Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kura medika mhux mistennija - Il-Finlandja

Nota

 • Ir-residenti tad-Danimarka, l-Iżlanda, in-Norveġja u l-Iżvezja jridu juru biss karta tal-identità valida biex ikollhom aċċess għall-kura tas-saħħa fil-Finlandja.

Emerġenza

 • Ċempel il-112
 • Kela (l-Istituzzjoni tal-Assikurazzjoni Soċjali tal-Finlandja)

Kela għandha numri tas-servizz tal-konsumatur mal-pajjiż kollu għal benefiċċji differenti. Is-servizz hu miftuħ bejn it-8am u s-6pm, mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

In-numru tas-servizz tal-konsumatur għas-sigurtà soċjali jekk sejjer il-Finlandja jew tkun se titlaq mill-Finlandja, u f'sitwazzjonijiet internazzjonali oħrajn hu + 358 20 634 0200


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tintitolak għall-kura fi kwalunkwe istituzzjoni tal-kura tas-saħħa pubblika. Tista' tikkuntattja liċ-ċentru tas-saħħa muniċipali, fejn il-professjonisti tal-kura tas-saħħa jevalwaw x'tip ta' kura medika għandek bżonn.
 • Trid turi Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea valida u passaport jew xi forma oħra ta' identifikazzjoni biex tieħu l-kura bl-istess prezz bħar-residenti.
 • Iċ-ċentru tas-saħħa jiċċarġjak biss tariffa tal-klijent skont skala fissa ta' tariffi.
 • Jekk għad m’għandikx 18-il sena, il-kura hi bla ħlas matul is-sigħat normali tal-uffiċċju (barra dawn il-ħinijiet hemm tariffa tal-klijent ibbażata fuq skala fissa ta' tariffi).
 • Tista' wkoll tmur għand tobba u kliniki privati. F'dan il-każ ikollok tħallas kollox int. Madankollu, tista' tagħmel talba għal rimborż aktar tard, mill-istituzzjoni tal-assikurazzjoni soċjali Kela.

Dentisti

 • Il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tintitolak għall-kura fi kwalunkwe istituzzjoni tal-kura tas-saħħa pubblika. Ikkuntattja liċ-ċentru muniċipali tas-saħħa jekk teħtieġ kura tas-snien.
 • Trid turi Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea valida u passaport jew xi forma oħra ta' identifikazzjoni biex tieħu l-kura bl-istess prezz bħar-residenti.
 • Iċ-ċentru tas-saħħa jiċċarġjak biss tariffa tal-klijent ibbażata fuq skala fissa ta' tariffi.
 • Jekk għad m’għandikx 18-il sena, il-kura tas-snien hi bla ħlas matul is-sigħat normali tal-uffiċċju (barra dawn il-ħinijiet hemm tariffa tal-klijent skont skala fissa ta' tariffi).
 • Tista' wkoll tmur għand dentisti u kliniki privati. F'dan il-każ ikollok tħallas kollox int. Madankollu, tista' tagħmel talba għal rimborż aktar tard, mingħand Kela.

Kura fi sptar

 • Biex tiddaħħal fi sptar ikollok bżonn riferiment mingħand tabib.
 • Trid turi Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea valida u passaport jew identifikazzjoni oħra.
 • Teżisti tariffa kuljum għall-klijenti li jieħdu l-kura in-patient.
 • Jekk għad m’għandikx 18-il sena, m'għandekx għalfejn tħallas it-tariffa ta' kuljum għal aktar minn sebat ijiem fl-istess sena kalendarja.
 • Jeżistu tariffi tal-klijent għall-kura fi sptar out-patient.
 • Jekk tmur fi sptar privat, ikollok tħallas kollox int. Madankollu, tista' tagħmel talba għal rimborż aktar tard, mingħand Kela.

Riċetti tat-tabib

 • Tista' tmur bir-riċetta tat-tabib f'liema spiżerija trid.
 • Fl-ispiżerija trid tħallas il-prezz kollu tal-mediċina.
 • L-ispiżerija għandha tagħtik irċevuta għan-nefqa kollha tar-riċetta, li mbagħad tkun tista' titlob rimborż għaliha mingħand Kela.

Ambulanza

 • Il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tagħtik id-dritt għal kura ta' emerġenza f'ambulanza. Trid turi l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea lill-ħaddiema tal-ambulanza.
 • Tal-ambulanza jżommulek tariffa tal-klijent (€25) għall-kura.

Ambulanza bl-ajru

 • Il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tagħtik id-dritt għal kura ta' emerġenza f'ambulanza tal-ajru. Trid turi Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea valida lill-ħaddiema tal-ambulanza tal-ajru.
 • Il-ħtieġa għal trasport bl-ajru tiġi deċiża meta jintuża n-numru tal-emerġenza 112.

Rimborż
 • Is-sistema tal-assikurazzjoni tas-saħħa nazzjonali troddlok lura parti mill-ispejjeż ta':
  • servizzi tal-kura tas-saħħa privati, skont skeda ta' tariffi stipulati,
  • vjaġġar marbut ma' kura u testijiet,
  • ċerti mediċini.
 • Ma jsir l-ebda rimborż għat-tariffi standard li jiċċarġjaw iċ-ċentri muniċipali tas-saħħa jew l-isptarijiet.
 • Ir-rimborż tista' tagħmel talba għalih mill-istituzzjoni tal-assikurazzjoni soċjali Kela billi tibgħat il-formola SV 127(e), li ssibha fil-kliniċi privati. Il-formola tista' ssibha wkoll fis-sit web ta' Kela.
 • Imla l-formola u ffirmaha. L-informazzjoni mitluba tinkludi l-indirizz permanenti, id-data u d-dettalji tal-bank tiegħek (isem il-bank u n-numru tal-kont, inkluż Numru Internazzjonali tal-Kont tal-Bank (IBAN) u l-Kodiċi tal-Identifikazzjoni tal-Bank BIC).
 • Inkludi kopji tad-dokumenti relevanti meta tibgħat il-formola lil Kela. Dawn jinkludu d-dokumentazzjoni dwar it-tariffa tat-tabib u l-eżaminazzjoni u l-kura mogħtija mit-tabib, il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea u l-passaport jew identifikazzjoni oħra.
 • Kela tqiegħed ir-rimborż direttament fil-kont tal-bank tiegħek.
 • It-talbiet għar-rimborż iridu jintbagħtu fi żmien sitt xhur minn meta jkunu tħallsu.
 • Ara d-dettalji tar-rimborż fuq is-sit web ta' Kela.

In-numru tas-servizz għar-rimborż ta' spejjeż mediċi
Tel: +358 20 692 204 (bil-Finlandiż)
Tel: +358 20 692 224 (bl-Isvediż u l-Ingliż)

Jekk ikollok tħallas għall-kura medika iżda ma rnexxilekx tibgħat talba għar-rimborż waqt li kont fil-Finlandja, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tasal lura f'pajjiżek.


Kontribuzzjoni tal-pazjent
 • Fil-Finlandja s-servizzi soċjali u tas-saħħa pubbliċi huma:
  • bla ħlas, jew
  • it-tariffa tal-klijent hi l-istess għal kulħadd, jew
  • it-tariffa tal-klijent hi determinata skont l-introjtu u l-familja.
 • It-tariffi massimi ċċarġjati għas-servizzi soċjali u tas-saħħa muniċipali huma stipulati fl-Att u d-Digriet dwar it-tariffi tal-klijent tal-kura tas-saħħa u soċjali. Il-muniċipalitajiet jistgħu jagħżlu li jużaw tariffi aktar baxxi jew li jipprovdu s-servizz relevanti bla ħlas. Il-muniċipalitajiet m'għandhomx permess jiġbru tariffi għal servizzi ogħla mill-prezz attwali tas-servizzi.
 • It-tariffi għas-servizzi pubbliċi għandhom limitu massimu kull sena kalendarja li meta jintlaħaq il-klijent ma jkollux għalfejn ikompli jħallas. Dan ma japplikax għall-kura istituzzjonali fuq żmien qasir Għal aktar informazzjoni ħares lejn il-paġni web tal-Ministeru tal-Affarijiet Soċjali u tas-Saħħa.
 • L-ispiża ta' kura minn tabib jew dentist fi klinika privata hi rimborżata minn Kela skont skeda ta' tariffi. Kela tagħti rimborż għal parti mit-tariffa ta' tabib privat u mit-tariffi tat-testijiet u l-kura skont skeda ta' tariffi fissi. L-iskeda ta' tariffi fissi tista' ssibha bil-Finlandiż fil-paġna web ta' Kela. It-tariffa massima rimborżabbli speċifikata fl-iskeda ta' tariffi fissi ħafna drabi hi inqas mit-tariffa li fil-fatt ikollok tħallas lit-tabib.
 • M'hemm ebda rimborż għas-servizzi mediċi li tieħu mingħand fornituri tas-settur pubbliku u lanqas għall-perjodi fejn persuna tkun qed tirċievi kura fi sptar jew istituzzjoni pubblika (bħal dar tax-xjuħ).
 • Ir-rimborżi mingħand Kela huma disponibbli wkoll għall-mediċini bir-riċetta.

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija Jekk ikollok bżonn kura bħal din, ikkuntattja minn qabel lill-unità tal-kura tas-saħħa (pereżempju sptar), fejn tixtieq li tirċievi l-kura.

Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet fil-Finlandja

Ikkuntattja ċ-Ċentru ta' Kela għall-Affarijiet Internazzjonali

Tel: +358 20 634 0200

Fax: +358 20 634 1599

Email: inter.helsinki@kela.fi