Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kura medika mhux mistennija - Il-Lussemburgu

Emerġenza

 • Ċempel il-112

Caisse nationale de santé (Fond tas-Saħħa Nazzjonali tal-Lussemburgu)
Tel: + 352 27 57 - 1
Email: cns@secu.lu


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Tista' tmur għand liema tabib trid peress li kollha jaħdmu taħt is-sistema tal-kura tas-saħħa pubblika (Caisse nationale de santé – CNS).
 • L-ispejjeż tat-tabib ivarjaw. Kun ċert li tingħata rċevuta għall-ammont kollu li tħallas.
 • Ma għandekx bżonn riferiment mingħand tabib biex tmur għand speċjalista.
 • Trid tippreżenta l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tiegħek.

Dentisti

 • Tista' tmur għand liema dentist trid peress li kollha jaħdmu taħt is-sistema tal-kura tas-saħħa pubblika.
 • Lil hinn minn ammont annwali ta' €60 li huwa kompletament rimborżabbli, il-kura tas-snien tiġi rimborżata bir-rata ta' 88%. Jeżistu rati u kundizzjonijiet speċifiċi ta' rimborż għall-protesijiet tas-snien.
 • Għal xi kura tas-snien irid ikollok l-approvazzjoni tas-CNS minn qabel.

Kura fi sptar

 • L-isptarijiet kollha tal-Lussemburgu għandhom kuntratt mal-fond nazzjonali tas-saħħa CNS. Madankollu, trid tippreżenta l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tiegħek meta tidħol l-isptar.
 • Għall-kura fi sptar, il-pazjenti li jkunu qed jieħdu kura in-patient iħallsu tariffa standard kuljum li ma tiġix rimborżata.
 • Tfal taħt it-18-il sena ma jħallsux din it-tariffa ta' kuljum.
 • Jista' jkun hemm ukoll tariffa pagabbli direttament lit-tabib li jkun qed jagħti l-kura, li mbagħad tkun tista' tiġi rrimborżata mis-CNS.
 • Trid tħallas għal kwalunkwe affarijiet apparti, per eżempju kamra tal-wieħed.

Riċetti tat-tabib

 • Tista' tmur bir-riċetta tat-tabib f'liema spiżerija trid fil-Lussemburgu.
 • Xi riċetti jridu jkunu awtorizzati mill-fond tas-saħħa nazzjonali CNS qabel ma tingħata l-mediċina.
 • L-ammont rimborżabbli jiddependi mill-mediċini meħtieġa. Għaldaqstant għandek tistaqsi t-tabib jekk hemmx bżonn li tikkuntattja lis-CNS.

Ambulanza

 • It-trasport bl-ambulanza f'każ ta' emerġenza huwa bla ħlas għall-persuni li jkollhom Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea valida jew karta ta' sostituzzjoni.
 • It-trasport mhux urġenti huwa kopert sa 70% tal-kontijiet li jiġu stabbiliti fuq il-bażi ta' €1.12/km, b'ammont minimu ta' €34 għal kull vjaġġ. It-trasport li jwasslek jew jiġbrok mill-isptar biss huwa kopert u skont ir-riċetta jrid ikun indikat li, għal raġunijiet mediċi, il-pazjent irid jinġarr mimdud jew f'pożizzjoni fejn ma jiċċaqlaqx.

Ambulanza bl-ajru

It-trasport bl-ambulanza tal-ajru f'każ ta' emerġenza huwa bla ħlas għall-persuni li jkollhom Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea valida jew kard ta' sostituzzjoni.


Rimborż

Talba għar-rimborż għandha tiġi indirizzata lill-fond tas-saħħa nazzjonali tal-Lussemburgu (Caisse nationale de santé – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Tel: + 352 27 57 - 1
Email: cns@secu.lu

 • Jista' jagħti l-każ li ma tiħux il-flus kollha lura, għax hemm xi kura tas-saħħa koperta mill-istat fil-Lussemburgu li trid titħallas parzjalment mill-pazjent.
 • Trid tibgħat il-kont oriġinali u prova ta' pagament lis-CNS biex tiġi rimborżat. Huma meħtieġa wkoll kopja tal-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tiegħek, l-indirizz fejn toqgħod u d-dettalji tal-bank. Tintbagħatlek konferma tar-rimborż fl-indirizz tad-dar tiegħek.
 • Żomm kopji ta' kull ma tibgħat.
 • Jekk ma rnexxilekx tibgħat talba waqt iż-żjara tiegħek, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tasal lura f'pajjiżek.

Kontribuzzjoni tal-pazjent
 • Appuntament mat-tabib – It-tariffi biex tara tabib ivarjaw. Normalment, il-kopertura hi ta' 88% tat-tariffa uffiċjali. Kun ċert li tingħata rċevuta għall-ammont kollu li tħallas.
 • Żjara tat-tabib id-dar – Ikollok tħallas 20% tal-ispiża minima ta' żjara d-dar.
 • Għal kura l-isptar, il-pazjenti in-patient bħalissa jħallsu tariffa standard kuljum mhux rimborżabbli ta' €20.93 (din it-tariffa standard kuljum ma tapplikax għat-tfal taħt it-18-il sena. Barra minn hekk, hi limitata għal massimu ta' 30 jum kull sena kalendarja).
 • Kura tas-snien – Lil hinn minn ammont annwali ta' €60.00 li huwa kompletament rimborżabbli, il-kura tas-snien tiġi rimborżata bir-rata ta' 88%. Japplikaw rati u kundizzjonijiet speċifiċi ta' rimborż għall-protesijiet tas-snien.
 • Oħrajn: ara t-taqsimiet "Kura, kopertura u spejjeż"

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għad-detenturi tal-EHICs li jinħarġu fil-Lussemburgu

Caisse nationale de santé

Tel: + 352 27 57 - 1

Email: cns@secu.lu

Ordna waħda billi tuża l-formola ta' sostituzzjoni.