Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kura medika mhux mistennija - Il-Liechtenstein

Emerġenza

Ċempel il-144 jew il-112

Amt für Gesundheit (L-Uffiċċju Nazzjonali tas-Saħħa) (Ġermaniż u Ingliż)
Telefown: +423 236 7340
Email: info@ag.llv.li

Kura u spejjeż

Il-pazjenti jridu jħallsu l-miżata bażika għall-assikurazzjoni tal-kura tas-saħħa u, f'ċertu każi, presentaġġ mill-ispejjeż tal-kura. Il-Pazjenti b'Karta Ewropea għall-Assikurazzjoni tas-Saħħa (EHIC) jridu jħallsu bejn wieħed u ieħor CHF 67.00. Dan joffri assikurazzjoni tal-kura tas-saħħa għal xahar. L-uffiċċju tas-Saħħa Pubblika jitlob din il-miżata lill-persuna assikurata b'kont wara l-irċevuta tal-invojs(is) mill-fornitur(i) tas-servizzi kkonsultat. Din il-miżata hija standard anki jekk iż-żjara tkun ta' inqas minn xahar.

Il-persuni li leħqu l-età tal-pensjoni regolari jħallsu nofs il-miżata u t-tfal taħt l-20 sena ma jħalsux.

Tobba

 • Biex tisfrutta tajjeb il-Karta Ewropea għall-Assikurazzjoni tas-Saħħa, trid tara tabib li jaħdem taħt is-sistema tal-assikurazzjoni tas-saħħa pubblika li tinstab hawn: http://www.lkv.li. Dawn il-konsultazzjonijiet huma b'xejn minħabba li t-tobba jitħallsu direttament mill-assikurazzjoni (ara hawn fuq).
 • Jekk tkun għand tabib li ma jkollux kuntratt, ikollok tħallas l-ispiża kollha u tieħu lura biss 50%.

Dentisti

 • Ma teżistix kura tas-snien ipprovduta mill-istat fil-Liechtenstein. Għaldaqstant ikollok tħallas l-ammont sħiħ bħala kura privata.

Kura fi sptar

 • Jeżisti sptar wieħed biss fil-Liechtenstein.
 • L-Amt für Gesundheit (Uffiċċju Nazzjonali tas-Saħħa) ġeneralment irid japprova d-dħul tiegħek fl-isptar, bl-eċċezzjoni ta' kura ta' emerġenza.
 • Ikollok tħallas miżata.
 • It-tfal u l-pensjonanti jħallsu miżata mnaqqsa.

Riċetti tat-tabib

Ambulanza

 • L-ambulanza li tieħdok lejn stabbilimenti tal-kura tas-saħħa li jkollhom kuntratt mal-federazzjoni tal-assikuraturi tas-saħħa hija koperta.

Ambulanza bl-ajru

 • L-użu tal-ambulanza bl-ajru huwa kopert sa ammont massimu. Ikollok tħallas l-ammont li jaqbeż dak il-livell.

Rimborż

Apparti l-miżata tal-assikurazzjoni, il-pazjenti normalment ikollhom iħallsu biss il-proporzjon tal-ispejjeż għall-kura tas-saħħa li jkun fadal - m'hemmx rimborż għal dan. Madankollu, jekk tmur għand tabib bla kuntratt fil-Liechtenstein, ikollok tħallas il-prezz kollu bil-quddiem u tiġi rimborżat 50%.

  Aqsam

 • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+