Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kif tuża l-karta - Il-Latvja

Emerġenza

Nacionālais veselības dienests (Servizz Nazzjonali tas-Saħħa Latvjan - NHS) Tel: +371 67043700+37180001234
Email: nvd@vmnvd.gov.lv


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) ittik id-dritt għal kura tas-saħħa ffinanzjata mill-istat jekk ikollok bżonn kura medika urġenti/neċessarja waqt iż-żjara temporanja tiegħek fil-Latvja.
 • Il-kura tas-saħħa ffinanzjata mill-istat tingħata mill-fornituri tal-kura tas-saħħa b'kuntratt mas-Servizz Nazzjonali Latvjan tas-Saħħa.
 • Trid turi EHIC valida u passaport (jew dokument ta' identifikazzjoni ieħor) biex tirċievi kura tas-saħħa ffinanzjata mill-istat. Jekk ma tagħmilx dan, il-fornitur tal-kura tas-saħħa jista' jistaqsik biex tħallas l-ispiża kollha.
 • Trid tħallas it-tariffa tal-pazjent biex tara tabib. Ma jsir ebda ħlas minn
  • pazjenti taħt it-18-il sena
  • nisa tqal li qed jieħdu kura konnessa mat-tqala tagħhom
  • ċerti gruppi ta’ pazjenti b’djanjożi partikolari (tuberkulożi, djanjożi psikjatrika, ċertu mard infettiv).
 • Għal kura medika speċjalizzata, għandek bżonn riferiment mingħand tabib, normalment it-tabib tal-familja tiegħek.
 • Jekk qed issofri minn ċertu mard, m'għandikx bżonn ta' riferiment biex tara wieħed minn dawn li ġejjin: ġinekologu, tabib tal-għajnejn, kirurgu tat-tfal, pedjatra, psikjatra, speċjalista tal-vizzji, speċjalista tal-mard tal-pulmun (tabib tal-mard tal-pulmun li jispeċjalizza fit-tuberkulożi), dermatoveneroloġista (tabib tal-ġilda li jispeċjalizza f'mard trażmess sesswalment), endokrinologu (pereżempju meta jkollok id-dijabete), onkologu, speċjalista tal-kimoterapija, speċjalista fil-mard infettiv (HIV / AIDS).
 • It-tariffa tal-pazjent mhijiex rimborżabbli fil-Latvja, iżda tista' titlob rimborż meta tmur lura d-dar.

Dentisti

 • Il-kura tas-snien iffinanzjata mill-istat hi disponibbli għat-tfal biss.
 • L-adulti jridu jħallsu għall-kura tas-snien, u din ma tiġix rimborżata fil-Latvja.
 • Jekk il-kura tas-snien hi koperta f'pajjiżek, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa nazzjonali meta tmur lura d-dar biex titlob rimborż.

Kura fi sptar

 • Jekk tiddaħħal l-isptar (f'emerġenza), uri l-EHIC u l-passaport tiegħek (jew identifikazzjoni oħra).
 • Ikollok tħallas tariffa tal-pazjent għal kura in-patient, li tibda mit-tieni jum minn meta tidħol l-isptar. Ma hemm l-ebda tariffa għal:
  • pazjenti taħt it-18-il sena
  • pazjenti li jiddaħħlu l-isptar minħabba t-tqala jew biex iwelldu
  • pazjenti li qegħdin fuq id-dijaliżi jew xi tipi ta’ kura oħrajn (eż. għal mard infettiv, mard mentali).
 • Hemm tariffi addizzjonali għal:
  • skens CT (tomografija kompjutata)
  • skens MRI (immaġini ta' reżonanza manjetika).
 • Barra mit-tariffa tal-pazjent, il-fornitur tal-kura tas-saħħa jista' jiċċarġja kopagament għal proċedura kirurġika li ssir fis-sala tal-operazzjonijiet.
 • Dawn il-pagamenti mhumiex rimborżabbli fil-Latvja, iżda tista' titlob rimborż meta tmur lura d-dar.

Riċetti tat-tabib

 • Bħala xi ħadd li għandu EHIC, int intitolat għal mediċina fuq il-bażi ta' riċetta (formola speċjali tar-riċetti) miktuba minn tabib b'kuntratt mas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa Latvjan.
 • Mur fi spiżerija li topera b'kuntratt mas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa. Biex tixtri l-mediċina bir-riċetta, uri:
  • l-EHIC tiegħek,
  • il-passaport tiegħek (jew identifikazzjoni oħra)
  • ir-riċetta tiegħek.
 • L-istat jagħtik rimborż ta' 100%, 75% jew 50% tal-ispiża tal-mediċina bir-riċetta skont il-kundizzjoni fid-djanjożi.
 • L-ammont li tħallas minn qabel mhuwiex rimborżabbli fil-Latvja, iżda tista' titlob rimborż meta tmur lura d-dar.

Ambulanza

 • Tista' tuża ambulanza mingħajr ħlas jekk din tintbagħat mis-servizz tal-113.

Ambulanza bl-ajru

 • Japplikaw l-istess regoli bħal tal-ambulanza.

Rimborż

 • Il-Latvja topera sistema tal-kura tas-saħħa bbażata fuq l-għoti ta' servizz in natura. Għaldaqstant m’hemmx sistema ta' rimborż. Inti għandek tħallas biss is-sehem tal-pazjent tal-ispejjeż tal-kura.
 • Jekk ikollok tħallas għall-kura, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa nazzjonali tiegħek meta tirritorna f'pajjiżek biex titlob rimborż.

Kontribuzzjoni tal-pazjent

 • Eżaminazzjonijiet out-patient minn tabib tal-familja – €1.42.
 • Sptar għal ġurnata - €7.11
 • Tariffa għal eżaminazzjonijiet minn speċjalista - €4.27
 • Il-kura in-patient tqum €10 kuljum u tibda mit-tieni jum tal-permanenza fl-isptar.
 • Il-kura in-patient għal pazjenti li jsofru minn mard onkoloġiku u għal persuni bil-vizzju tad-droga tiswa €7.11 kuljum, u tibda mit-tieni jum li wieħed ikun l-isptar.
 • Il-kura in-patient fi sptar infermier jew unità tal-kura taħt infermiera hi ta' €7.11 u tibda mit-tieni jum tal-permanenza fl-isptar.
 • Il-pazjenti b'ċerti kundizzjonijiet iħallsu tariffi mnaqqsa.
 • Eżaminazzjonijiet ta' djanjożi addizzjonali huma ċċarġjati bejn €1.42 u €35.57.
 • Flimkien mal-kontribuzzjoni tal-pazjent, il-fornitur tal-kura tas-saħħa jista’ jitlob kopagament li jvarja minn €1.42 sa €31 (pereżempju għal CT scans, immaġini ta’ reżonanza manjetika (MRI), elettroenċefalogrammi (EEG), elettrokardjogrammi (EKG), X-rays, għal endoskopija).

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

 • Id-dijaliżi tad-demm, il-filtrazzjoni tad-demm u d-dijaliżi periteonali kroniċi huma bla ħlas jekk ikun hemm riferiment ta' speċjalista.
 • L-ispejjeż tat-terapija tal-ossiġenu mhumiex koperti mis-Servizz tas-Saħħa Nazzjonali.
 • Il-kimoterapija hi bla ħlas b'riferiment minn onkoloġista.

Kif napplika għal EHIC?


Fejn jaċċettaw l-EHIC


Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet fil-Latvja

Nacionālais veselības dienests (Servizz Nazzjonali Latvjan tas-Saħħa)

Tel: +371 67043700

Email: nvd@vmnvd.gov.lv