Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kif tuża l-karta - L-Olanda

Emerġenza

Ċempel il-112

Zilveren Kruis
Tel: +31 33 445 68 70 
Email: gbr@zilverenkruis.nl


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Biex tagħmel użu mill-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tiegħek, trid tikkonsulta tabib irreġistrat li jaħdem fl-iskema tal-kura tas-saħħa pubblika Netherlandiża.

Dentisti

 • Il-kura tas-snien tal-istat hi disponibbli għat-tfal biss.
 • L-adulti jridu jħallsu għall-kura tas-snien, u din ma tiġix rimborżata fin-Netherlands.
 • Jekk il-kura tas-snien hija koperta f'pajjiżek, il-fornitur tal-assikurazzjoni tiegħek se jirrimborżak.

Kura fi sptar

 • Jekk tiddaħħal l-isptar (f'emerġenza) ikollok tippreżenta l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tiegħek.

Riċetti tat-tabib

 • F'ċerti każi għandu mnejn ikollok tħallas xi tariffi. Għandek titkellem mal-ispiżjar tiegħek dwar kwistjonijiet ta' kopertura.
 • Jekk ikollok tħallas spejjeż li ma jkunux rimborżabbli fin-Netherlands, dejjem tista' tistaqsi lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa f'pajjiżek jekk intix eleġibbli għar-rimborż.

Ambulanza

 • Is-servizz tal-ambulanza hu bla ħlas, jekk it-tabib jaqbel li dan huwa neċessarju.

Ambulanza bl-ajru

 • Jekk ikun hemm bżonn jintbagħat ħelicopter apposta tat-trawma.

Rimborż

 • Tista' tikkuntattja l-uffiċċju ta' Zilveren Kruis fin-Netherlands biex titlob rimborż.
Zilveren Kruis, Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR Apeldoorn
Tel: + 31 33 445 68 70
E-mail: gbr@zilverenkruis.nl
 • Jekk ma rnexxilekx tibgħat talba għar-rimborż waqt iż-żjara tiegħek, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tasal lura f'pajjiżek.
 • L-assikuratur tas-saħħa nazzjonali tiegħek jista' jikkuntattja lil Zilveren Kruis. Int intitolat għal rimborż abbażi ta' tariffi li Zilveren Kruis normalment iħallas lill-fornitur tal-kura tas-saħħa skont il-leġiżlazzjoni tan-Netherlands.

Kontribuzzjoni tal-pazjent

Trid tħallas kopagament għal

 • xi mediċini,
 • il-kura tal-maternità,
 • it-trasport tal-pazjent b'karozza, taksi jew trasport pubbliku,
 • il-fiżjoterapija,
 • l-apparat mediku,
 • ċerti forom ta' kura fit-tul.

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

 • Għandek bżonn riferiment mingħand it-tabib tal-familja tiegħek jew speċjalista.
 • Qed iżżur in-Netherlands bl-għan li tirċievi kura? Jekk hu hekk għandek bżonn il-formola S2 (li tingħata mingħand il-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek).

Kif napplika għal EHIC?

Tista’ titlob l-EHIC mingħand l-assikuratur tal-kura tas-saħħa tiegħek stess.

Fejn jaċċettaw l-EHIC

Il-fornituri tal-kura tas-saħħa u l-isptarijiet kollha fin-Netherlands għandhom jaċċettaw l-EHIC.

Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet fin-Netherlands

Jekk titlef l-EHIC, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek.