Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kif tuża l-karta - L-Izvezja

Nota: Ir-residenti tal-pajjiżi Nordiċi l-oħra (id-Danimarka, il-Finlandja, l-Iżlanda u n-Norveġja) iridu sempliċiment juru karta tal-identità valida biex juru l-eliġibbiltà għall-kura tas-saħħa fl-Iżvezja.

Emerġenza

 • Ċempel il-112
 • Il-1177, is-servizz nazzjonali għall-pariri dwar il-kura tas-saħħa:
  • onlajn jew bit-telefown
  • 24 siegħa kuljum, 365 jum fis-sena.
  • Fuq il-1177, ikun hemm infermiera li jwieġbu l-mistoqsijiet, jiddeċiedu jekk hemmx bżonn ta' aktar kura, joffru pariri u/jew jirrikmandaw għajnuna oħra tal-kura tas-saħħa.
  • Il-1177 joffri servizz bl-Ingliż.
  • Telefown: 1177
  • Sit web: www.1177.se, informazzjoni disponibbli b'ħafna ilsna

Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

Il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tintitolak għall-kura fi kwalunkwe istituzzjoni tal-kura tas-saħħa pubblika.

 • Għandek tikkonsulta tabib affiljat mal-iskema tal-assikurazzjoni pubblika.
 • Ikollok bżonn tippreżenta Karta għall-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea valida u passaport jew ID nazzjonali valida.
 • Meta jkollok EHIC valida, int intitolat tħallas tariffa ssussidjata għal kura neċessarja medikament bl-istess mod bħar-residenti tal-Iżvezja. It-tariffi jistgħu jvarjaw u ma hemmx rimborż għalihom.
 • Il-pazjenti ta' taħt l-20 sena jieħdu l-kura b'xejn fil-biċċa l-kbira tal-każi.
 • Mingħajr il-kard, ikollok tħallas it-tariffa tal-kura kollha kemm hi.

Il-kura tas-saħħa privata ġeneralment mhijiex koperta bil-kard, iżda f'ċerti każi t-tobba privati jkunu affiljati mal-iskema tal-assikurazzjoni pubblika u jaċċettaw il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea . Qabel tmur għand it-tabib jew l-isptar kun ċert li jaċċettaw il-kard ħalli tevita spejjeż mhux ippjanati.

Dentisti

Il-maġġoranza tad-dentisti jipprovdu kura skont l-iskema tal-kura tas-saħħa pubblika.

Kura fi sptar

 • Il-kura in-patient ġeneralment tkun bla ħlas, ħlief għal tariffa standard ta' kuljum li mhemmx rimborż għaliha.
 • Għal kura out-patient ikollok tħallas tariffa sussidjata. It-tariffi jistgħu jvarjaw u ma hemmx rimborż għalihom.
 • Il-kura mingħand speċjalista trid titħallas.

Riċetti tat-tabib

 • Ikollok bżonn tippreżenta Karta għall-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea valida fl-ispiżerija biex tħallas bil-prezz issussidjat.
 • It-tariffi jistgħu jvarjaw.

Ambulanza

 • Is-servizz tal-ambulanza huwa bla ħlas fil-maġġoranza tal-postijiet.

Ambulanza bl-ajru

 • Is-servizz tal-ambulanza bl-ajru huwa bla ħlas fil-maġġoranza tal-postijiet.

Rimborż

 • Ma hemmx sistema ta' rimborż fl-Iżvezja.
 • Bil-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tiegħek għandu jkollok tħallas biss it-tariffa standard tal-pazjenti. Din ma tiġix rimborżata.
 • Jekk ikollok tħallas għall-kura, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tirritorna f'pajjiżek biex titlob rimborż.

Kontribuzzjoni tal-pazjent

 • Il-livell ta' kopagament ivarja minn 150 sa 300 SEK jekk tara tabib tal-familja. Il-livell ta' kopagament hu ftit ogħla jekk tara tabib speċjalista, minn 200 sa 350 SEK. Dawn il-kopagamenti huma biss għal kura tas-saħħa primarja li ma jinvolvux sptar.
 • Għal dawk il-pazjenti li għandhom bżonn kura tas-saħħa aktar spiss hemm limitu tal-prezz, jiġifieri ħadd m'għandu jħallas aktar minn 2,200 SEK fis-sena.
 • Hemm livell massimu ta' kopagament għal kura tas-saħħa fi sptar: 100 SEK kuljum.
 • Il-kura tas-saħħa għal individwi taħt l-20 sena hi bla ħlas fil-biċċa l-kbira tal-muniċipalitajiet u reġjuni.
 • Il-kura tal-maternità hi dejjem mingħajr ħlas.
 • F'xi muniċipalitajiet u reġjuni trid tħallas tariffa anqas għas-servizz tal-ambulanza u tal-ħelikopter.
 • M'hemm ebda informazzjoni dwar il-kopagamenti għall-kura tas-saħħa privata.

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

Irid ikollok riferiment biex tieħu d-dijaliżi, l-ossiġenu u l-kimoterapija.

Kif napplika għal EHIC?

Paġna fejn tista’ tapplika għal EHIC (bl-Iżvediż biss)

Fejn jaċċettaw l-EHIC

 • M’hemm ebda bażi ta’ dejta ċentrali pubblika ġenerali tat-tobba u l-isptarijiet fl-Iżvezja li jaċċettaw l-EHIC.
 • Il-pazjenti jistgħu jikkuntattjaw il-1177, is-servizz nazzjonali għall-pariri dwar il-kura tas-saħħa, biex jiksbu informazzjoni dwar il-fornituri lokali tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw l-EHIC.

Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet fl-Iżvezja

L-aġenzija tal-assikurazzjoni soċjali Svediża, Försäkringskassan – dipartiment tal-kura tas-saħħa internazzjonali.

Tel: +46 771 524 524 (servizz tal-konsumatur)