Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kif tuża l-karta - Ir-Rumanija

Emerġenzi

Ċempel il-112 

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Id-Dar Nazzjonali tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa)
Tel: +40 372 309 250+40 372 309 105


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Sabiex tibbenefika mill-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) ikkonsulta tabib tal-familja jew speċjalista li jaħdem ma’ kura tas-saħħa b’kuntratt ma’ uffiċċju lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa.
 • Indirizzi tal-fornituri tal-kura tas-saħħa - staqsi uffiċċju lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa.
 • M’hemmx għalfejn tħallas għall-kura peress li l-uffiċċju lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa jħallas lill-fornitur tal-kura tas-saħħa għall-kura li tingħata abbażi tal-EHIC.

Dentisti

 • Biex tingħata kura dentali ta’ emerġenza abbażi tal-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) ikkonsulta dentist b'kuntratt ma' uffiċċju lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa.
 • Indirizzi tal-fornituri tal-kura dentali - staqsi ċentru lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa.
 • M’hemmx għalfejn tħallas għall-kura peress li l-uffiċċju lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa jħallas lill-fornitur tal-kura dentali għas-servizzi dentali ta’ emerġenza li jingħataw abbażi tal-EHIC.

Kura fi sptar

 • Biex tibbenefika mill-kura fl-isptar abbażi tal-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) mur fi sptar li jopera b'kuntratt ma' uffiċċju lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa.
 • Peress li għandek EHIC, int intitolat għal din il-kura tal-isptar:
  • Kura tas-saħħa in-patient għal:
   • emerġenza medika jew kirurġika, jekk tkun fil-periklu li titlef ħajtek jew hemm ir-riskju ta’ dan, sakemm l-emerġenza tkun għaddiet
   • mard li jista’ jkun kontaġġjuż, u li jeħtieġ l-iżolazzjoni/il-kwarantina sakemm tissolva kompletament il-problema
   • twelid.
  • Kura out-patient li tinvolvi:
   • emerġenzi mediċi li jeħtieġu operazzjoni
   • kura għal marda li hi parti minn epidemija, li ma teħtieġx li l-pazjent jinżamm f’iżolazzjoni.
   • servizzi ta’ kimoterapija mmonitorjati fil-kura tal-jum.

M’għandikx bżonn biljett ta’ ammissjoni għal dawn it-tipi ta’ kura fi sptar. Kollox jitħallas mill-uffiċċju lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa.

Riċetti tat-tabib

 • Min għandu EHIC jista’ jakkwista l-medikazzjoni bħala outpatient. Ikollok bżonn riċetta tat-tabib. Agħti din ir-riċetta lil spiżerija li topera b’kuntratt mal-istess ċentru lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa bħat-tabib li kiteb ir-riċetta.
 • It-tobba jistgħu jiktbu riċetta għal medikazzjoni minn lista li fiha l-listi sekondarji A, B, C u D. Iċ-ċentru lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa se jkopri ammont miksub billi japplika l-perċentwali ta’ kumpens għall-prezz ta’ referenza tal-mediċina.
 • L-ispiża tal-mediċini hi koperta sal-perċentwali li ġejjin:
  • lista sekondarja A - 90%
  • lista sekondarja B - 50 %
  • lista sekondarja C - 100 %
  • lista sekondarja D - 20 %

Għajnuna u trasport mediku ta’ emerġenza

Dawk li għandhom EHIC għandhom id-drittijiet li ġejjin:

 • Konsultazzjonijiet ta' emerġenza id-dar għal emerġenzi li jeħtieġu operazzjoni
 • Trasport tas-saħħa mhux assistit:
  • F’każ ta’ mewt, trasport lejn il-post u lura għat-tabib li jistabbilixxi l-fatalità u li joħroġ iċ-ċertifikat tal-mewt li hu rekwiżit legali. Dan japplika nhar ta’ Ġimgħa, Sibt, Ħadd u festi pubbliċi.
  • L-ekwipaġġ ta' emerġenza li jiġi fid-dar tal-pazjent u, jekk ikun hemm bżonn, it-trasport għal pazjenti li mhumiex f’kundizzjoni kritika u li ma jeħtiġux monitoraġġ mediku jew kura tas-saħħa speċjali huma u sejrin lejn l-unità tas-saħħa, jekk is-sitwazzjoni jew il-kundizzjoni medika tagħhom tirrikjedi kura tas-saħħa speċjali li ma tistax tingħata d-dar.

Dawn is-servizzi jingħataw mill-unitajiet speċjalizzati privati li joperaw b'kuntratt mal-uffiċċji lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa.

Ambulanza

Is-servizzi ta’ emerġenza jingħataw minn

Ambulanza bl-ajru

 • Is-servizzi tal-ambulanza bl-ajru jingħataw fit-territorju Rumen u f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza estremi biss.

Rimborż

 • Is-servizzi tal-kura tas-saħħa normalment ikunu b'xejn, għalhekk m'hemmx sistema ta' rimborż għal min ikollu l-EHIC.
 • Pagamenti addizzjonali (li jitħallsu direttament minn min għandu EHIC):
  • Il-valur ta’ kwalunkwe servizz mediku mhux inkluż fil-pakkett tas-servizzi mediċi li hu intitolat għalih kull min għandu EHIC.
  • Il-valur ta’ servizzi mediċi mgħotija minn fornituri li m’għandhomx kuntratt ma’ ċentru lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa.
  • Jekk ikollok bżonn tibqa’ l-isptar u titlob ikliet u akkomodazzjoni f’livell ta’ kumdità ogħla minn dak standard, se jkollok tħallas tariffa żejda.
  • Għal unitajiet tas-sanità pubbliċi u privati bis-sodod, il-kontribuzzjoni tiegħek se tkun mhux ogħla minn 300 lei kuljum.
  • Tariffa tal-isptar għal kura medika in-patient taħt is-sistema ta’ kopagament. Għal aktar dettalji, ara t-taqsima “Kontribuzzjoni tal-pazjent” hawn taħt.
  • Il-prezz ta’ kwalunkwe medikazzjoni li mhijiex koperta mis-sistema tal-assikurazzjoni tas-saħħa.
  • Il-prezz ta’ kwalunkwe medikazzjoni mogħtija minn spiżeriji li m’għandhomx kuntratt ma’ ċentru lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa.
  • Peress li inti għandek EHIC, il-kontribuzzjoni personali tiegħek għall-medikazzjoni hi:
   • 10%, 50% jew 80% tal-prezz ta’ referenza, skont il-lista sekondarja li qegħda fiha il-medikazzjoni
   • id-differenza bejn il-prezz ta’ referenza u l-prezz ta’ referenza għall-konsumatur

Kontribuzzjoni tal-pazjent

 • Għal servizzi mediċi tal-isptar waqt kura in-patient, kull unità tal-isptar bis-sodod tistabbilixxi l-livell ta’ kopagament tagħha, li jvarja bejn 5 u 10 lei.
 • Jekk ikollok toqgħod l-isptar f’emerġenza, mhux se tintalab tagħmel kopagament fi flus kontanti.

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

Dijaliżi

 • Dawk li għandhom EHIC jistgħu jibbenefikaw minn dijaliżi bl-istess kundizzjonijiet bħal persuni assikurati skont l-assikurazzjoni tal-kura tas-saħħa fir-Rumanija.
 • Taħt il-programm nazzjonali għall-għoti tad-dijaliżi għal pazjenti b'insuffiċjenza renali kronika, is-servizzi relatati mad-dijaliżi huma assikurati. Dawn jinkludu:
  • il-medikazzjoni u materjali mediċi speċifiċi
  • l-investigazzjonijiet mediċi parakliniċi
  • it-trasport mhux mediku għall-pazjenti tad-dijaliżi minn u lejn id-dar
 • Is-servizzi tad-dijaliżi jingħataw mill-fornituri pubbliċi jew privati li joperaw b'kuntratt mal-uffiċċji lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa. Tista’ ġġib l-indirizzi tal-fornituri tas-servizz tad-dijaliżi minn wieħed minn dawn iċ-ċentri.

Terapija tal-ossiġenu

 • Min għandu EHIC jista’ jibbenefika minn terapija tal-ossiġenu waqt li jkun fl-isptar jekk jirċievi għajnuna medika għal żmien kontinwu fl-isptar.
 • Din it-tip ta’ għajnuna medika titħallas miċ-ċentru lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa.
 • Japplikaw il-kundizzjonijiet deskritti taħt "Kura fi sptar".

Kimoterapija

 • Dawk li għandhom EHIC jistgħu jibbenefikaw minn trattament speċifiku għal pazjenti b'mard tal-kanċer skont il-Programm sekondarju tat-trattament ta' pazjenti b'mard onkoloġiku li jassigura l-għoti taċ-ċitostatiċi, l-immunomodulaturi, l-ormoni, il-fatturi tat-tkabbir u l-inibituri tal-osteoklastiċi.
 • Il-medikazzjoni tingħata skont riċetta tat-tabib magħmula minn tabib speċjalizzat li jaħdem b’kuntratt ma’ uffiċċju lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa. Tista’ ġġibha minn spiżerija li tappartjeni għal waħda mill-unitajiet mediċi inklużi fil-programm sekondarju, jew mill-ispiżeriji ta’ ċirkwit miftuħ. It-tobba jippreskrivu l-medikazzjoni mil-lista C2.
 • Tista’ ssib il-listi tal-unitajiet mediċi, tal-ispiżeriji b’ċirkwit miftuħ u tal-ispeċjalisti li jaħdmu b’kuntratt mal-uffiċċji lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa fuq is-sit web tal-uffiċċju lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek.

Kif napplika għal EHIC?

 • Jekk int assikurat, tista' tibgħat applikazzjoni lill-uffiċċju lokali tal-assikurazzjoni tas-saħħa u titlobhom joħorġulek l-EHIC. 
 • Jekk l-applikazzjoni tiġi approvata, l-EHIC tinħariġlek fi żmien 7 ijiem mill-ġuranta tar-reġistrazzjoni tal-applikazzjoni.
 • Informazzjoni dwar kif tibgħat applikazzjoni għal EHIC (bir-Rumen)

Fejn jaċċettaw l-EHIC


Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet fir-Rumanija

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Assikurazzjoni tas-Saħħa Nazzjonali )
Tel: +40 372 309 236
Emailrelpubl1@casan.ro