Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kif tuża l-karta - In-Norvegja

Nota: Ir-residenti tal-pajjiżi Nordiċi l-oħrajn (id-Danimarka, il-Finlandja, l-Iżlanda u l-Iżvezja) iridu sempliċiment juru karta tal-identità valida biex ikollhom aċċess għall-kura tas-saħħa fin-Norveġja.

In-Norveġja m'adottatx ir-Regolament tal-UE 1231/10. Dan ifisser li ċittadini mhux mill-UE ma jistgħux jużaw l-EHICs tagħhom fin-Norveġja sakemm ma jkunux persuni mingħajr stat, refuġjati jew membri tal-familja ta' ċittadin tal-UE.

Emerġenza

800HELSE (portal tas-servizzi tas-saħħa pubblika)
Tel: 800 43 573
Email: 800helse@helsenorge.no


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Biex tieħu kura essenzjali jew ta' emerġenza, preferibbilment għandek iżżur dipartiment tal-aċċidenti u tal-emerġenza ("legevakt") jew tabib tal-familja fis-sistema tal-kura tas-saħħa pubblika. Uri l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea u l-passaport tiegħek jew identifikazzjoni oħra.
 • Meta jkollok kard valida, int intitolat tħallas tariffa sussidjata għall-kura bl-istess mod bħal persuna li tgħix fin-Norveġja. It-tariffi jistgħu jvarjaw u ma hemmx rimborż għalihom.

Dentisti

 • Normalment ikollok tħallas in-nefqa kollha għall-kura tas-snien.
 • Il-kura tas-snien normalment mhijiex rimborżabbli fin-Norveġja, ħlief għat-tfal.

Kura fi sptar

 • Irid ikollok riferiment mingħand tabib biex tirċievi kura fl-isptar.
 • F'emerġenza, tista' tmur għall-kura fl-eqreb sptar pubbliku.
 • Il-kura, inkluża kwalunkew mediċina li jkollok bżonn, għall-pazjenti li jiddaħħlu l-isptar, hija bla ħlas.
 • Biex tara speċjalista jew biex tirċievi kura out-patient, irid ikollok riferiment mingħand it-tabib, u trid tħallas it-tariffi standard applikabbli.

Riċetti tat-tabib

 • Il-mediċini bir-riċetta jistgħu jinġabru minn kwalunkwe spiżerija. It-tariffi jistgħu jvarjaw.

Ambulanza

 • It-trasport bl-ambulanza huwa bla ħlas f'każ ta' emerġenza.

Ambulanza bl-ajru

 • It-trasport bl-ambulanza tal-ajru huwa bla ħlas f'każ ta' emerġenza

Rimborż

 • Jekk turi l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tiegħek, għandek tintalab tħallas biss il-kontribuzzjonijiet standard tal-pazjenti (li ma teħodhomx lura).
 • Jekk ikollok tħallas għall-kura, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tirritorna f'pajjiżek biex titlob rimborż.

Kontribuzzjoni tal-pazjent

Ċempel tel.: 800HELSE 800 43 573

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

Ikkuntattja l-isptar lokali fin-Norveġja.

Kif napplika għal EHIC?

Iċ-ċittadini Norveġiżi li huma intitiolati għall-EHIC jistgħu jordnawha billi jilloggjaw fuq helsenorge.no

Fejn jaċċettaw l-EHIC

 • It-tobba pubbliċi u s-servizzi tas-saħħa pubblika kollha jaċċettaw l-EHIC.
 • Ċempel 800HELSE (800 43 573) jekk ikollok bżonn aktar informazzjoni.

Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet fin-Norveġja

HELSE

Tel: +47 23 32 70 30
Email: 800helse@helsenorge.no