulance

 • Ambulancevervoer is in noodsituaties is gratis.

Traumahelikopter

 • Geen gegevens beschikbaar

Terugbetalingen

Artsen

 • De eigen bijdrage wordt in Bulgarije niet terugbetaald.

Tandartsen

 • Als de tandarts niet is aangesloten bij het Nationaal ziekenfonds, moet u het hele bedrag zelf betalen.

Geneesmiddelen

 • Geneesmiddelen worden in Bulgarije niet terugbetaald.
 • Als u voor verleende zorg of geneesmiddelen heeft moeten betalen, dan kunt u de kosten daarvan na thuiskomst bij uw zorgverzekeraar declareren.

Eigen bijdrage

 • U moet een eigen bijdrage betalen voor o.a. klinische onderzoeken, tandzorg, ambulante behandelingen en behandelingen tijdens een ziekenhuisopname en geneesmiddelen, wanneer het Nationale ziekenfonds die niet volledig vergoedt.
 • Sommige ziekenhuizen vragen hogere eigen bijdragen, waarvan zij een overzicht opstellen.
 • Het is raadzaam om vooraf te vragen of het ziekenhuis hogere eigen bijdragen vraagt en zo ja, hoe hoog die zijn.
 • Hogere eigen bijdragen dan de standaardtarieven worden niet terugbetaald en zijn volledig voor rekening van de patiënt.
 • Voorbeelden van diensten waarvoor een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht:
  • ambulante behandelingen en behandelingen tijdens een ziekenhuisopname,
  • medische hulpmiddelen en materialen
  • betaling aan een arts of medisch team voor behandeling in een ziekenhuis,
  • een eenpersoonskamer in een ziekenhuis,
  • specifieke dieetwensen

Dialyse, zuurstof- & chemotherapie

Dialyse

 • Dialyse is gedekt door het Nationaal ziekenfonds op voorwaarde dat de behandeling wordt uitgevoerd in een ziekenhuis/dialysekliniek die voor de deze behandeling (klinische procedure 1, 2, 3 of 4) door het Nationaal ziekenfonds is erkend.
 • Dat betekent onder meer dat de patiënt niet langer dan 12 uur in het ziekenhuis mag blijven.

Zuurstoftherapie

 • Het Nationaal ziekenfonds vergoedt alleen CPAP en BiPAP in een ziekenhuis/dialysekliniek die voor deze behandeling (klinische procedure 17) door het Nationaal ziekenfonds is erkend.
 • De behandeling is alleen mogelijk voor patiënten met neuromusculaire aandoeningen die aan chronische ademhalingszwakte lijden. Zij moeten al deelnemen aan een programma voor ademhalingsondersteuning met niet-invasieve beademing (CPAP of BiPAP), waardoor de ademhalingsondersteuning kan worden gegeven op grond van een vooraf vastgestelde individuele behoefte.
 • Het Nationaal ziekenfonds betaalt de kosten van deze behandeling eenmaal per jaar.
 • Informatie over erkende ziekenhuizen vindt u op de website van het Nationaal ziekenfonds (in het Bulgaars). U kunt de informatie ook bij het ziekenfonds opvragen.

Chemotherapie

 • Chemotherapie mag worden toegediend in ziekenhuizen en kankerklinieken die door het Nationaal ziekenfonds erkend zijn voor deze behandeling (klinische procedure 5 of behandelpad 298).
 • Bij deze behandeling is doorgaans opname in het ziekenhuis noodzakelijk.

Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in Bulgarije uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Национална здравноосигурителна каса

Tel.: +359 2 965 9116

Hotline: 0800 14 800

E-mail: jvatkova@nhif.bg


  Share

 • Twitter Facebook Delen op Google+