Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kura medika mhux mistennija - Il-Polonja

Emerġenza

Ċempel id-999 jew il-112
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) - (Uffiċċju Ċentrali tal-Fond Nazzjonali tas-Saħħa - Dipartiment għall-Affarijiet Internazzjonali) (bil-Pollakk biss)
Tel: +48 (22) 572 62 68
Email: ca17@nfz.gov.pl

Kura, kopertura u spejjeż

Fittex il-logo tal-Fond Nazzjonali tas-Saħħa NFZ biex tara jekk il-fornitur tal-kura tas-saħħa tiegħek jaħdimx taħt is-sistema tal-istat:

Tobba

 • Il-kliniki tat-tobba jiftħu mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mit-8 am sas-6 pm.
 • Wara s-6 pm matul il-ġimgħa, kif ukoll waqt tmiem il-ġimgħa u fil-vaganzi, il-kura medika hija pprovduta lejl u nhar mis-servizzi tal-kura tas-saħħa b'kuntratt mal-NFZ.
 • Tista' ssib l-indirizzi u n-numri tat-telefown tagħhom fis-sit web ta' NFZ (bil-Pollakk biss), kif ukoll fil-kliniki u l-postijiet fejn ipoġġu t-tobba li għandhom kuntratti mal-Fond Nazzjonali tas-Saħħa NFZ għall-għoti tal-kura tas-saħħa primarja.

Dentisti

 • Id-dentisti ħafna drabi joffru kemm kura pubblika tal-NFZ kif ukoll kura privata. Dan ifisser li s-servizzi koperti mill-NFZ jistgħu ma jkunux disponibbli kuljum. Iċċekkja mal-klinika minn qabel.
 • Lista ta' servizzi u materjali bla ħlas, stipulata mil-leġiżlazzjoni Pollakka, hi disponibbli fil-kliniki tad-dentisti. Il-fornituri tal-kura tas-saħħa ma jistgħux jiċċarġjaw flus għall-benefiċċji elenkati fuq il-lista, imma jkollok tħallas għall-benefiċcji li mhumiex imsemmija fil-lista. Dawn ma jiġux rimborżati fil-Polonja.

Kura fi sptar

 • Ikollok bżonn riferiment mit-tabib biex tiddaħħal l-isptar, ħlief f'każijiet ta' mard għal għarrieda, aċċidenti u emerġenzi oħra.
 • Mur fi sptar li jkollu kuntratt mal-NFZ (il-parti l-kbira tal-isptarijiet). Il-logo tal-Fond Nazzjonali tas-Saħħa normalment ikun jidher fuq il-bini.
 • Tista' wkoll tistaqsi l-fergħa reġjonali tal-Fond Nazzjonali tas-Saħħa għall-għajnuna biex issib il-fornitur xieraq tal-kura tas-saħħa jew tfittxu fuq is-sit web tal-NFZ (bil-Pollakk biss).
 • L-operazzjonijiet, it-testijiet djanjostiċi u l-mediċini huma bla ħlas waqt li tkun fl-isptar.

Riċetti tat-tabib

 • Normalment it-tobba affiljati mal-NFZ jordnawlek biss mediċini li jiġu rimborżati.
 • Uri r-riċetta u l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tiegħek fl-ispiżerija.
 • Għall-biċċa l-kbira tal-mediċini bażiċi jkollok tħallas ammont b'rata fissa. Mediċini oħra huma rimborżati f'rati differenti sa ċertu limitu u jkollok tħallas il-bilanċ.
 • Għal mediċini li mhumiex fuq il-lista ta' mediċini rimborżabbli trid tħallas il-prezz kollu.

Ambulanza

 • It-trasport bl-ambulanza hu bla ħlas f'każ ta' emerġenza

Ambulanza bl-ajru

 • It-trasport bl-ambulanza tal-ajru hu bla ħlas f'każ ta' emerġenza

Rimborż

Jekk ikollok tħallas għall-kura, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tirritorna f'pajjiżek biex titlob rimborż.

Informazzjoni dwar il-kopagament

 • Servizzi mogħtija minn ċentri tal-kura medika, faċilitajiet ta' infermerija u tal-kura jew istituzzjonijiet tar-riabilitazzjoni medika – ikollok tħallas l-ispejjeż tal-ikel u tal-akkomodazzjoni.
 • Kura fi spa – ikollok tħallas l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni u tal-ikel. Dan l-ammont jiddependi fuq l-istandard tal-kamra. L-ammont dovut hu strettament determinat mill-Ministeru tas-Saħħa.
 • Trasport - flimkien mal-każijiet ta' aċċident jew ta' emerġenza int intitolat għal trasport bl-ambulanza, inkluż it-trasport bl-ajru, għall-eqreb unità tal-kura tas-saħħa u lura abbażi ta' ordni tat-tabib tal-assikurazzjoni tas-saħħa jew ordni ta' tabib / kirurgu ffinanzjat mill-istat, f'dawn il-każijiet
  • Hu konkluż li għandek bżonn kura immedjata f'istituzzjoni tal-kura tas-saħħa.
  • Hemm bżonn li żżomm il-kontinwità ta' kura u l-mobilità tiegħek hi mnaqqsa u ma tħallikx tuża t-trasport pubbliku.

F'każijiet mhux imsemmija hawn fuq, is-sehem li jkollu jħallas il-pazjent hu jew 60% jew 100%.

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

Irid ikollok riferiment mit-tabib tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek.

Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għad-detenturi tal-EHICs li jinħarġu fil-Polonja

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) - Departament Współpracy Międzynarodowej

Tel: +48 (22) 572 62 68
Email: ca17@nfz.gov.pl


  Aqsam

 • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+