Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kura medika mhux mistennija - Isvizzera

Emerġenza

 • Ċempel il-144

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Istituzzjoni Komuni taħt l-Att Federali dwar l-Assikurazzjoni tal-Mard)
Tel: +41 32 625 30 30
Email: info@kvg.org


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Bl-iskema Żvizzera tal-assikurazzjoni tas-saħħa, tista' tara kwalunkwe tabib irreġistrat.
 • Ikollok tħallas l-ispiża sħiħa tal-kura u mbagħad titlob rimborż wara.

Dentisti

 • L-EHIC tiegħek ma tkoprix il-kura tas-snien.

Kura fi sptar

 • F'każ ta' emerġenza, mur direttament fid-dipartiment tal-emerġenza ta' kwalunkwe sptar pubbliku.
 • Għal kura mhux urġenti, se jkollok tiġi riferut għal sptar pubbliku minn tabib.
 • Jekk tiddaħħal l-isptar, il-fattura tmur direttament għand il-Gemeinsame Einrichtung KVG.
 • Il-Gemeinsame Einrichtung KVG tħallas l-ispejjeż tal-kura medika f'sala ġo sptar pubbliku.
 • Jekk tagħżel li tmur fi sptar privat jew semiprivat jew f'sala privata ta' sptar pubbliku, ikollok tħallas id-differenza.

Riċetti tat-tabib

 • Tingħata l-flus tal-mediċini bir-riċetta sakemm ikunu elenkati fil-lista uffiċjali tal-mediċini koperti.

Ambulanza

 • Is-sistema tal-kura tas-saħħa tħallas sa 50% tan-nefqa - sa mhux aktar minn CHF 500 kull sena kalendarja. Ikollok tħallas il-bqija int stess.

Ambulanza bl-ajru

 • Is-sistema tal-kura tas-saħħa tħallas sa 50% mill-ispiża tas-salvataġġ ta' emerġenza - sa mhux aktar minn CHF 5000 kull sena kalendarja (Jannar sa Diċembru).
 • Il-bqija tal-ispejjeż mhumiex rimborżabbli fl-Iżvizzera.

Rimborż
 • Jekk ikollok tħallas għall-kura tista' tibgħat il-kont oriġinali lil

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Istituzzjoni Komuni taħt l-Att Federali dwar l-Assikurazzjoni tal-Mard)
Gibelinstrasse 25
Postfach
CH-4503 Solothurn

Tel: +41 32 625 30 30
Email: info@kvg.org

 • Inkludi d-dettalji tal-bank (IBAN, BIC, indirizz) għal transfer ta' malajr u mingħajr spejjeż.
 • Jekk ma rnexxilekx tibgħat talba waqt iż-żjara tiegħek, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tasal lura f'pajjiżek.

Kontribuzzjoni tal-pazjent
 • Se jkollok tħallas tariffa standard għal kull perjodu ta' 30 jum ta' kura (attwalment CHF 92 għall-adulti u CHF 33 għal dawk li għandhom 18-il sena jew inqas).
 • Jekk ikollok toqgħod fi sptar, trid tħallas CHF 15 iktar kuljum (għall-adulti minn 26 sena 'l fuq).

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija Ikkuntattja sptar jew tabib fiż-żona fejn se tkun qed toqgħod qabel sew ma tivvjaġġa biex tibbukkja l-kura.

Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet fl-Iżvizzera

Gemeinsame Einrichtung KVG

(Istituzzjoni Konġunta taħt l-Att Federali tal-Assikurazzjoni tal-Mard)

Tel: +41 32 625 30 30
Email: info@kvg.org