Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kif tuża l-karta - Il-Finlandja

Nota

 • Ir-residenti tad-Danimarka, l-Iżlanda, in-Norveġja u l-Iżvezja jridu juru biss karta tal-identità nazzjonali valida u l-indirizz permanenti tagħhom f’pajjiż Nordiku ieħor biex jiksbu l-kura tas-saħħa pubblika fil-Finlandja fuq l-istess termini bħal tar-residenti lokali.

Emerġenza

 • Ċempel il-112
 • Kela (l-Istituzzjoni tal-Assikurazzjoni Soċjali tal-Finlandja)

Kela għandha numri tas-servizz tal-konsumatur mal-pajjiż kollu għal benefiċċji differenti. Is-servizz hu miftuħ bejn it-8am u s-6pm, mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

In-numru tas-servizz tal-konsumatur għas-sigurtà soċjali jekk sejjer il-Finlandja jew tkun se titlaq mill-Finlandja, u f'sitwazzjonijiet internazzjonali oħrajn hu + 358 20 634 0200


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tintitolak għall-kura fi kwalunkwe istituzzjoni tal-kura tas-saħħa pubblika. Tista' tikkuntattja liċ-ċentru tas-saħħa muniċipali, fejn il-professjonisti tal-kura tas-saħħa jevalwaw x'tip ta' kura medika għandek bżonn.
 • Trid turi Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea valida u passaport jew xi forma oħra ta' identifikazzjoni biex tieħu l-kura bl-istess prezz bħar-residenti.
 • Iċ-ċentru tas-saħħa jiċċarġjak biss tariffa tal-klijent skont skala fissa ta' tariffi.
 • Jekk għad m’għandikx 18-il sena, il-kura hi bla ħlas matul is-sigħat normali tal-uffiċċju (barra dawn il-ħinijiet hemm tariffa tal-klijent ibbażata fuq skala fissa ta' tariffi).
 • Tista' wkoll tmur għand tobba u kliniki privati. F'dan il-każ ikollok tħallas kollox int. Madankollu, tista' tagħmel talba għal rimborż aktar tard, mill-istituzzjoni tal-assikurazzjoni soċjali Kela.

Dentisti

 • Il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tintitolak għall-kura fi kwalunkwe istituzzjoni tal-kura tas-saħħa pubblika. Ikkuntattja liċ-ċentru muniċipali tas-saħħa jekk teħtieġ kura tas-snien.
 • Trid turi Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea valida u passaport jew xi forma oħra ta' identifikazzjoni biex tieħu l-kura bl-istess prezz bħar-residenti.
 • Iċ-ċentru tas-saħħa jiċċarġjak biss tariffa tal-klijent ibbażata fuq skala fissa ta' tariffi.
 • Jekk għad m’għandikx 18-il sena, il-kura tas-snien hi bla ħlas matul is-sigħat normali tal-uffiċċju (barra dawn il-ħinijiet hemm tariffa tal-klijent skont skala fissa ta' tariffi).
 • Tista' wkoll tmur għand dentisti u kliniki privati. F'dan il-każ ikollok tħallas kollox int. Madankollu, tista' tagħmel talba għal rimborż aktar tard, mingħand Kela.

Kura fi sptar

 • Biex tiddaħħal fi sptar ikollok bżonn riferiment mingħand tabib.
 • Trid turi Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea valida u passaport jew identifikazzjoni oħra.
 • Teżisti tariffa kuljum għall-klijenti li jieħdu l-kura in-patient.
 • Jekk għad m’għandikx 18-il sena, m'għandekx għalfejn tħallas it-tariffa ta' kuljum għal aktar minn sebat ijiem fl-istess sena kalendarja.
 • Jeżistu tariffi tal-klijent għall-kura fi sptar out-patient.
 • Jekk tmur fi sptar privat, ikollok tħallas kollox int. Madankollu, tista' tagħmel talba għal rimborż aktar tard, mingħand Kela.

Riċetti tat-tabib

 • Tista' tmur bir-riċetta tat-tabib f'liema spiżerija trid.
 • Fl-ispiżerija trid tħallas il-prezz kollu tal-mediċina.
 • L-ispiżerija għandha tagħtik irċevuta għan-nefqa kollha tar-riċetta, li mbagħad tkun tista' titlob rimborż għaliha mingħand Kela.

Ambulanza

 • Il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tagħtik id-dritt għal kura ta' emerġenza f'ambulanza. Trid turi l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea lill-ħaddiema tal-ambulanza.
 • Tal-ambulanza jżommulek tariffa tal-klijent (€25) għall-kura.

Ambulanza bl-ajru

 • Il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tagħtik id-dritt għal kura ta' emerġenza f'ambulanza tal-ajru. Trid turi Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea valida lill-ħaddiema tal-ambulanza tal-ajru.
 • Il-ħtieġa għal trasport bl-ajru tiġi deċiża meta jintuża n-numru tal-emerġenza 112.

Rimborż

 • Is-sistema tal-assikurazzjoni tas-saħħa nazzjonali troddlok lura parti mill-ispejjeż ta':
  • servizzi tal-kura tas-saħħa privati, skont skeda ta' tariffi stipulati,
  • vjaġġar marbut ma' kura u testijiet,
  • ċerti mediċini.
 • Ma jsir l-ebda rimborż għat-tariffi standard li jiċċarġjaw iċ-ċentri muniċipali tas-saħħa jew l-isptarijiet.
 • Ir-rimborż tista' tagħmel talba għalih mill-istituzzjoni tal-assikurazzjoni soċjali Kela billi tibgħat il-formola SV 127(e), li ssibha fil-kliniċi privati. Il-formola tista' ssibha wkoll fis-sit web ta' Kela.
 • Imla l-formola u ffirmaha. L-informazzjoni mitluba tinkludi l-indirizz permanenti, id-data u d-dettalji tal-bank tiegħek (isem il-bank u n-numru tal-kont, inkluż Numru Internazzjonali tal-Kont tal-Bank (IBAN) u l-Kodiċi tal-Identifikazzjoni tal-Bank BIC).
 • Inkludi kopji tad-dokumenti relevanti meta tibgħat il-formola lil Kela. Dawn jinkludu d-dokumentazzjoni dwar it-tariffa tat-tabib u l-eżaminazzjoni u l-kura mogħtija mit-tabib, il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea u l-passaport jew identifikazzjoni oħra.
 • Kela tqiegħed ir-rimborż direttament fil-kont tal-bank tiegħek.
 • It-talbiet għar-rimborż iridu jintbagħtu fi żmien sitt xhur minn meta jkunu tħallsu.
 • Ara d-dettalji tar-rimborż fuq is-sit web ta' Kela.

In-numru tas-servizz għar-rimborż ta' spejjeż mediċi
Tel: +358 20 692 204 (bil-Finlandiż)
Tel: +358 20 692 224 (bl-Iżvediż)
Tel: +358 20 634 2650 (bl-Ingliż)

Jekk ikollok tħallas għall-kura medika iżda ma rnexxilekx tibgħat talba għar-rimborż waqt li kont fil-Finlandja, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tasal lura f'pajjiżek.


Kontribuzzjoni tal-pazjent

 • Fil-Finlandja s-servizzi soċjali u tas-saħħa pubbliċi huma:
  • bla ħlas, jew
  • it-tariffa tal-klijent hi l-istess għal kulħadd, jew
  • it-tariffa tal-klijent hi determinata skont l-introjtu u l-familja.
 • It-tariffi massimi ċċarġjati għas-servizzi soċjali u tas-saħħa muniċipali huma stipulati fl-Att u d-Digriet dwar it-tariffi tal-klijent tal-kura tas-saħħa u soċjali. Il-muniċipalitajiet jistgħu jagħżlu li jużaw tariffi aktar baxxi jew li jipprovdu s-servizz relevanti bla ħlas. Il-muniċipalitajiet m'għandhomx permess jiġbru tariffi għas-servizzi ogħla mill-prezz attwali tas-servizzi.
 • It-tariffi għas-servizzi pubbliċi għandhom limitu massimu kull sena kalendarja li meta jintlaħaq il-klijent ma jkollux għalfejn ikompli jħallas. Dan ma japplikax għall-kura istituzzjonali fuq żmien qasir Għal aktar informazzjoni ħares lejn il-paġni web tal-Ministeru tal-Affarijiet Soċjali u tas-Saħħa.
 • L-ispiża ta' kura minn tabib jew dentist fi klinika privata hi rimborżata minn Kela skont skeda ta' tariffi. Kela tagħti rimborż għal parti mit-tariffa ta' tabib privat u mit-tariffi tat-testijiet u l-kura skont skeda ta' tariffi fissi. L-iskeda tat-tariffi fissi tista' ssibha bil-Finlandiż biss fil-paġna web ta' Kela. It-tariffa massima rimborżabbli speċifikata fl-iskeda ta' tariffi fissi ħafna drabi hi inqas mit-tariffa li fil-fatt ikollok tħallas lit-tabib.
 • M'hemm ebda rimborż għas-servizzi mediċi li tieħu mingħand fornituri tas-settur pubbliku u lanqas għall-perjodi fejn persuna tkun qed tirċievi kura fi sptar jew istituzzjoni pubblika (bħal dar tax-xjuħ)
 • Ir-rimborżi mingħand Kela huma disponibbli wkoll għall-mediċini bir-riċetta.

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

Jekk ikollok bżonn kura bħal din, ikkuntattja minn qabel lill-unità tal-kura tas-saħħa (pereżempju sptar), fejn tixtieq li tirċievi l-kura.

Kif napplika għal EHIC?

 • L-EHIC hija disponibbli għal kull min hu kopert bis-sistema ta’ assigurazzjoni tas-saħħa Finlandiża u għal dawk il-persuni li għalihom hi responsabbli l-Finlandja fir-rigward tal-ispejjeż għall-kura tas-saħħa.
 • Tista’ tordna l-EHIC
  • bit-telefown
  • billi timla l-formola ta’ applikazzjoni (SV 193sr, bil-Finlandiż). Tista’ tipprintja din il-formola mis-sit web ta’ Kela jew tiġborha minn uffiċċju ta’ Kela.
  • permezz tas-servizz onlajn tal-konsumatur ta’ Kela. Jekk jogħġbok kun af li s-servizz tal-konsumaturi huwa disponibbli biss bil-Finlandiż u l-Isvediż.

Fejn jaċċettaw l-EHIC

 • Sfortunatament mhijiex disponibbli lista imma fil-Finlandja l-fornituri tal-kura tas-saħħa pubblika kollha jaċċettaw il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea.
 • Jekk tmur għand tobba jew kliniki privati, ikollok tħallas kollox int madankollu, tista’ tagħmel talba għal rimborż aktar tard, mingħand Kela.

Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet fil-Finlandja

Ikkuntattja ċ-Ċentru ta' Kela għall-Affarijiet Internazzjonali

Tel: +358 20 634 0200

Fax: +358 20 634 1599

Email: inter.helsinki@kela.fi