Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kif tuża l-karta - Is-Slovakkja

Is-Sistema Integrata ta' Salvataġġ

Ċempel il-112

Emerġenza

Ċempel il-155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (L-Awtorità tas-Sorveljanza tas-Saħħa) 
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel: +421 2 20 856 226


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Biex tisfrutta tajjeb il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea, trid tara tabib li jaħdem taħt is-sistema tal-assikurazzjoni tas-saħħa pubblika Slovakka.
 • Jista' jagħti l-każ li jkollok tħallas tariffa. Din ma tiġix rimborżata fis-Slovakkja, imma dejjem tista' titlob rimborż meta tasal lura f'pajjiżek.

Dentisti

 • Biex tisfrutta tajjeb il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea, trid tara dentist li jaħdem taħt is-sistema tal-assikurazzjoni tas-saħħa pubblika Slovakka.
 • Il-kura ta' emerġenza tas-snien hi normalment bla ħlas, iżda dan jiddependi mill-materjal li juża d-dentist.
 • Għall-kura l-oħra tas-snien ikollok tħallas. Din ma tiġix rimborżata fis-Slovakkja, imma dejjem tista' titlob rimborż meta tasal lura f'pajjiżek.

Kura fi sptar

 • Il-kura ta' emerġenza hi disponibbli fid-dipartiment tal-aċċidenti u l-emerġenza ta' kwalunkwe sptar. M'hemmx bżonn ta' riferiment mit-tabib.
 • Is-servizzi u l-mediċini huma normalment bla ħlas, iżda jista' jkun hemm tariffi sostanzjali li mhumiex rimborżabbli għal proċeduri kumplessi. Dawn ma jiġix rimborżati fis-Slovakkja, imma dejjem tista' titlob rimborż meta tasal lura f'pajjiżek.

Riċetti tat-tabib

 • Trid tħallas tariffa standard għal kull riċetta.
 • Jista' jkollok tħallas parti mill-ispiża tal-mediċini jekk ma jkunux koperti mill-iskema tal-assikurazzjoni tas-saħħa pubblika. Din ma tiġix rimborżata fis-Slovakkja, imma dejjem tista' titlob rimborż meta tasal lura f'pajjiżek.
 • L-ispiżeriji għandhom lista ta' mediċini sussidjati.

Ambulanza

 • Bla ħlas

Ambulanza bl-ajru

 • Ċempel il-18155
 • Bla ħlas

Rimborż
 • M'hemmx sistema ta' rimborż fis-Slovakkja.
 • Jekk ikollok tħallas għall-kura, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tirritorna f'pajjiżek biex titlob rimborż.

Kontribuzzjoni tal-pazjent

Min jakkumpanja lil xi ħadd fl-isptar

 • iħallas €3.32 kuljum, l-ewwel u l-aħħar jiem jgħoddu bħala ġurnata waħda.
 • Il-persuna li takkumpanja lil marid toqgħod b'xejn jekk il-persuna tkun:
  • qed tredda u jkollha tifel/tfal
  • qed takkumpanja tifel taħt it-tliet snin,
  • qed takkumpanja persuna taħt it-18-il sena li tkun qed tieħu l-kura għall-kanċer.

Spiżeriji

 • iżommu €0.17 għal proċessar statistiku ta' riċetta jew kupun għal apparat mediku.
 • M'hemmx tariffa ta' €0.17 jekk:
  • il-persuna assigurata tippreżenta estratt mir-riċetta,
  • il-persuna assigurata tippreżenta r-riċetta għal mediċini jew ikel dijetetiku, li jitħallsu bi sħiħ mill-persuna assigurata,
  • ir-riċetta tkun għal tilqim immarkat b'"V" maħruġa f'riċetta waħda.

Dipartiment tal-aċċidenti u l-emerġenzi

 • Jekk iżżur id-dipartiment tal-aċċidenti u l-emerġenzi (L-Ewwel Għajnuna Medika jew Servizz tal-Emerġenza fi Sptar) hemm tariffa ta' €1.99
 • Jekk ikollok tibqa' l-isptar bħala in-patient wara l-eżaminazzjoni, it-tariffa ta' €1.99 ma tapplikax.

Transportazzjoni

 • It-trasport b'ambulanza jiswa €0.07 kull kilometru.
 • Dan ma japplikax jekk il-persuna assigurata:
  • tkun inkluża fi programm ta' djaliżi kronika jew ta' trapjant,
  • tieħu l-kura kontra l-kanċer jew ta' operazzjoni kardijaka,
  • għandha diżabilità severa u hija dipendenti fuq it-trasport b'vetturi privati,
  • tiġi trasportata minn sptar għal ieħor abbażi ta' deċiżjoni tal-isptar.

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija
 • Int intitolat għal djaliżi, terapija tal-ossiġnu u kimoterapija fis-Slovakkja meta tippreżenta l-EHIC.
 • Trid tirranġa għall-kura ma' fornitur tas-saħħa fis-sistema Slovakka tal-kura tas-saħħa pubblika qabel ma tasal is-Slovakkja.
 • Ċertifikati mediċi li juru l-ħtieġa ta' dawn it-trattamenti jridu wkoll jiġu ppreżentati lill-fornitur tal-kura tas-saħħa.
 • Il-lista ta' fornituri tal-kura tas-saħħa skont is-sistema pubblika tal-kura tas-saħħa tinstab fis-siti web tal-istituzzjonijiet skont il-post fejn qed toqgħod:
 • List of dialysis centres (bis-Slovakk)

Kif napplika għal EHIC?
Fejn jaċċettaw l-EHIC

Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għad-detenturi tal-EHICs li jinħarġu fis-Slovakkja

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2

SK - 829 24  Bratislava 25

Tel: +421 2 20 856 226