Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kif tuża l-karta - L-Estonja

Emerġenza

 • ċempel il-112

ħelpline (tobba tal-familja)

eesti haigekassa
(fond estonjan tal-assikurazzjoni tas-saħħa)
tel: +372 669 6630
tel: 16363 (numru nazzjonali)
email: info@haigekassa.ee


Kura, kopertura u spejjeż

tobba

 • tista' tara tabib tal-familja mingħajr ħlas.
 • trid tħallas tariffa biex tara speċjalista (bħal kardjologu, psikjatra jew ġinekologu).
 • pazjent qatt m’għandu jħallas għall-kura medika jekk:
  • il-pazjent hu riferut minn speċjalista ieħor fl-istess sptar
  • il-pazjenta tqila
  • il-pazjent hu tifel jew tifla taħt is-sentejn
  • il-kura medika ta' emerġenza hi segwita minn kura in-patient
 • tista' wkoll tara tabib privat jew tmur fi klinika medika. f'każijiet bħal dawn trid tħallas it-tariffa kollha.

dentisti

 • trid tħallas l-ispiża sħiħa ta’ kull kura li tingħata minn dentist (ħlief għal każijiet ta’ emerġenza f'sitwazzjonijiet fejn il-posponiment tal-kura jew in-nuqqas li tingħata l-kura tista’ tikkawża l-mewt jew ħsara permanenti lis-saħħa tal-persuna li teħtieġ il-kura).
 • għandek inqas minn 19-il sena? mela tista' tgawdi mill-kura tas-snien mingħajr ħlas.

kura fi sptar

hemm tariffa standard ta' kuljum għall-pazjenti in-patient sa għaxart ijiem.

ma hemm l-ebda tariffa għall-kura in-patient għal:

 • każijiet relatati ma' tqala u ħlas
 • kura intensiva
 • kura in-patient speċjalizzata għal pazjenti taħt it-18-il sena

riċetti tat-tabib

 • japplikaw rati mraħħsa differenti, skont id-djanjosi, il-mediċina, kemm ikollu żmien il-pazjent, eċċ.
 • jekk il-mediċina ma tkunx fil-lista nazzjonali ta' prodotti mediċinali (bl-estonjan), ikollok tħallas il-prezz kollu. dawn it-tariffi mhumiex rimborżabbli fl-estonja. madankollu, tista' titlob rimborż meta tmur lura d-dar.

ambulanza

 • it-trasport bl-ambulanza hu bla ħlas f'emerġenza.

ambulanza bl-ajru

 • it-trasport tal-ambulanza hu bla ħlas biss meta jkopri emerġenzi li jseħħu fl-estonja.

Rimborż

 • m'hemm ebda rimborż tat-tariffi fl-estonja. ikollok tħallas l-ispejjeż ta' sehmek biss.
 • jekk ikollok tħallas għall-kura, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tirritorna f'pajjiżek biex titlob rimborż.

Kontribuzzjoni tal-pazjent

 • Żjara fid-dar minn tabib tal-familja - sa €5
 • Konsulta ma' tabib speċjalizzat – sa €5
 • Tariffa għal kura in-patient fi sptar - sa €2.50 kuljum, iżda mhux iktar minn €25 għal kull darba li jkollok toqgħod l-isptar

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

Is-servizzi huma disponibbli f'żewġ sptarijiet ewlenin


Kif napplika għal EHIC?


Fejn jaċċettaw l-EHIC


Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu ehic li nħarġet fl-estonja

eesti haigekassa (fond estonjan tal-assikurazzjoni tas-saħħa)

tel: +372 669 6630

tel: 16363 (numru nazzjonali)

email: info@haigekassa.ee