Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kura medika mhux mistennija - L-Estonja

Emerġenza

 • Ċempel il-112

Ħelpline (tobba tal-familja)

Eesti Haigekassa
(Fond Estonjan tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa)
Tel: +372 669 6630
Tel: 16363 (numru nazzjonali)
Email: info@haigekassa.ee


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Tista' tara tabib tal-familja mingħajr ħlas.
 • Trid tħallas tariffa biex tara speċjalista (bħal kardjologu, psikjatra jew ġinekologu).
 • Pazjent qatt m’għandu jħallas għall-kura medika jekk:
  • il-pazjent hu riferut minn speċjalista ieħor fl-istess sptar
  • il-pazjenta tqila
  • il-pazjent hu tifel jew tifla taħt is-sentejn
  • il-kura medika ta' emerġenza hi segwita minn kura in-patient
 • Tista' wkoll tara tabib privat jew tmur fi klinika medika. F'każijiet bħal dawn trid tħallas it-tariffa kollha.

Dentisti

 • Trid tħallas l-ispiża sħiħa ta’ kull kura li tingħata minn dentist (ħlief għal każijiet ta’ emerġenza f'sitwazzjonijiet fejn il-posponiment tal-kura jew in-nuqqas li tingħata l-kura tista’ tikkawża l-mewt jew ħsara permanenti lis-saħħa tal-persuna li teħtieġ il-kura).
 • Għandek inqas minn 19-il sena? Mela tista' tgawdi mill-kura tas-snien mingħajr ħlas.

Kura fi sptar

Hemm tariffa standard ta' kuljum għall-pazjenti in-patient sa għaxart ijiem.

Ma hemm l-ebda tariffa għall-kura in-patient għal:

 • każijiet relatati ma' tqala u ħlas
 • kura intensiva
 • kura in-patient speċjalizzata għal pazjenti taħt it-18-il sena

Riċetti tat-tabib

 • Japplikaw rati mraħħsa differenti, skont id-djanjosi, il-mediċina, kemm ikollu żmien il-pazjent, eċċ.
 • Jekk il-mediċina ma tkunx fil-lista nazzjonali ta' prodotti mediċinali (bl-Estonjan), ikollok tħallas il-prezz kollu. Dawn it-tariffi mhumiex rimborżabbli fl-Estonja. Madankollu, tista' titlob rimborż meta tmur lura d-dar.

Ambulanza

 • It-trasport bl-ambulanza hu bla ħlas f'emerġenza.

Ambulanza bl-ajru

 • It-trasport tal-ambulanza hu bla ħlas biss meta jkopri emerġenzi li jseħħu fl-Estonja.

Rimborż
 • M'hemm ebda rimborż tat-tariffi fl-Estonja. Ikollok tħallas l-ispejjeż ta' sehmek biss.
 • Jekk ikollok tħallas għall-kura, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tirritorna f'pajjiżek biex titlob rimborż.

Kontribuzzjoni tal-pazjent
 • Żjara fid-dar minn tabib tal-familja - sa €5
 • Konsulta ma' tabib speċjalizzat – sa €5
 • Tariffa għal kura in-patient fi sptar - sa €2.50 kuljum, iżda mhux iktar minn €25 għal kull darba li jkollok toqgħod l-isptar

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

Is-servizzi huma disponibbli f'żewġ sptarijiet ewlenin


Kif napplika għal EHIC?
Fejn jaċċettaw l-EHIC

Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet fl-Estonja

Eesti Haigekassa (Fond Estonjan tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa)

Tel: +372 669 6630

Tel: 16363 (numru nazzjonali)

Email: info@haigekassa.ee