Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kura medika mhux mistennija - Il-Lussemburgu

Emerġenza

 • Ċempel il-112

Caisse nationale de santé (Il-Fond tas-Saħħa Nazzjonali tal-Lussemburgu)
Telefown: + 352 27 57 - 1
Email: mailto:cns@secu.lu

Kura u spejjeż

Tobba

 • Tista' tmur għand liema tabib trid peress li kollha jaħdmu mal-fond tas-saħħa nazzjonali (Caisse nationale de santé – CNS).
 • L-ispejjeż tat-tabib ivarjaw. Kun ċert li tingħata rċevuta għall-ammont kollu li tħallas.
 • Ma għandekx bżonn karta tat-tabib biex tmur għand speċjalista.
 • Trid tippreżenta l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea.

Dentisti

 • Tista' tmur għand liema tabib trid peress li kollha jaħdmu mal-fond tas-saħħa nazzjonali CNS.
 • Lil hinn minn ammont annwali ta' €60 li huma kompletament rimborżabbli, il-kura tas-snien tiġi rimborżata bir-rata ta' 88%. Jeżistu rati u kundizzjonijiet speċifiċi ta' rimborż għall-protesijiet tas-snien. Supplimenti possibbli għall-konvenjenza personali mhumiex rimborżabbli.
 • Għal xi kura tas-snien irid ikollok l-approvazzjoni tas-CNS minn qabel.

Kura fi sptar

 • L-isptarijiet kollha tal-Lussemburgu għandhom kuntratt mal-fond nazzjonali tas-saħħa CNS. Madankollu, trid tippreżenta l-Karta Ewropea għall-assikurazzjoni tas-Saħħa meta tidħol l-isptar.
 • Għall-kura fi sptar, il-pazjenti jħallsu miżata standard kuljum li ma tiġix rimborżata.
 • It-tfal ta' taħt it-18-il sena ma jħallsux għall-kura.
 • Jista' jkun hemm ammont li jrid jitħallas direttament lit-tabib li jikkurak.

Riċetti tat-tabib

 • Tista' tmur bir-riċetta tat-tabib f'liema spiżerija trid fil-Lussemburgu.
 • Xi riċetti jridu jkunu awtorizzati mill-fond tas-saħħa nazzjonali CNS qabel ma tkun tista' tieħu l-mediċina.
 • L-ammont rimborżabbli jiddependi mill-mediċini meħtieġa. Għaldaqstant għandek tistaqsi t-tabib jekk tridx tikkuntattja lis-CNS.

Ambulanza

 • It-trasport bl-ambulanza f'każ ta' emerġenza huwa bla ħlas għall-persuni li jkollhom Karta Ewropea għall-assikurazzjoni tas-Saħħa valida jew karta temporanja.
 • It-trasport mhux urġenti huwa kopert sa 70% tal-kontijiet li jiġu stabbiliti fuq il-bażi ta' €112 / km, b'ammont minimu ta' €34 għal kull vjaġġ. It-trasport li jwasslek jew jiġbrok mill-isptar biss huwa kopert u skont ir-riċetta jrid ikun indikat li, għal raġunijiet mediċi, il-pazjent irid jinġarr mimdud jew f'pożizzjoni fejn ma jiċċaqlaqx.

Ambulanza bl-ajru

 • It-trasport bl-ambulanza tal-ajru f'każ ta' emerġenza huwa bla ħlas għall-persuni li jkollhom Karta Ewropea għall-assikurazzjoni tas-Saħħa valida jew karta temporanja.

Rimborż

Talba għar-rimborż trid tiġi indirizzata lill-fond tas-saħħa nazzjonali tal-Lussemburgu (Caisse nationale de santé – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Telefown: + 352 27 57 - 1
Email: mailto:cns@secu.lu

Jista' jagħti l-każ li ma tiħux il-flus kollha lura, għax hemm xi kura tas-saħħa koperta mill-istat fil-Lussemburgu li trid titħallas parzjalment mill-pazjent.

Trid tibgħat il-kont oriġinali u prova ta' pagament lis-CNS biex tiġi rimborżat. Huma meħtieġa wkoll kopja tal-Karta Ewropea għall-assikurazzjoni tas-Saħħa tiegħek, l-indirizz fejn toqgħod u d-dettalji tal-bank. Tintbagħatlek konferma tar-rimborż fl-indirizz tad-dar tiegħek.

Tinsiex iżżomm kopji ta' kull ma tibgħat.

Jekk ma rnexxilekx tibgħat talba waqt li kont fil-Lussemburgu, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tasal lura f'pajjiżek.


  Aqsam

 • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+